Anasayfa , Avrupa , “Devrimci Tutsak Turgut Kaya Yalnız Değildir!” (Görüntülü)

“Devrimci Tutsak Turgut Kaya Yalnız Değildir!” (Görüntülü)

Haber Merkezi |29.05.2018| Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi (UPOTUDAK) tarafından yapılan çağrı sonrası Avrupa’nın birçok kentinde Turgut Kaya ile dayanışma eylemleri gerçekleştirildi. Viyana, Hamburg, Frankfurt, Bern, Berlin, Londra, Atina, Den Haag ve Strazburg kentlerinde ki Yunanistan konsoloslukları önünde eylemler düzenlendi. Turgut Kaya, TC devletinin İnterpol üzerinden yaptığı arama sonucu Yunanistan devleti tarafından tutuklanmıştı. 30 Mayıs tarihinde Yunanistan’da gerçekleşecek mahkeme öncesinde dayanışma eylemleri gerçekleşti.

Viyana

Viyana’da Yunanistan Büyükelçiliği önünde yapılan miting ile iadenin durdurulması ve serbest bırakılması talep edildi. Miting alanında Partizan, ATİK, Yeni Kadın, YDG, ATIGF filamalarıyla katılım sağlanırken ADHF, Viyana Alevi Toplumu ve FEYKOM destek vererek Turgut KAYA’ nın serbest bırakılmasını talep ettiler. Atılan sloganlarla İngilizce, Almanca, Türkçe açıklamalarda bulunuldu. Yunan Elçiliği’ne bir dosya verilerek miting sonlandırıldı.

Hamburg

Hamburg’ta Turgut Kaya Türkiye’ye iadesine karşı eylem gerçekleştirildi. Gänsemarkt bölgesinde bulunan Yunanistan Konsolosluğu önünde saat 15’te başlayan eyleme Hannover’den ATİF aktivistleri de katıldı. Nav-Dem , MLPD ve ADHK aktivistlerinin katılarak destek sunduğu mitingte Turgut Kaya’nın serbest bırakılmasını üzerine önceden hazırlanan dosya Konsolosluğa yetkili yerlere gönderilmesi üzere verildi.

ATİK’e bağlı UPOTUDAK (Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi)’ın bildirileri okundu. Ayrıca coğaltılan bildirilerin dağıtımı yapıldı. Sık Sık sloganlarla Turgut Kaya’ya Özgürlük haykırıldı. Ayrıca tüm politik tutsaklara için sloganlar atıldı.

Eylem Türkçe yapılan kapanış konuşması yanısıra ‘‘Özgürlük Mahkumları’’ ve Umuda Haykırış’ın yeni albümünde yer alan ‘‘Enternasyonel Dayanışma’’ ezgileri ile sonlandırıldı.

Frankfurt

UPOTUDAK, Enternasyonal Birlik ve Almanya Marksist Leninist Partisi (MLPD) tarafından yapılan ortak çağrı ile Yunan konsolosluğu önünde saat 10.30’da biraraya gelindi. Konsolosluk yetkilileri eyleme gelerek Turgut Kaya’nn tutsaklığı hakkında bilgi aldılar. Bir sonraki gün Atina’da görülecek dava hakkında ve Turgut Kaya hakkında bilgilerin olduğu belgeler Konsolosluk yetkililerine verildi. Belge ve açıklamaları yetkililere derhal ulaştıracakları sözünü verildi. Konsolosluk yetkilileri ile yapılan görüşme sonrası basın açıklamasının metni okundu ve “Tüm politik tutsaklara özgürlük!” sloganı ile dayanışma eylemi sonlandırıldı. Açıklama esnasında konsolosluğa giren yunan vatandaşları da konu hakkında bilgilendirildi.

Bern

İsviçre’nin Bern şehrinde Yunanistan Konsolosluğu önünde Turgut Kaya’ya Özgürlük şiarı İsviçre İnsan Hakları Derneği ve ATİK/UPOTUDAK’ın örgütlediği bir eylem gerçekleşti. Alman devletinin 15 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirdiği operasyon sonucu tutuklanan 10 Devrimciyi sınırsız dayanışma ile sahiplenen Revulotionäre Aufbau da katılım sağlayarak pankart açtı.

Türkiye’li Devrimci örgütlerinde destek vererek katılım sağladığı eylem “Freiheit für Turgut Kaya” sloganarı ile başladı. ATİK/UPOTUDAK’ın yayınladığı bildirinin okunmasının ardından Yunanca ve Almanca hazırlanan dosya konsolosluk görevlilerine verildi. İsviçre ATİK komitesi adına süreci anlatan bir konuşmanın ardından İnsan Hakları Derneğinin İngilizce yaptığı duyarlılık çağrısı ile eylem slogan ve alkışlarla sonlandırıldı.

Strazburg

İnterpol gerekçesiyle Yunanistan’da Türkiye’ye iade tehdidi ile tutuklu olan Turgut Kaya için Fransa’nın Strazburg şehrinde bulunan Yunan konsolosluğu önünde protesto eylemi gerçekleştirildi. ATİK Fransa Komitesinden bir heyet Yunan Konsolosluğuna girerek içerideki yetkililerle görüştü, Turgut Kaya’nın durumuna ilişkin konsolosluk yetkililerine dosya verdi ve Turgut Kaya’nın serbest bırakılmasını talep etti.

Den Haag

Yunanistan’ın Den Haag konsolosluğu önünde bir dayanışma eylemi yapan HTİF aktivistleri konuya dair hollandaca bir konuşma gerçekleştirdiler. Çevrede bulunan Lise öğrencilerinin dikkatini çeken eyleme ilgi gösteren gençlere bilgilendirme yapıldı. Yapılan konuşmanın ardından sloganlarla Turgut Kaya’nın özgürlüğü talep edildi. Yapılan tutuklamanın meşru olmadığı dile getirilen konuşmada Yunanistan’ın tutsak alınan Kaya üzerinde sorumluluğu olduğu dile getirildi.

Londra

İngiltere’nin Londra şehrinde “Turgut Kaya serbest bırakılsın” şiarıyla dayanışma eylemi gerçekleştirildi. Yunan Konsolosluğu’nun önünde buluşan grup, “Free Turgut Kaya Now” (Turgut Kaya derhal serbest bırakılsın), “Stop extradition of Turgut Kaya to Turkey” (Turgut Kaya’nın Türkiye’ye iade edilmesini durdur) pankart ve sloganları ile Kaya’nın özgürlüğünü talep etti.
UPOTUDAK’ın (Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi) İngilizce bildirisinin kamuoyuna dağıtıldığı eylemde, aynı zamanda Yunan Konsolosluğu ile görüşmeyi talep etmek için bir heyet oluşturuldu.
Konsolosluk yetkisi ile görüşmede Kaya’nın hayatı ve içinde bulunduğu durum anlatıldı ve Konsolosluk yetkililerine mektup verildi. Büyük ilgi gösteren yetkililer, talepleri Yunanistan’a aktaracağını dile getirdiler. Eylem bir buçuk saat sonra sona erdi.