Home , Avrupa , Fransa`da Sığınmacılar Ağır Koşullarda Yaşam Mücadelesi Veriyor

Fransa`da Sığınmacılar Ağır Koşullarda Yaşam Mücadelesi Veriyor

FRANSA|18.01.2018|Son yıllarda emperyalistlerin, çeşitli bölgelerde tekrar bir hakimiyet dalaşına girmelerinden kaynaklı yaşanan bölgesel savaşlardan ve yine ekonomik sorunlardan kaynaklanan göç olgusu tüm Avrupa’da çeşitli siyasal yaklaşımları da beraberinde getiriyor. AB ülkelerinde yaşanan ekonomik sorunlar, işsizliğin artması, sosyal hakların budanması vb süreçlerin yaşandığı bir döneme gelen yoğun göç dalgası, devletler tarafından faşizan uygulanmalarla karşılanmaktadır. Bu ülkelerin içerisinde Fransa, bir “göçmen ülkesi” tanımlası olduğu için dikkatlerin üzerine toplanmasına neden olmaktadır. Kamuoyuna yansıyan mülteci kampları ve kötü muameleler çeşitli kitle örgütleri tarafından ağır eleştiri ve protestolara sahne oluyor. Barınma sorunun, kış ayları ile birlikte iyice ayyuka çıkması ve bu sorunu çözecek bir çalışma yapılmaması sendikalar, muhalif örgütlenmeler tarafından protesto ediliyor. Son dönemlerde dışarıda bırakılanlar içinde ölümler yaşanması sorunu giderek büyütüyor. Ülkenin çeşitli şehirlerinde kurulan mülteci kampları hemen hemen hiç bir soruna çözüm getirmemektedir. Üstelik bu kamplara yönelik polis saldırılarının üstüne sivil saldırı girişimleri de başlamış durumda. Barınma ve beslenme sorunlarının üzerine şimdide güvenlik sorunu yaşayan mülteciler adeta “kaderlerine” terk edilmiş bir durumdalar. Son süreçte önce Calais kentinde sonrasında da Paris şehirinde bulunan iltica/mülteci kamplarında yaşanan saldırı, yangın ve devletin bilinçli uyguladığı yıldırma politikaları artık ülke basının ve uluslararası kamuoyunun gözlerini buralara çevirmiştir.

Ülkeye gelen mülteciler arasında bir ayrım yaratma politikası güden fransa devleti, meslek/zanaat sahibi olanlara oturum kolaylığı sağlayarak, diğer ve daha yoğun olan kesimi tüm ailesi ile birlikte yok sayarak sokaklarda yaşamak zorunda bırakıyor. Macron’un son dönemlerde sıkça yeni göç yasasının nasıl olması gerektiği ve ülkede varolan göçmenlerin nasıl ülke dışına çıkartılacağıyla ilgili konuşması yakın bir zamanda mülteciler açısından zor döneme girileceğini gösteriyor. Göçmenler arasında yapılan bu ayrımcılığa dikkat çeken, Fransa Uluslararası Af Örgütü Mülteci Programı Direktörü Jean-Francois Dubost, sığınma başvurularının özenle incelenmesi gerektiğini vurguluyor: ”Siyasi sığınma başvurusu yapan herkesin ülkeye iyi şartlar altında kabul edilme hakkı olduğunu savunuyoruz. Süreç boyunca bütün sosyal ve ekonomik haklardan yararlanmaları gerekir. Herkesin iltica işlemlerine eşit erişimi olmalı.”

Paris’te özellike La Chapelle bölgesinde kalan mültecilere yönelik polisin kabul edilemez uygulamalarda bulunduğu ve bu kişilerin hayatını tehlikeye attığı biliniyor. Polisin sığınmacıların çadırlarına, korunaklarına, battaniyelerine ve kartonlarına el koyması, sığınmacıları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasına ek olarak, sığınmacıların dışarıda yattıkları yerlere büyük kayalar konularak yatmalarının engellenmesi Fransa devletinin sığınmacılara nasıl yaklaştığını gözler önüne sermiştir.

Tüm bu olanlara karşın sığınmacılara yardım etmek isteyen çeşitli yardım kuruluşları, gönüllüler ve kişiler ise engellenmeye çalışılmakta. İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) HRW’nin raporunda, sığınmacıların Calais’deki kampa geri döndükten sonra yerel makamların, yiyecek ve içecek gibi temel ihtiyaçlarını gidermelerini engellediği vurgulandı. Bu arada yardım

kuruluşları, bölgeye seyyar duş kabinleri yerleştirmişti ancak güvenlik güçleri, sığınmacıların bu kabinlerden yararlanmasına, yemek ve gıda dağıtımına engel oluyor. Jungle sığınmacı kampının dağıtılmasının ardından yaklaşık 3 bin sığınmacı Paris’in çeşitli bölgelerindeki metro istasyonları etrafında çadır kurmuş ancak polis bu çadırları geçen yıl ekim ayında kaldırmıştı.Başkent Paris’in merkezinde La Chapelle ve Stalingrad metro istasyonlarının arasında bazı bölgelere nisan ayında döşenen tel çitlerle, sığınmacıların gece bu bölgede konaklamasının engellenmesi hedefleniyor. Sığınmacıların ve özellikle çocukların içinde bulunduğu koşullar, ülkedeki sivil toplum örgütlerince sık sık eleştiriliyor. İnsani yardım kuruluşunda görev yapan bir grup, geçen ay sığınmacıların içinde bulunduğu kötü koşullara dikkati çekmek için Fransa Uyum Bakanlığı binasının duvarına, „Berbat ağırlama“ ifadesini yazmıştı.

Özellikle, Suriye, Sudan, Eritre, Etiyopya, Afganistan’dan gelen sığınmacıların bu zor zamanları uzun süre yaşacakları ortadır. Bu yıl çıkartılacak yeni göç yasası ile birlikte sorunun daha da boyutlanacağı ve ciddi bir mücadele sürecinin yaşanacağı da aşikardır.