Home , Avrupa , FAŞİZMİN SALDIRILARI MÜCADELECİ KADINLARI YILDIRAMAZ; BU DAHA BAŞLANGIÇ, MÜCADELEYE DEVAM!

FAŞİZMİN SALDIRILARI MÜCADELECİ KADINLARI YILDIRAMAZ; BU DAHA BAŞLANGIÇ, MÜCADELEYE DEVAM!

Pandemi sürecinde “evde kal” çağrılaına inat, devrimci 9 kadın örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu Avrupa Kadın Dayanışması, her Çarşamba gününü eylem günü ilan etmişti… Çünkü “evde kal” çağrılarının, özellikle de biz kadınlar için ne ifade edeceğinin farkındaydık… “Evde kalmak” yerine, kadınlar olarak olabildiğince sokaklarda olmak zorundaydık…

Çünkü patriarkal kapitalist sistem, işçi sınıfı, emekçiler ve tüm ezilenlere yönelik baskı ve sömürü politikalarını hayata geçirmek için, ırkçı, cinsiyetçi, homofobik, milliyetçi duyguları sürekli tırmandırmaktadır… Pandemi süreci, 2008’den beri tüm dünyada süren ekonomik krizin tekrar ertelenebilmesi için emperyalistler açısından bir fırsattı ve bu fırsatı kullanmak için her türlü yöntemi uygulayacaklardı… Tabii ki bu sürecin en büyük faturası yine kadınların omuzlarına yüklenirken, Avrupa özgülünde ise en başta göçmen ve mülteci kadınlara yüklenecekti… Tahmin ettiğimiz gibi de oldu… Zaten bütün dünyada her geçen gün yükselen kadın katliamları ve kadına yönelik şiddet, şiddetin bütün türevleriyle içiçe geçerek pandemi sürecinde gözle görülür bir şekilde tırmandı…

Avrupa Kadın Dayanışması’nın çağrısıyla Avrupa’nın birçok şehrinde, her Çarşamba sokaklarda olan örgütlü kadınlar, bu süreçte kadınların yaşadıkları şiddet ve katliamlar başta olmak üzere, patriarkal kapitalist sistemi ve politikalarını teşhir etmeye çalıştılar… Avusturya’nın başkenti Viyana, bu çalışmanın en iyi oturduğu, kadın dayanışmasının en güzel sergilendiği ve yaklaşık her Çarşamba eylemlerin gerçekleştirildiği alanlardan birisiydi… AKD bileşenlerinin gerçekleştirdikleri eylemler, süreç içerisinde Türkiyeli faşistleri rahatsız etmeye başladı… 16. ve 20. Viyana’da gerçekleştirilen eylemlere saldırdılar öncelikle… Ancak her defasında başta kadın arkadaşların kararlı duruşları ve alandaki katılımcı arkadaşların müdahelesi ile saldırılar geri püskürtüldü…

Demokrasi ve Eşitlik Mücadelemizden Geri Adım Atmıyoruz!

AKD’nin 24 Haziran Çarşamba için gündemi; Avrupa’daki ekonomik kriz kıskacındaki kadınların sorunları idi. Ancak faşist TC devletinin Kobane’de gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşen üç mücadeleci kadın için de eylemler yapılması söz konusu olunca, çoğu yerde olduğu gibi Viyana’da da bu iki konu birleştirildi.

Kadın arkadaşlarımız 10. Viyana’da eylem alanına gittiklerinde henüz pankartlarını açmışken, faşistlerin saldırılarına maruz kaldılar… Bu seferki saldırı dahaa organize bir şekilde gerçekleştirilmekteydi… Olay yerine gelen polis, olaya müdahele ettiyse de, faşistler eylem alanından dağılmamışlar aksine giderek büyüyen bir kalabalık şeklinde birikmiştirler… Eylemden sonra, eylemi gerçekleştirenlerin polis eşliğinde, eylem alanının en yakınındaki kurum olan ATİK VİTİD binasına (Viyana Türkiyeli İşçiler Derneği) gitmesiyle, faşistler bu defa da derneğin etrafında birikip tehditler savurmaya ve derneğe saldırmaya çalıştılar… Polisin müdahelesi bu saldırıyı engellediyse de, diğer taraftan polis te, saldırıyı gerçekleştiren bıçaklı, sopalı faşistleri sorguya almak yerine, derneğe girmeye çalışarak saldırıya müdahele eden ilerici devrimci insanları sorguya almaya, fişlemeye çalışmıştır… Olayı duyan yüzlerce devrimci, demokrat, ilerici kitlenin anında VİTİD’e gelerek, faşist saldırıya karşı bir set oluşturup VİTİD’i sahiplenmesi, devrimci dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi… Olaylar zinciri yaşanırken, olayla ilişkisi olmayan antifaşist bir arkadaşımız dün akşam polis tarafından gözaltına alınmış ve halen serbest bırakılmamaıştır… Polisin bu tavrını kınıyoruz ve arkadaşımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Suçlu aranıyorsa, izinli gerçekleştirilen demokratik ve meşru eylemimize saldıranlar arasından aranmalıdır…

Viyana’da AKD bileşenleri ve VİTİD, bugün (25 Haziran) saat 18.00‘de tüm demokrasi güçlerine, bu faşist saldırıyı protesto için miting çağrısı yaptı…

Yaşasın Devrimci Kadın Mücadelemiz;

Yaşanan bu saldırı; emperyalist saldırıların, ırkçılığın, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının büyüdüğü, faşizmin ayak seslerinin giderek yaklaştığı günümüz açısından, devrimci dayanışmanın, özellikle de kadınların ortak mücadelesinin ne kadar büyük bir önem taşıdığını, başta R.T.Erdoğan ve onun Avrupa’da örgütlediği işbirlikçileri olmak üzere, sistem sahiplerini ve koruyucularını bu haklı ve meşru mücadelemizin ne kadar rahatsız ettiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir… Ancak demokrasi ve eşitlik mücadelemizin hiçbir şekilde engellenemeyeceği bilinmelidir.

AKD olarak; faşizan saldırıların biz kadınları asla yıldıramıyacağını, haklı ve meşru mücadelemizden geri adım atmayacağımızı bir kez daha yinelerken, tarihin bu kararlı duruşumuzun kanıtı olduğunu hatırlatırız… Bu anlamda tüm ilerici, devrimci, demokrat kadınlar başta olmak üzere tüm kurumları, Avrupa’nın her yerinde bu karşı duruşu sahiplenmeye ve dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz…

  • YAŞASIN DEVRİMCİ KADIN DAYANIŞMASI!
  • KAHROLSUN FAŞİZM!
  • JİN, JİYAN, AZADİ! KADIN, YAŞAM, ÖZGÜRLÜK!