Anasayfa , Haberler , DESA’da İşçiler Üzerindeki Baskılar Devam Ediyor

DESA’da İşçiler Üzerindeki Baskılar Devam Ediyor

TÜRKİYE | 09 – 01 – 2011 | Sendikamızın 2007’den bu yana örgütlenme çalışmalarını sürdürdüğü DESA’da sendikal çalışmaların gelişmesi üzerine yönetimin baskıları artmaktadır.

DESA ile beraber organize sanayi bölgesinde çalışmalarını başlatan sendikamızın ulusal ve uluslararası kampanyaları ile beraber işverenle protokol imzalanmış ve işveren sendikada örgütlenme özgürlüğüne saygı göstereceğini duyurmuştu.
Bu süre zarfında sendikamız ve üyelerimiz önemli baskılarla, tehditlerle karşı karşıya kalmışlar, birçok kez gözaltına alınmış ancak mücadelesinde kararlı bir duruş sergilemiştir. DESA direnişi Düzce’deki genel işçilerin üzerinde de etkili olmuş, çok sayıda sendika da Düzce’de çalışmalarını geliştirmiş ve yüzlerce işçi sendikalarda örgütlenmeye başlamıştır. Birleşik Metal İş, Petrol İş, Teksif gibi kardeş sendikalarımız birçok fabrikada örgütlenme çalışmalarını sürdürmektedir. İşçilerin sendikal çalışmalara ilgisinin ve güveninin arttığı bu dönemde birçok fabrikada mücadeleler sürmektedir.

Yeni sanayileşen Düzce’de işçi sınıfının uyanışı, artan mücadelesi ve dayanışması DESA’daki çalışmalarımızın hız kazanmasına katkı sunmuştur. Üyelerimizin fedakarca çalışmaları sonucu çok sayıda işçinin sendikamızda üye olması yönetimin baskılarının artmasına sebep olmaktadır. Özellikle işçiler üzerinde psikolojik taciz vakaları artmaktadır. Üyelerimize yönelik ayrımcı uygulamalar gündelik yaşamın parçası olmuştur. En son 30 Aralık günü fabrika müdürü Caner Aypar’ın yönlendirmesiyle güvenlik amiri Serdar Aktaş başta olmak üzere yönetim üyelerimizi gün boyu kameraya çekerek, göz hapsine alarak vb çeşitli yöntemlerle baskı uygulamaktadır. Özellikle kadın işçiler yönetime çağrılarak sendikaya üye olup olmadıkları sorgulanmakta, istifa etmeleri için baskı uygulanmaktadır. Yine sağlığa zararlı olan kimyasal maddelerin kullanıldığı bölümlerde havalandırmalar düzenli olarak açılmamakta ve üyelerimizin sağlığı ile oynanmaktadır. Üyelerimiz sıkça farklı bölümlerde çalışmaya gönderilmektedir. DESA’da ayrıca protokole karşın yeni işçi alımlarında sendikalı işçi almamakta, bunun yerine işi evlere vermekte ve kayıt dışı, kuralsız çalışmadan yararlanmaktadır.

Tüm bu baskılar nafiledir. Sendikamız hem fabrikadaki üyelerimizle hem de Düzce’de sendikal hareketi yükselten kardeş sendikalarla beraber çalışmalarını geliştirecektir. DESA’ya sendika girecektir.

Deri-İş