Anasayfa , ATİK , Ermeni Soykırımının 100. Yılında, Hrant Dink’i Saygıyla Anıyoruz!

Ermeni Soykırımının 100. Yılında, Hrant Dink’i Saygıyla Anıyoruz!

hrantdink_2_rsATİK | Osmanlı’dan devraldığı katliamcı bayrağı, günümüze kadar resmi ideoloji olarak taşımayı başaran faşist Türk Devleti, bundan 8 yıl önce, 19 Ocak 2007 tarihinde AGOS gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink`i katletti. Katliamın tetikçilerinde Ogün Samast ve Yasin Hayal kısa sürede göz altına alınıp tutuklansalar da, esas sorumluları hiç bir zaman ortaya çıkarılmamıştır ve çıkarılmayacaktır da. Ogün Samast gözaltına alındıktan sonra, arkasında Türk bayrağıyla yapılan çekimlerin medyaya servis edilmesiyle katillerin kimler olduğunun mesajı verilmekteydi. Hrant Dink’i katledilmesi emrini veren faşist Türk devleti ve onun günümüz temsilcisi AKP hükümetidir. Başta Ermeniler olmak üzere, tüm ezilen emekçiler bu katilleri ve emir verenleri çok iyi tanımaktadır ve unutmayacaktır.

Ermeni bir aydın olan Hrant Dink, her daim devletin gerici ve katliamcı politikalarını teşhir edip, bu katliamlara karşı mücadele etmiştir. Hrant Dink Anadolu topraklarında yaşayan Türk, Kürt, Laz, Ermeni tüm ezilen ulus ve milliyetlerin birlikte özgürce yaşayabileceğine olan inancı ve bu uğurda verdiği mücadeleden taviz vermediği için hedef seçilmiştir. Hrant Dink bunun yansıra işçi ve emekçilerin, ezilen ulus ve milliyetlerin mücadelesini sahiplendiği ve katliamcı, baskıcı devletin, sömürü düzeninin kirli yüzünü her defasında teşhir ettiği için devlet eliyle katledilmiştir.

Hrant Dink’in katledilişinin 8. Yıldönümü aynı zamanda Anadolu topraklarında tarihin en büyük acılarından biri olan Ermeni soykırımının da 100. Yıldönümüne denk gelmektedir. Geride bıraktığımız yüzyılın en derin acılarından biri olan 1915 Ermeni soykırımı, tarihin en büyük insanlık suçlarından birisidir. Sadece Ermeniler değil aynı zamanda, Ezidileri Süryanileri, Asurileri, Keldanileri ve Rumları da hedef alan bu soykırım politikası, günümüzde Kürtlere ve Alevilere yönelik baskı ve katliamlarla devam etmektedir. “Tek Dil, Tek Millet, Tek Devlet, Tek Bayrak“ gibi tekçi zihniyetle hareket eden faşist Türk Devleti katliamlarına her geçen gün yenilerini eklemektedir. Hrant Dink yaşanan Ermeni soykırımını ve tarih boyunca süre gelen katliamları araştırdığı, yazdığı ve devletin soykırımcı, katliamcı yüzünü teşhir ettiği için katledildi. Bu katliam aynı zamanda devletin Ermenilere olan düşmanca tutumunun devamıdır.

Onu katledenler; çeşitli milliyet ve inançlardan Türkiye halkının yüzbinler olup sokağa akarak sahipleneceklerini hesaba katmamışlardı. Hrant Dink’in katledilmesiyle birlikte onu sahiplenen, onun bıraktığı bayrağı devr alan yüzbinlerce insan, “Hepimiz Hrant’ız, Hepimiz Ermeni’yiz” diyerek katledildiği alanda onu sahiplendiler. Bugünde her 19 Ocak’ta binlerce yürek Hrant Dink’i anmak için sokaklara çıkmaktadır ve güçlü bir şekilde “Biz bu dava bitti demedikçe bu dava bitmeyecektir” diyerek hesap sormaktadırlar.

Tarihin en derin sayfalarına yazılan katliamlar, geleceğin engin takviminde en yüce direnişlerle anılmayı hak ederler. Barışın beyaz bir güvercine dönüştüğü onurlu gazeteci Hrant Dink, faşizmin karanlığına yakılan bir meşaleydi. Katledilişinin 8. yıldönümünde Hrant Dink`i saygıyla anıyoruz. Gene Ermeni soykırımının 100. Yıldönümünde kaybettiklerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz!

Çelik Aldığı Suyu, Su Bulduğu Yolu Unutmayacaktır!

Hrant Dink’in Katillerini Unutmayacağız, Affetmeyeceğiz!

Hrant Dink Ölümsüzdür!

Bildiri indir: Hrant Dink Anma 2015