Anasayfa , Avrupa , Hamburg’da Peru’lular “Konferans” yaptı

Hamburg’da Peru’lular “Konferans” yaptı

HAMBURG | 12 – 12 – 2010 | 4 Aralık 2010 günü Hamburg’da PKP ekseninde olan Peru Halk Hareketi, Peru devrimini destek/tanıtımı için “Maoizm ve Halk Savaşı” eksenli bir “uluslararası Konferans” yaptı. “Enternasyonal konferans” adını verdikleri toplantı salonu, konferansı selamlayan, Gonzalo’nun yakalanmasının ertesindeki devrimci duruşunu sahiplenen, Peru’daki halk savaşı ve  bugünkü merkez komitesinin duruşunu  sahiplenen PKP imzalı pankartlarla süslenmişti.

Düzenleyen Peru’lulardı. Açılışı/ Sunumunu kendileri yaptılar. Parti merkez komitelerinin selamlarını ilettiler ve  “konferansa” verdikleri önemi ifade ettiler. Tabi ülkelerindeki burjuva basının da yapılacak konferansta haberdar olduğu ve engelleme yönlü girişim söylemlerini teşhir etmekle başladılar.

Bu “uluslar arası konferans”ın bugüne kadar yapılanların 4.sü olduğunu; birincisinin Stokolum’da, ikincisinin İspanya’da, üçüncüsünün İtalya-Milano da ve dördüncüsünün de burada yapıldığını ifade ettiler.

“Konferans” saat 13.30 da başladı, akşam 20.00 de son buldu. 50 civarında dinleyici vardı.

İtalya  Maoist parti, Fransa Maoist parti, Türkiye-K.Kürdistan MKP ve İspanya, İsveç, Finlandiya, Norveç, ABD ve Almanya da bazı çevreler/ guruplardan bir-ikişer kişi gelmişti. Ekvator, Rusya ve İspanya  da  çağrılı örgütler gelememişti, ancak mesaj iletmişlerdi. TKP/ML de çağrılmıştı.

Peru’lular, yazılı sunumlarını okuduktan sonra, TKP/ML’li arkadaşı mesajını okumak için çağırdılar, o da yazılı mesajı ekseninde kısa bir konuşmada bulundu. Sonra konuya ilişkin İtalyan, Fransız ve MKP sırasıyla her biri hazırladıkları yazıyı ve onun üzerine uzun sayılabilecek konuşmalar yaptılar. Onların ardından yukarıda belirttiğimiz çevrelerden gelenlerden birer kişi kısa birer konuşma ve selamlamada bulundu. Bu çevre guruplarının çoğu Peru’daki Halk Savaşını destekleyen (geldikleri ülkelerin vatandaşları olan) çevrelerdi.

Peru’lular ağırlıklı olarak yazılı yaptıkları konuşmalarında, Uluslararası Komünist Hareketin bir merkezden yoksunluğuna, dağınıklığına ve DEH ve DEH-Kom sürecine değindiler. Hindistan, TKP/ML ve bazı partilerin eleştiri ve sıkıntıları olduğunu bunu aşamadıklarını, DEH-Kom’un yetersiz kaldığı ve yanlış anlayışlarıyla işlevini yitirdiğini, enternasyonal hareketin yeniden kurulması gerektiğini belirttiler.

“Revizyonizmin, Reformizmin reddedilmesi” gerektiğini, “barış ve uzlaşma” anlayışlarının mahkum edilip reddedilmesi” gerektiği, “RCP/USA’nın revizyonist çizgisinin reddedilmesi” gerektiği, “Nepal BKPM ‘in revizyonist çizgisinin reddedilmesi” gerektiğini belirttiler. “Nepal de uyumlu bir parti oluşmuş, domuzlar ahırına girmiştir”. “Çin’deki revizyonist parti ile görüşmektedirler”. “Halk ordusunun silahlarını BM denetimindeki depolarda tutuyorlar. Kurtarılmış bölgeler eski sisteme dönmeye çağrılmaktadır”. “Barış görüşmeleri ve parlamentarizmin her türü reddedilmelidir”.  “Nepal’da emperyalistler başarılı olmuşlardır.” “Barış anlaşmaları uluslar arası emperyalizmim planıdır, Halk Savaşının kafasını koparma planlarıdır”. “ MLM ve özellikle Gonzalo Düşüncesi , KP barış görüşmelerini reddetmektedir”.  “Peru’da bir cephe oluşturuldu, bu gelişiyor” vb gibi  vurgular yaptılar.

Asya’da, özellikle Hindistan’lıların önemli adımlar attıklarını, oradaki devrimci halk savaşını desteklemek gerektiğini vurguladılar. Ve yeni bir enternasyonalin kurulmasında HKP/MLM’in önemli bir rol oynayacağını belirttiler.

İtalya, Fransız ve MKP’liler de konuşmalarında HKP/MLM Uluslarararsı Komünist Hareketin toparlanmasında önemli bir rol oynayacağı ve hatta onlar olmasa olmaz düşüncesini dile getirdiler. DEH fiilen dağılmış olduğunu ve DEH içinde ve dışındaki partilerin Maoizm temelinde birliğini sağlamak gerektiğini belirttiler.

Bu yaklaşımla birlikte, başka bazı noktaların yanı sıra, emperyalist ülkelerde katılan partilerin (ki katılmayan başka bazıları da aynı anlayışta) “emperyalist ülkelerde halk savaşı”, “dünyanın her yerinde halk savaşı” gibi yanlış anlayışları da ifade ettiler. MKP de, diğer bazı yanlış anlayışların yanı sıra, konuşmasında 3-5 defa “100-150, 110, 90 yıl öncesinin düşünce ve anlayışlarıyla hareket edilemez ve yy öncesinin yaklaşım ve savunularıyla kitlelere gidilmez” vb gibi son derece yanlış, liberal cepheden gelen vahim anlayışlar da savundular. Bu son cümledeki anlayış yenilir/yutulur cinsten değil, çok ciddi ve  kapsamlı üzerine durulmayı gerektirir. Bu da, bu yazı kapsamını aştığı için geçiyoruz….

Peru’lular adına konuşan konuşmacı çeşitli meselelere ilişkin düşüncelerini ifade etmenin yanı sıra, “Konferans” bileşenlerin konuşmalarında çıkan bazı farklılıklara da değindi. Özellikle MKP ile bazı yaklaşım farkları üzerine karşılıklı söz aldılar… Peru’lular, toparlarken enternasyonal hareketin oluşmasının, Revizyonizme, barış-uzlaşma  gibi reformist çizgilere karşı mücadelenin  ve halk savaşını geliştirmenin önemine işaret ederek, bu “konferans”ların devam edeceğini belirterek, hep birlikte sloganlar ve enternasyonal  marşı eşliğinde bitirdiler.