Home , APP , Hamburg Kültür ve Dayanışma Derneği 46. Kongresi’ni Gerçekleştirdi

Hamburg Kültür ve Dayanışma Derneği 46. Kongresi’ni Gerçekleştirdi

Hamburg |20.04.2021| Hamburg’ta yarım asırdır Almanya’da faaliyet yürüten anti – faşist, anti – emperyalist mücadelede işçi sınıfının en ileri demokratik mevzisi olan ATİF’e (Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu) bağlı Hamburg Kültür ve Dayanışma Derneği 46. olağan kongresini gerçekleştirdi.

Saat 14’te hazırlanan açılış konuşması ile başlayan kongrede geçmiş süreçten çıkarılan derslerle gelecek dönemin zorlu koşullarında kararlılıkla kolektif emekle başa çıkılabileceği vurgulandı. Üye çoğunluğunun sağlanması ile Divan Seçimi ile devam edilen kongrede taslak olarak belirlenen Gündem Maddeleri onaylandı.

2020-21 dönem DYK (Dernek Yönetim Kurulu)’sı adına faaliyet raporunun okunması ile devam eden kongrede pandemi nedeniyle üyeler dışında konuklar yer almadı. Rapora yansıyan geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen önemli faaliyetler ve pandemi süreci ile derneğin durumuna değinildi. Çalışmalarda eksik kalınan noktaların nedenleri üzerinde duruldu. İçinden geçilen süreçte yılgınlık ve karamsarlığın kol gezdiği, egemenlerin yoğun saldırılar gerçekleştirdiği bir dönemde olunduğuna dikkat çekildi.

Kongre 3 asıl 2 yedek üyeli DYK seçimi ile 3 kişilik divan seçimi ile devam etti. Dilek ve temennilerden sonra kapanış konuşmasıyla kongre sonlandı.

scroll to top