Anasayfa , Haberler , Deri İş: Libya’ya Yönelik Emperyalist İşgali Kınıyoruz

Deri İş: Libya’ya Yönelik Emperyalist İşgali Kınıyoruz

TÜRKİYE | 27 – 03 – 2011 | Meclisten Geçen Tezkereyi Protesto Ediyoruz

Ortadoğu halklarının kendilerini yıllarca ağır baskı ve sömürü altında ezen diktatörlere karşı isyan ettikleri bir dönemde bu haklı mücadeleleri kendi çıkarlarına tahvil etmek amacıyla bölgeye müdahale eden ve bu müdahaleyi Libya’da olduğu gibi askeri işgale dönüştüren emperyalizmi, özellikle de ABD emperyalizmini protesto ediyoruz.

Onlarca yıldır emperyalizmin desteği ile ayakta kalan ve petrol başta olmak üzere yer altı kaynaklarını peşkeş çeken bu diktatörlere karşı halkların haklı öfke ve isyanını selamlıyor, Tunus, Mısır, Yemen, Bahreyn, Suriye, Ürdün, Libya halklarının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Emekçilerin yoksulluğa, aşırı sömürüye ve baskı rejimlerine karşı isyan etmeleri meşrudur. Halkların yarattığı bu dalganın emperyalist-kapitalist sistemi bir bütün olarak sarstığı ve rahatsız ettiği açıktır. Petrol gelirlerinin yanı sıra ağır sömürü şartlarında çalışmaya zorlanan emekçilerin bu gidişata dur demesi ve güçlerinin farkına vararak diktatörleri devirmesi şanlı ve onurlu bir mücadeledir.

Halkların öfkesini üzerine çeken emperyalistlerin mevcut ayaklanmaları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek ve isyan sonra süreci belirlemek amacıyla özgürlük ve demokrasi adı altında ülkeleri işgal etmesini kınıyoruz. Irak’ta ve Afganistan’da olduğu gibi Libya’ya yönelik işgal harekatının da özgürlük ve demokrasi değil yeni Kaddafilerin başa geçirilerek baskı ve sömürü koşullarının devam etmesi ve petrolün denetiminin sürmesi anlamına gelecektir.

Bu işgale AKP Hükümetinin destek sunmasını, tezkere çıkartarak asker göndermeyi kabul etmesini ve İzmir’i saldırının komuta merkezi haline getirmesini protesto ediyoruz. Özgürlük ve demokrasi üzerine açıklamalar yapan ve NATO’nun Libya’da ne işi olduğunu soran Erdoğan Hükümeti ne yazık ki NATO’nun Libya’ya girmesi için büyük çaba harcamakta ve Türk askerini işgale göndermektedir. Diktatörlere halkın sesini dinleme çağrısı yapan Erdoğan kendi halkının sesini dinlememekte, torba yasasında ve nükleer santrallerde olduğu gibi Libya’ya asker gönderme konusunda da halkın tepkisini ve eleştirilerini yok saymaktadır.

Deri-İş Sendikası olarak Libya’ya yönelik emperyalist işgali kınıyoruz, mecliste kabul edilen tezkereyi protesto ediyoruz. İşgale son verilmesini, Türk askerinin işgale gönderilmemesini ve İzmir’in saldırı merkezi olmaktan çıkarılmasını talep ediyoruz.

Deri-İş Sendikasi Yönetim Kurulu