Anasayfa , Takvim , Demokratik Güç Birliği Tanıtım Toplantısı (Wetzlar)

Demokratik Güç Birliği Tanıtım Toplantısı (Wetzlar)

adgpWETZLAR | 20 – 08 – 2013 | Almanya’da faaliyette bulunan Türk, Kürt, Arap, Asuri ve Ermeni kökenli 22 göçmen örgütü 2013 yılı başlarında bir araya gelerek Demokratik Güç Birliği Platformunu kurdular. Bu platform bir kaç aydır ortak paydalarda buluşarak demokrasi, özgürlük mücadelesini güç birliği temelinde yükseltmeyi hedeflemiş ve bir çok başarılı ortak eylem ve etkinliklere imza atmıştır.

Platformun kuruluş bildirgesinde şunlar ifade ediliyordu: ”Demokratik Güç Birliği; Türkiye’nin demokratikleşmesi, Kürt ulusunun ulusal demokratik haklarının tanınması için, Alevi inancı başta olmak üzere Ezidiler, Hıristiyanlar ve diğer bütün inanç grupları, etnik ve kültürel dinamiklerin haklarının verilmesi ve halklarımızın barış içinde, özgürlük ve eşitlik temelinde bir arada yaşaması amacına katkıda bulunmaya dönük önemli bir misyon üstlenmiştir. İşçi sınıfı başta olmak üzere farklı sosyal kesimlerin baskıya uğradığı hak ve özgürlüklerin giderek kısıtlandığı Türkiye‘de süren eşitlik ve özgürlükler mücadelesine katkı sunmak istiyoruz. Bizler, yaşadığımız ülkede Türk ve Avrupa devletlerinin iki yüzlü, insanlık düşmanı politikalarını yerli emekçiler içerisinde de teşhir ederek, Türkiye de demokrasi mücadelesi verenlerle dayanışmayı, halkların kardeşliğini güçlendirmek istiyoruz. Türk ve Kürt halkının, azınlık milliyetlerin, değişik inanç gruplarının eşit ve kardeşçe yaşayabileceği, işçilerin emekçilerin örgütlenmesinin önündeki tüm engellerin kalktığı, savaşsız ve sömürüsüz bir Türkiye’nin yaratılmasına katkımızı artırmak istiyoruz.”

Taksim direnişiyle Türk devletinin ve AKP faşizminin tekçi, ötekileştirici, inkarcı, imhacı ve asimilasyoncu zihniyeti ve tutumu bir kez daha teşhir olmuştur. Demokrasi ve özgürlük mücadelesi yürüten demokrat-ilerici, yurtsever ve devrimci güçler hepbirlikte ”her yer taksim her yer direniş” diye haykırarak yeniden umut aşılamışlardır.

Dolayısıyla, bizler, Orta Hessen bölgesinde faal olan ve birliğin bileşeni olan kurumların bölgemizdeki temsilcileri olarak, halkımızı düzenlediğimiz bu tanıtım paneline davet ediyor ve duyarlı herkesi bu demokratik birlikteliği güçlendirmeye çağırıyoruz.

Panelistler:

Özgür Öz (AABF), Muzaffer Ayata (YEKKOM), Süleyman Gürcan (ATİF)

Tarih:   25 Ağustos 2013 (Pazar)

Saat:     15:00

Yer:      Nachbarschaftszentrum                                                                                     Niedergirmes, Wiesenstr. 4

             35576 Wetzlar

Tanıtım paneline çağrı yapan kurumlar:

Mezopotamya Kürt Kültür Merkezi-Giessen,  ATİF Komitesi Giessen-Wetzlar, Demokratik Alevi Federasyonu-Wetzlar Temsilciliği

Destekleyenler: Alevi Kültür Merkezi Wetzlar, Devrimci-Demokrat Arkadaş Grubu-Wetzlar