Anasayfa , Avrupa , Frankfurt Yeni Kadın Komitesi Üyeleriyle İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Frankfurt Yeni Kadın Komitesi Üyeleriyle İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

yk_ffm_1FRANKFURT | 08-04-2015 | Yeni KADIN Frankfurt komitesi üyeleriyle buluştu. Konuya ilişkin açıklama yapan komitenin açıklamasını olduğu gibi yayınlıyoruz.

“Yeni KADIN komitemiz ilk toplantısında almış oldugu karar doğrultusunda üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Üye toplantısının yapılmasındaki amaç, alanımızda gerçekleştireceğimiz kadın çalışmalarımızda kadın üyelerimizin ve çevremizdeki kadın arkadaşlarımızın çalışmalarımızda katılımcı ve sahiplenici olmalarını sağlamak,daha aktif duruma gelerek çalışmalarımızın öznesi ve ileriye yönelik öncüsü olmaları durumuna getirmenin adımlarını atmaktı. Kollektif çalışma tarzını yaratabilmek,çalışmalarımızda ortak aklı ve gücü hakim kılarak faaliyetlerimizi atılganlaştırmaktı. Yapılan üye toplantımızdada komitenin seçildiği genel kurulundan bugüne kadar ki süreç hakkında ve ilk toplantı sonuçlarımızın başlıklar halinde sunumundan sonra, artarak devam eden kadın cinayetlerine karşı nasıl bir tutum ve pratik içersine girilmesi gerektiği tartışıldı. Tartışmalar sırasında hemfikir olunan konu kadın cinayetlerinin kadına karşı şiddetin yaşam hakkının elinden alınması boyutuyla en öenmli yanlarından biri olduğu ve sorunun asıl kaynağının kapitalist sistem ve erkek egemen zihniyetin şekillendirdiği erk, onun toplumdaki en önemli aygıtı olan devlet oldugunun altı çizildi. Kadına karşı şiddet dendiğinde meseleyi cok boyutlu ele almadan yapılan değerlendirmelerin eksik ve eklektik olacağına vurgu yapıldı. Kültürel,cinsel,fiziksel,psikolojik ve ekonomik şiddet bugün kadınların hala sıkça karşılastıkları şiddet türleri olmaya devam etmektedir. Dolayısıyla Yeni KADIN’ın bunlara karşı nasıl konumlanması gerektiği tartışılmaya çalışıldı. Kadın çalışmasının dar alanlardan çıkartıp,dışımızdaki kadın kitleleriyle buluşturmanın gerektiğine,her üye arkadaşın kadınlara ulaşmada bir köprü olduğunun ve bu bilinçle hareket edildiğinde yeni kadınların çoğalabileceğine vurgu yapılarak,sorumluluk ve ortak hareket etmenin kadınlardaki kadın bilinci ve farkındalığının yaratılmasındaki önemine dikkat çekildi. Gerektiğinde değişik özgünlüklerde değişik taleplere yanıt olabilme adına projeler hazırlayarak, kadınlara yönelik konusuna hakim uzman kişilerden de yardım alınması gerektiğinde hem fikir olundu. Kadın bilinci ve kadının sorunlarına hakim olma-çözebilme ve yönlendirme noktasında esnek olmak,ortak paydalarda bulunabilinecek noktalarda geniş kadın kitlelerine ulaşmanın zorunluluğuna değinildi. Dolayısıyla salt ilişkide bulunduğumuz kadın potansiyelimizin de dışına çıkıp, çalışmayı daha geniş çepere yaymanın yol ve yöntemlerinin-yönelimimizin olması gerektiğinde ortaklaşıldı. Ev ziyaretlerine ve sokak pratiklerine ağırlık verilmesi, paralelinde eğitim çalışmalarının düzenli yapılmasına önem verilmesi gerektiğinin altı bir kez daha çizildi.

Üye toplantıları ve eğitimlerin-sohbetlerin çalışmalar dışında her ay düzenli yapılması da alınan kararlar arasındaydı. İki yıla yakın bir süredir Yeni KADIN olarak yürüttüğümüz ‘Kadının Görünmeyen Emeği’ kampanyasının, hala önemini ve güncelliğini koruduğu hatırlatılarak, bu sistem var olduğu müddetçe bunun da çalışmalarımızın en önemli parçalardan birisi olduğu hatırlatması yapılarak, bazen yanımızda hayatı paylaştığımız erkek yada bir yoldaşlarımız dahi, erkek egemen anlayışın kendilerindeki yansısı sonucu, biz kadınlara nasıl eril, önyargıcı ve emeklerimizi görünmez kılıcı tavır ve tutumlara girdiklerinin altı çizilerek, içimizdeki erkek şovenizmine karşı mücadelenin de göz ardı edilmemesi gerektiği, karma örgütlenmelerde de hala kadın sorunsalında erkek sorunu yaşandığına vurgu yapıldı. Kendi içinde doğru duruş sergileyemeyen dışa karşı sağlam duruş sergileyemez felsefesinden yola çıkılarak, kadın örgütlenmesi ve çalışmasının bir ayağınında içimizdeki ve erkekteki yanlış anlayışlara karşı da duruş sergilemek olduğu hatırlatması yapıldı. Bu anlamda, nereden ve kimden gelirse gelsin kadına yönelik her türlü yanlış anlayışlara, şiddete karşı Yeni KADIN olarak misyonumuzu her zamankinden daha fazla yerine getirmek önemli bir yerde durmaktadır. Bir ay sonra daha katılımcı ve yeni üyeler de aramıza katma hedefiyle sonlandırılan toplantımızın ardından kültürel etkinliğe geçildi.

Yine Yeni KADIN komitemizin organize ettiği ‘Türkü Akşamı’nda Yeni KADIN koromuzun yanı-sıra koromuzu da çalıştıran sevgili hocamız Aysun Kalmik, dostlarımız Hasan Sağlam ve Kenan Seren ezgileri-türküleriyle, İbrahim Kılavuz arkadaşımız ise yürekten okuduğu şiirleriyle yaptığımız etkinliği sahiplenerek, etkinliğimizi rengarenk yaptılar. Hoş sohbetlerin, güzel muhabbetlerin yapıldığı ve yürekten yüreğe aktığımız kültürel bölümün ardından, gerek üye toplantımıza katılan arkadaşlarımıza ve ardından kültürel etkinliğe katılan kadınlı-erkekleri tüm dostlarımıza teşekkür edilerek,bir başka etkinlikte birlikte olmak üzere etkinliği sonlandırdık.

Yeni KADIN Frankfurt Komitesi