Anasayfa , Haberler , ‘Marmara Göç İzleme ve Geri Dönüş Platformu’ kuruldu

‘Marmara Göç İzleme ve Geri Dönüş Platformu’ kuruldu

göc1MARMARA |26-08-2013 | Marmara Göç İzleme Platformu, kuruluşunu düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu. Platform, BDP’nin Kadim Yurtlara Dönüş Kanun Teklifi’ni desteklediğini açıkladı.

GÖÇ-DER, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV), İHD, Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD), Doğu Güneydoğu Anadolu Dernekleri Platformu (DGDP) tarafından oluşturulan “Marmara Göç İzleme ve Geri Dönüş Platformu” kuruluşunu ve amaçlarını Cezayir Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu. Basın toplantısında platform adına açıklama yapan GÖÇ-DER Yönetim Kurulu üyesi Gülay Kılıçaslan, Türkiye’de 30 yılı aşkın süredir devam eden savaş sonucunda on binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini ve savaşın onarılması güç maddi ve manevi zararlara neden olduğunu ifade etti. Kılıçaslan, 30 yıl süren savaş sürecinde devletin bu süreç içinde yaşanan hak ihlallerinin faili konumuna geldiğini belirterek, “Son yıllarda hak ihlallerinin araştırılması ya da tazminine ilişkin dış baskılarla atılan, yetersiz olan adımların pratikte bir yansıması olmamıştır” diye konuştu.

3.5 MİLYON İNSAN GÖÇ ETTİRİLDİ

Yaşanan hak ihlallerinin başında zorunlu göç politikalarının geldiğinin altını çizen Kılıçaslan, devletin bu süreç içinde 3 bin 428 yerleşim yerini boşalttığını ve 401 bin 328 kişinin ise zorunlu olarak göç ettirildiğini belirterek, “Bugün 3 buçuk milyon insanın zorunlu göçe tabii tutulduğu bilinmektedir. Barınmadan sağlığa, beslenemeden eğitime kadar en temel ihtiyaçlarından dahi mahrum bırakılan kişiler, geldikleri büyük şehirlerin en yoksul kesimini oluşturmuşlardı” dedi.

ZORUNLU GÖÇ TRAVMAYA NEDEN OLDU

Başta kadın ve çocuklar olmak üzere, zorunlu göçe tabii tutulan tüm bireylerde kalıcı travmatik ve sosyolojik sorunların baş gösterdiğini belirten Kılıçaslan, söz konusu bireylerin aynı zamanda yoksulluğa karşı da mücadele etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Devletin uzun süre göç ettirilen kişileri göz ardı ettiğini, bu konudaki girişimler sonucu Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP) ve 5233 sayılı tazminat yasasının çıkarıldığını hatırlatan Kılıçaslan, bu yasanın AİHM’e giden binlerce dosyanın ve mahkemenin Türkiye aleyhine vermesi muhtemel kararlarının önüne geçebilmek için çıkartıldığını belirtti.

GEÇMİŞİN ÜSTÜ ÖRTÜLEREK BARIŞ SAĞLANMAZ

Müzakere sürecinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için diyalog ve geçmişle yüzleşmek gerektiğini vurgulayan Kılıçaslan, zorunlu göçün de geçmişle yüzleşmenin bir parçası olduğunu söyledi. Kılıçaslan, zorla yerinden edilen insanların taleplerinin karşılanmasını istedi.

Köye dönüşlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi ve takip etmek amacıyla Marmara Bölgesi özelinde “Marmara Göç İzleme Platformu”nu oluşturduklarını belirten Kılıçaslan, diğer bölgelerde de platformların kurulacağını ve koordine içerisinde çalışacaklarını bildirdi.

ARACILIK MİSYONU VAR

Kılıçaslan, platformun, zorunlu göçe maruz kalmış kişilerin eğilimleri ve talepleri doğrultusunda faaliyet göstereceğini ve öncülükten ziyade aracılık ve temsiliyet misyonları olacağını belitti.

Kılıçaslan, dönüş önündeki tüm engellerin kaldırılması, köye dönüşlerde can ve mal güvenliğinin sağlanması, koruculuğun kaldırılması, mayınların temizlenmesi, maddi ve manevi zararların tazmini, köylerin yeniden inşası için gerekli çalışmaların yapılması, gerekli alt yapı ve kamu hizmetlerinin köylere ulaştırılması gibi insanın en doğal hakkı olan konularda yasa yapıcıları, politika üreticileri ve uygulayıcıları üzerinde demokratik bir baskı gücü oluşturmanın öncelikli hedefleri olduğunu açıkladı.

Kılıçaslan, “Bu hedefle Barış ve Demokrasi Partisi’nin Kadim Yurtlara Dönüş Kanun Teklifi’nin hazırlanmasına katkı sunduğumuzu belirterek bu yasal sürecin de takipçisi olacağımızın altını çizmek isteriz” dedi.