Home , Haberler , Devrimci 1 Mayıs Platformu: 1 Mayıs'ta Taksim'deyiz!

Devrimci 1 Mayıs Platformu: 1 Mayıs'ta Taksim'deyiz!

İSTANBUL | 06 – 04 – 2010 | İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ı sınıfsal özüne ve anlamına uygun kutlamak üzere yola çıkan devrimci kurumların oluşturduğu Devrimci 1 Mayıs Platformu, 2010 1 Mayıs’ına ilişkin tavrını basın ve kamuoyu ile paylaştı.

5 Nisan Pazartesi günü TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında 2010 1 Mayısı’nın Taksim’de kutlanması için her türlü çabanın gösterileceği deklare edilerek, tüm devrimci yapılar, sendika ve kitle örgütlerine ortak mücadele çağrısı yapıldı.

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP), Demokratik Haklar Federasyonu (DHF), Emek ve Özgürlük Cephesi, Halk Cephesi, Odak, Kaldıraç, Proleterce Devrimci Duruş (PDD), Yeni Dünya İçin Çağrı ve Partizan’ın bileşeni olduğu platformun açıklamasını Ümit Efe okudu.

Birleşik, kitlesel, devrimci 1 Mayıs!

Emperyalist saldırganlık ve işgallere dikkat çekilen açıklamada, derinleşen krizinin etkisiyle, egemen sınıflar tarafından milyonlarca işçi ve emekçiye kölelik ve sefalet koşulları dayatıldığı söylendi. İşsizlik, güvencesiz çalışma, esnekleştirme, işten çıkarmaların yaygınlaştığının altını çizen Devrimci 1 Mayıs Platfromu açıklamasında tüm bunlara devletin baskı, yasak, tutuklama, tecrit terörünün eşlik ettiği belirtildi. Böylesi bir dönemde tüm bu saldırılara karşı tarihsel ve güncel anlamına uygun birleşik, kitlesel ve devrimci bir 1 Mayıs’ın örgütlenmesinin önemi vurgulandı.

En geniş kesimlerle Taksim’e!

“2010 1 Mayısı’nı aynı zamanda başta TEKEL işçileri olmak üzere, işçi direnişlerinin yükseldiği bir dönemde kutlayacağız” ifadelerine yer verilen platform açıklamasında 1 Mayıs 2010’un direnişteki işçilerle birlikte, sendikasız, sigortasız, iş güvencesiz, kölece koşullarda çalışan, iş bulamayan, işten atılan ve yok sayılan en geniş emekçi kesimlerin kitlesel bir şekilde Taksim Meydanı’nı doldurarak sesini duyurduğu mücadele günü olması gerektiği ifade edildi.

Fabrikalarda, işyerlerinde… 1 Mayıs hazırlığı

2010 1 Mayıs’ının nerede yapılacağına dair bir tartışma olmadığının altının çizildiği açıklamada, 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasının siyasal anlamı ve önemi açık olduğunu ve asıl tartışmanın, emekten ve halktan yana tüm devrimci, ilerici güçlerin bir araya gelip Taksim 2010 1 Mayıs’ını birlikte en güçlü nasıl örgütleyeceği üzerine olduğunu vurguladı. Bu sorumluluğun altına girerek, birleşik ve kitlesel bir 1 Mayıs için bir an önce harekete geçilerek, fabrikalarda, İşyerlerinde, mahallelerde, okullarda, kısaca yaşamın her alanında güçlü bir hazırlık çalışması yürütülmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamanın son bölümünde, 2010 1 Mayısı’nın sosyal yıkım saldırılarına, işsizliğe, güvencesizliğe, 4/C köleliğine, özelleştirmeler, taşeronlaştırmaya, Kürt ulusuna yönelik imha ve inkar uygulamalarına, emperyalist saldırganlığa, hapishanelerdeki tecrit uygulamalarına, devlet terörüne, baskı ve yasaklara yanıt olacak bir tarzda tarihsel ve güncel anlamına uygun olarak Taksim’de kutlanması için her türlü çabanın gösterileceği deklare edilerek şu çağrı yapıldı:

“2010 1 Mayısı’nın ‘77 katliamının hesabını sormak için, Taksim’de 1 Mayıs yasağına son vermek için, birleşik, kitlesel, devrimci 1 Mayıs’ı Taksim’de birlikte örgütlemek için” tüm devrimci yapıları, sendika ve kitle örgütlerini güçlerini birleştirmeye ve ortak davranmaya çağırıyoruz.“(Kızıl Bayrak)