Home , Haberler , Devrimci Demokratik Sendikal Birlik'ten Kurultaya Çağrı

Devrimci Demokratik Sendikal Birlik'ten Kurultaya Çağrı

ANKARA | 26 – 05 – 2010 | Türkiye’de sınıf sendikacılığının önemli temsilcilerinden olan Devrimci Demokratik Sendikal Birlik (DDSB) 30 Mayıs’ta kurultay düzenleyeceğini duyurdu.

‚Güvencesiz çalışmaya, iş cinayetlerine, emeğe yönelik her türlü saldırıya karşı Örgütleneceğiz, Direneceğiz, Kazanacağız!‘ şiarı ile örgütlenen kurultayın katılımcıları ise direniş gösteren işçi ve emekçilerin yanı sıra Hasan Gülüm, Musa Servi, Volkan Yaraşır ve Şahan İlseven. DDSB’den yapılan yazılı açıklama ise şöyle;

„Emeğe yönelik saldırıların yoğunluk kazandığı, güvencesiz çalışmanın dört koldan dayatıldığı ve maden işçilerinde olduğu gibi onlarca işçinin daha fazla kar için iş cinayetine kurban edildiği bu dönemde işçi sınıfı ve emekçiler hareketliliğini geliştirmekte, itirazını daha yüksek sesle ifade etmektedir. Bu gerçekliğin bilinciyle Devrimci Demokratik Sendikal Birlik kurultayını örgütlemekte ve sürece devrimci bir müdahalede bulunma gerekliliğinin sorumluluğuyla tüm ilerici, demokrat, devrimci emekçileri saflarına davet etmektedir.

Sistem açısından biz işçilerin, emekçilerin hiçbir değeri yoktur. Milyonlarcamız hiçbir güvence olmadan, sigortamız yapılmadan çalışmaya mecbur bırakılmaktayız. Esnek biçimde ve uzun saatler boyunca çalışmaya zorlanmaktayız. Sendikal örgütlenme hakkımız büyük bir nefretle ve korkuyla karşılanmaktadır. Daha fazla kar için daha fazla, daha yoğun ve daha güvencesiz çalıştırılmakta ve bizden yalnızca boyun eğmemiz beklenmektedir. Taşeronlaştırma her alana bir virüs gibi yayılmaktadır. Mevcut sınırlı yasal haklarımız dahi kullandırılmamakta, en ufak itiraz işsizler ordusuna katılmamıza sebep olmaktadır. İşsizlik rekorlar kırmakta, yoksulluk ve sefalet her geçen gün derinleşmekte ve bizlere “kırk katır mı kırk satır mı?” seçimi sunulmaktadır. Ve ne büyük bir aymazlıktır ki işten çıkarılanlar, iş cinayetlerine kurban gidenler her gün artarken bu “ekonomimiz gelişiyor, yoksulluk azalıyor” söylemleriyle, kader-kısmet hikâyeleri ile açıklanmaktadır.

İşçilerin, emekçilerin tek kurtuluş yolu örgütlenmektir. Ancak işçilerin örgütlenme adresi olan sendikaların hali de oldukça olumsuzdur. Sendikaların üye sayısı genel işçi ve emekçiler arasında oldukça düşük bir orana denk düşmektedir. Sendikalı olmak isteyen işçileri yoğun ve sert bir mücadele beklemektedir. Sendikaların önemli bir bölümünde yönetimi sermaye ve iktidar işbirlikçisi, gerici unsurlar gasp etmiştir. Dolayısıyla sendikal bürokrasi de bugün işçilerin örgütlenmesinin önüne yeni engeller dikmektedir.

Ancak bu böyle gitmez. İşçi sınıfının, emekçilerin mücadelesi engellenemez, dipten gelen dalga durdurulamaz. İşçi sınıfı en hareketli, en mücadeleci dönemlerinden birini yaşamaktadır ve bu eğilim daha da gelişecektir. Tekel işçilerinin Ankara’daki büyük direnişi ve devam eden eylemleri, Esenyurt belediye işçilerinin tüm baskılara karşın boyun eğmeyen kararlılığı, irili ufaklı birçok işyerinde patlak veren direnişler, alınan grev kararları ve 37 yıl sonra mücadele ederek kazandığı Taksim Meydanı’nda sınıfın oldukça güzel ve görkemli bir şekilde gücünü ve coşkusunu dosta ve düşmana göstermesi önümüzdeki günlere dair umudumuzu ve mücadele azmimizi yükseltmektedir.

Bu gerçeklik içinde emekçilerin artan mücadelesini geliştirmek ve daha örgütlü hale getirmek, sistemin topyekun saldırılarına karşı işçi sınıfının ve emekçilerin birliğini geliştirmek, sendika yönetimlerindeki işbirlikçi, gerici ablukayı dağıtarak devrimci işçilerin sendika yönetimlerine girmesini sağlamak için sınıf bilinçli işçilere, emekçilere önemli görevler düşmektedir. Bizler işçi sınıfı ve emekçiler arasında sınıf sendikacılığını savunan, devrimci, militan bir mücadele hattını savunan Devrimci Demokratik Sendikal Birlik olarak tarihsel sorumluluklarımızı yerine getirmek, krizin faturasını emekçilere güvencesiz, esnek, uzun süreli çalışma olarak, işsizlik olarak, iş cinayetleri olarak yüklemek isteyen egemen sınıflara karşı emekçilerin birlikte mücadelesini geliştirerek zafere ulaşmak için gerekli mücadele kararlılığına sahibiz. Bu amaçla yürüyüşümüzü hızlandırmak ve mücadelemizi yükseltmek için, sınıf içindeki çalışmalarımızı değerlendirmek ve önümüzdeki sürece dair görevlerimizi netleştirmek için 30 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da kurultayımızı örgütlüyoruz. Emekten yana olan tüm güçleri, devrimci-demokrat işçi ve emekçileri kurultayımıza katkı sunmaya bekliyoruz.

KURULTAY GÜNDEMLERİ

Açılış
Kurultay Amaç Konuşması
Konuk konuşmacı: Volkan Yaraşır

DENEYİMLERİMİZDEN ÖĞRENELİM
TEKEL Direnişi
Taşeronda Çalışan İşçilerin Örgütlenmesi
Belediye İşçileri, Saldırı ve Direniş
Deri İşçileri ve Organize Sanayi Bölgeleri

SENDİKA KONFEDERASYONLARINA YAKLAŞIMIMIZ
Genel Değerlendirme
Hasan Gülüm (TÜRK-İŞ Belediye İş İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı)
Musa Servi (TÜRK-İŞ Deri İş Genel Başkanı)
Şahan İlseven (DİSK Genel İş İstanbul Anadolu Yakası 1 Nolu Şube Başkanı)

DİRENİŞLERDEN İŞÇİLER…
TEKEL, Esenyurt, TÜBİTAK, UPS…

SINIFIN ÖRGÜTLENME SORUNLARI

SERBEST KÜRSÜ

Sonuç Bildirgesi

Tarih: 30 Mayıs 2010 Pazar
Saat: 09:30 – 17:30
Yer: Petrol İş Sendikası Adakale Sokak No:6 Yenişehir– Ankara

DDSB | DEVRİMCİ DEMOKRATİK SENDİKAL BİRLİK

http://www.ddsbirlik.com/