Home , Avrupa , Göçmenlere Yönelik Irkçı ve Ayrımcı Politikalara Hayır!

Göçmenlere Yönelik Irkçı ve Ayrımcı Politikalara Hayır!

atiflogoATİF | 10-12-2014 | Irkçı ve ayrımcı politikalar, ne yazık ki,  Almanya’da artık günlük hayatın ve kamusal düzenin tehlikeli bir parçası oldu. Gün geçmiyor ki, yeni bir ırkçı açıklamayla veya fikirsel kundakçılıkta diyebileceğimiz politik ağırlığı olan sorumsuz ifadelerle göçmenler hedef gösterilmesin. Böylece göçmenleri hedef menziline yerleştiren açıklamlar imhacı pratik saldırganlıklara da zemin hazırlamaktadır.

Artık göçmenleri hedef alan, onları dıştalayan, yaşadıkları ülkeyi derhal terk etmelerini talep eden kitlesel yürüyüşler ve mitingler alenen yapılmaktadır. Almanya’da devlet erkanı tarafından benzer içerikli açıklamalar sürekli yapılmakta, göçmenleri dıştalayan, ötekileştiren yeni yasa tasarıları parlamentoya sunularak, resmiyet kazandırılmak istenmektedir.

Başbakan Merkel ilk iktidara geldiğinde, “Almanlarda milliyetçi duygularda zayıflama var” diyerek bizzat bu gerici eğilimi geliştirme politikalarına kilitlendiğini  her gün hissettirmektedir. Yine devamında, “Almanya’da her kes öncü kültüre uyum sağlamalıdır” gibi ayrımcı açıklaması ve sonrasındaki gelişmeler bugünün işaretlerini ta o zamandan veriyordu.

13-14 Aralık 2014 tarihinde yapılacak CSU Kongresi’ne sunulmak üzere bir önerge hazırlandığı basına yansımış ve bu önergede “burada devamlı kalmak isteyenler, kamuda ve ailede  Almanca konuşmalı” belirlemesi yer almaktadır. CSU’nun daha önceleri defalarca benzeri açıklamaları ve karar önerileri söz konusudur. Sadece bununla da kalmayan CSU aynı önergede “sosyal sistemi sömürenlerin göçüne hayır” belirlemesi altında “kendi ayakları üzerinde duran, bu topluma hizmet verenler buraya hoş geldi, ama bizim hukuk sistemimize saygı göstermeyen ve bizim toplumumuzun hoşgörüsünü kendi çıkarları için kullanmak isteyenler ise buraya hoş gelmedi” şeklinde belirlemede bulunarak, Merkel’in kastettiği öncü kültürünü kabul etmeyenlere burada yaşam ve yerleşim hakkı tanınmaması gibi faşizan zihniyetli ırkçı bir yaklaşımın sergilemektedir.

Kısa süre önce iş işleri bakanı De Maziere’nin hazırlayıp sunduğu ve karar haline gelen, “Alanya’ya uyum sağlayan mültecilere oturum ve çalışma hakkı tanınması, uyum sağlamayanlarında 2 sene içerisinde sınır dışı edilmesi” kararı mevcut sistemin uyum adı altında göçmenleri potansiyel suçlu muamelesine tabi kılmak istediğinin bir göstergesidir.

Kurumsal ırkçılığın, sistematik ayrımcılığın ve  süreğenleşmiş ötekileştirmenin gün be gün geliştiği Almanya’da, na zayık ki göçmenleri daha kötü günler beklemektedir. Möln’de, Solingen’de yakılarak öldürülen, NSU çetesi tarafından sokak ortasında vurularak katledilen göçmenler yetmiyormuşçasına; kalanlar ise  dilinden, kültüründen, inancından, ten renginden ötürü her gün sokak ortasında yaşam hakkının gaspına yönelik yeni saldırılara maruz kalmaktalar.

Demokratik ve ilerici kitle örgütleri, geçmişten günümüze kadar, tüm bu saldırganlıkların bir sistem politikası olduğunu ve arkasında çeşitli devlet güçlerinin olduğu sürekli belirtmekteydiler. Bugün yapılanlar bunu bir kez daha ispatlamaktadır.

Bizler yerli ve göçmen işçiler, emekçiler el ele vererek, bu ırkçı, ayrımcı, baskıcı, sömürücü sisteme ve onların politikalarına karşı ortak mücadeleyi geliştirerek ancak bu saldırıları alt edebiliriz. Bugün göçmenler teşhir edilerek, göçmenler üzerinden yeni gerici yasalar çıkartılarak, aslında inceltilmiş sömürü ve sosyal yıkım politikalarını ırkçı mekanizmalarla pekiştirmek ve klasik “böl-parçala-yönet“ politikalarına “hizaya gelmeyeni imha et“ tarzında yöntemler eklemek istiyorlar.

Bundan dolayı, ortak sınıf düşmanlarına karşı ortak mücadeleyi geliştirmek için yerli ve göçmen emekçiler el ele vermeliyiz. Göçmenlere yönelik geliştirilen ırkçı, ayrımcı politikalara karşı hep birlikte ortak mücadeleyi geliştirelim.

Göçmenlerin Hakları da İnsan Hakkıdır!

Irkçılığa, Ayrımcılığa ve Her Türden Gericiliğe Hayır!

Mülteci Haklarına ve Mültecilere Yönelik Saldırılara Hayır!

Yaşasın Halkların Kardeşliği!

ATIF-CSU ve irkciliga karsi

ATIF-CSU ve irkciliga karsi.pfd

scroll to top