Home , Avrupa , Erdoğan’ın Avrupa’daki kolu, Bozkurtlar

Erdoğan’ın Avrupa’daki kolu, Bozkurtlar

Haber Merkezi | 25.08.2020 |Uluslararası Fransız Siyasi Araştırmalar ve Analiz Merkezi (CFRP), Türk devletinin Avrupa’daki tehlikeli bir nüfuz ve denetim aygıtı olan Bozkurt örgütlenmesine dikkat çekti. Irkçı oluşum özellikle Almanca dilli ülkelerde örgütleniyor.

CFRP, Türk devletinin hem Müslüman Kardeşler, Milli Görüş ve Bozkurtlar gibi tehlikeli bir karışımla ittifak halinde olduğunu belirtti.

ALMANCA DİLLİ ÜLKELERDE ETKİNLİKLERİNİ ARTTIRIYORLAR

Avrupa’daki Türk ırkçı örgütlenmesine ilişkin analizde bulunan CFRP şu tespitlerde bulundu:

“Türkiye ve Katar, Avrupa’da Müslüman Kardeşler’in finansmanını yönetmenin yanısıra çeşitli Avrupa ülkelerinde yüzlerce dernek ve proje yönetiyor. Nüfuz ve denetim aygıtları arasında Bozkurt örgütlenmesi var. Türkiye özel olarak, başta Almanca dilli ülkeler olan Almanya, İsviçre ve Avusturya olmak üzere Avrupa’daki vekilleri üzerinden etkisini arttırma arayışında. Kuşkusuz buna Türk rejiminin muhaliflerini gözetim altına almak ve takip etmesini de eklemek gerekecek.

Türkiye böylece başka hedeflere ulaşıyor; başka ülkelerin vatandaşlarını kendi siyasi iradesine tabi tutuyor ve böylece bu ülkeler kendi egemenliklerinin bir kısmını kaybediyor. Türk olmayan topluluklar üzerindeki denetim aynı zamanda Türk fikirleri ve ajandasının kendi ülkelerine Türk siyasi projelerine hizmet etmek amacıyla taşınmasını sağlıyor.

ERDOĞAN’IN ŞİDDET, KAOS VE AŞIRILIKÇILIĞI YAYMA KOLU

Bozkurtlar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bünyesinde aşırı bir Türk milliyetçisi örgüt olarak ortaya çıktı ve Erdoğan’ın Avrupa’da şiddeti, kaos ve aşırılıkçılığı yayması için uzun kolu oldu.

Örgütün Avusturya’da aktif 2 bin yöneticisi ve onlarca cami ile kültürel kurumu var. Örgütü ideolojik üssü, Afganistan ve Çin’den güney doğu Balkanlar’a kadar tüm Türklerin ırksal, tarihsel ve ahlaki üstünlüğünü savunan ilk Türk milliyetçilerin fikirlerine dayanıyor.

Milliyetçi Bozkurt örgütünün Avusturya’daki rolü sadece aşırı milliyetçiliğin yayılması ile sınırlı değil, aynı zamanda Türkiye’nin nüfuzunu arttırma ve Türk kökenli Avusturyalılar için paralel bir toplum oluşturmaya ve entegrasyonlarını engellemeye çalışıyor, ki bu da toplumsal uyumu sabote ediyor.”

CFRP, Türk ırkçı oluşumu Bozkurtların bundan birkaç hafta önce, Viyana’da 27 ve 28 Haziran’da Kürtler ve sol gruplara yönelik saldırıları ile yeniden gündeme geldiğini hatırlattı.

ALMANYA’DA 18 BİN ÜYELERİ VAR

Almanya’daki ırkçı Türk örgütlenmesine ilişkin şu belirlemeler yer aldı:

“Örgütün Alman topraklarında onlarca dernek ve 18 bin dolayında üyesi ile güçlü bir varlığı bulunuyor. Almanya’da siyasi oluşumlar için federal merkez araştırmasına göre, Bozkurt örgütü onlarca yıldır Alman topraklarında varlık gösteriyor ve Türk Federasyonu ile ITEP gibi kendisine bağlı onlarca küçük ve orta örgüt bulunuyor. Aşırılıkçı örgüt Almanya’da yaşayan solcu Türkler, Kürtler ve Ermenilere karşı propaganda kampanyaları başlatıyor. Alman Parlamentosu’nun Ekim 2018 tarihli bir belgesine göre, ülke için oluşturduğu tehditten dolayı Alman iç istihbaratı tarafından denetim altında tutuluyor.

TEHLİKELİ AŞIRILIKÇI BİR İTTİFAK

Alman Parlamentosu’nun 9 Kasım 2018 tarihli bir belgesi, Erdoğan’ın Müslüman Kardeşler ve Milli Görüş hareketi ile Bozkurtlar ve MHP’nin temsil ettiği aşırılıkçıları içeren garip ve tehlikeli aşırılıkçı bir ittifakı, Türk iç politikasını kontrol etmek ve Almanya’daki 5 milyon dolayındaki vatandaşı üzerindeki etkisi ve kontrolünü icra etmek için yönettiği belirtiliyor. Belgede “Erdoğan ile Bozkurtlar arasındaki işbirliği ve ittifak, 2016’daki başarısız darbe teşebbüsü ardından Almanya’da bir realite haline geldi. Erdoğan hükümeti Kürtlere ve vaiz Fethullah Gülen partizanlarına karşı baskı politikasını yoğunlaştırdı, bu da Türk Cumhurbaşkanı ile örgüt arasında hedefleri ve olanaklarını birliği nedeniyle ittifakı derinleştirdi. Grup, mevcut durumda AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli bir stratejik ittifakıdır.”

CFRP, “Alman araştırmasına göre, Neonaziler ile Bozkurtlar arasında da mevcut durumda ideolojik bir iç-içelik ve karşılıklı anlayış da var. Hatta bu koordinasyon düzeyine ulaştı” diye ekledi.

AVUSTURYA İLK ADIMI ATTI

Avusturya’nın Bozkurtlara karşı 2019 baharında bayrak ve sloganları yasaklayarak ilk adımı attığını belirten CFRP, Kürt ve solculara karşı saldırılardan sonra da hükümetin siyasal İslam’ın faaliyetlerini takip etmek ve belgelemek için özel bir araştırma merkezinin kurulmasına karar verdiğini kaydetti.

CFRP, Avrupa’da siyasi söylemin siyasal İslam ve aynı vizyonu paylaşan Bozkurtlar gibi Türk yörüngesinde dönen hareketleri görmezden geldiğini ve cihatçılık ve selefilik gibi aşırı örgütler üzerine yoğunlaştığını kaydetti.

Böylece sözkonusu grupların daha fazla avantaj sağladığı, yapılar ve kurumlarını yayarak fayda elde ettiğini belirten CFRP, “Kısa bir süre bunun önlenmesi gereken bir realite olduğunun farkına varıldı” dedi. (ANF)

scroll to top