Home , Avrupa , Direnenler Kazanır…

Direnenler Kazanır…

Ohne Titel 2ATiNA-12-12-2014- 10 Kasım 2014 tarihinde eğitim hakkının gasp edilmesini protesto etmek amacıyla açlık grevine başlayan Nikos Romanos eylemini zaferle bitirdi.

6 Yıl önce Eksarhia meydanına yakın bir noktada polis tarafından katledildiğinde Alexis’in yanında bulunduğu belirtilen Nikos Romanos bir kamulaştırma eyleminde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Söz konusu kamulaştırma eylemi dolayısıyla 15 yıldan fazla cezaya çarptırılan Nikos’un hapishanede bulunduğu sırada -Atina Üniversitesi İşletme Fakültesini kazanmasına rağmen- eğitim hakkı engellendi. Eğitim hakkının engellenmesini kabul etmeyen Nikos, üniversiteye devam edebilme hakkı ve hapishane koşullarının iyileştirilmesi için 10 Kasım 2014 tarihinde açlık grevine başladı.

Nikos’un açlık grevi eylemi ile dayanışmak için ülkenin her yanında, pek çok destek eylemi, açlık grevi süresince organize edildi. Ülkenin en önemli iki kenti olan Selanik ve Atina’da oldukça kitlesel ve çoğu zaman polisle çatışmalı geçen eylemler dünya basınının gündemine girmeyi başaracak düzeydeydi. Bunun yanında dayanışma gösterileri sadece büyük kentlerle sınırlı değildi eylemler adalara kadar yayıldı. Atina’da başta Politeknik olmak üzere üniversiteleri, Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu binasını, Selanikte Olympion Sinemasını, Komotini’de (Gümülcine) belediye binasını, Girit’te iki kamu binasını, Kavala’da yerel TV kanalını işgal eylemleri dayanışmanın genişliğini kanıtlar nitelikteydi.

Mücadelenin düzeyi ve yaygınlığı adeta zaferin habercisi oldu. 11 Aralık tarihinde, Adalet Bakanlığının meclis gündemine taşımak zorunda kaldığı yasa tasarısı Yunanistan Parlamentosu’nda kabul edildi. Böylece eğitim sürecinin 2/3’ünde üniversiteye devam etme hakkını benzer durumda bulunan tüm hükümlü ve tutuklular için kazanan Nikos, eylemine son verdiğini duyurdu.

Böylece burjuva demokrasisinin sınırlarının, mücadele ile çizildiği bir kez daha kanıtlanmış oldu.

 

AHM-Atina

scroll to top