Home , EMEĞİN GÜNDEMİ , DDSB, “İşçi sınıfının rolü ve sınıf hareketleri”ni tartıştı

DDSB, “İşçi sınıfının rolü ve sınıf hareketleri”ni tartıştı

haber_28_aralık_ddsbAydın/Didim: 6.’sı düzenlenen Devrimci Demokratik Sendikal Birlik (DDSB) kampının 3. ve 4. gününde de tartışmalar devam etti.

3. gününde ilk olarak Volkan Yaraşır’ın sunumuyla “İşçi sınıfının rolü ve sınıf hareketleri” konusu ele alındı. Konu içerisinde ulus devletlerin varoluş sebebinin önemli bir noktasının güvenli pazar elde edilerek kapitalist sistemin omurgasını oluşturduğundan bahsedildi.

Ulus devletlerin özellikle TC öznelinde katliam, imha, asimilasyon politikalarıyla oluşturulduğu vurgusu yapıldı. Araştırmacı-yazar Volkan Yaraşır, ulus devletlerin yanı sıra rasyonel kapitalizm, emek-sermaye çelişkisi, metalaşma ve işçi sınıfını örgütleme konusunda bilgilere yer verdi.

Günün ikinci yarısında da işçi sınıfı içerisinde örgütlenmenin derinleştirilmesi konusu tartışıldı. Verimli geçen tartışmalar içerisinde, sınıfı sınıfın içerisinde yer alarak, fabrikalar içerisinde aktif bir rol üstlenerek insanları örgütlemek gerekliliğinin üzerinde duruldu. Sendikanın güçlendirilmesi konusu üzerinde de durulurken işçi sınıfının önümüzdeki günlerdeki hareketliliğini yakalayarak sınıf içerisinde örgütlülüğünün derinleştirilmesi konusu tartışıldı.

3. günün sonunda gruplar oluşturularak bilgi yarışması yapıldı.

 

Yeni dönem işçi direnişleri ve kadın çalışması

4. günün ilk tartışması “Yeni dönem işçi hareketleri” oldu. Son dönemde açığa çıkan işçi direnişlerinin genel özelliklerine değinen DDSB’liler, Gezi İsyanı öncesi direnişlerinin büyük bir kısmı tek kişilik direnişler olmasına rağmen Gezi’nin ardından direniş şekillerinin değiştiğine ve bunların en genel özelliklerinden birinin de işbirlikçi sendikalar dönük tepkisellik olduğuna vurgu yaptılar.

1980 darbesinin ardından şekillenen bir sermayenin yeniden örgütlenmesi söz konusu” diyen DDSB’liler “Yeni işçi hareketlerinin karakteri nedir?”, “Bu karaktere uygun bir şekilde yöntemimiz, araçlarımız ne olmalıdır?”, “Sorumuz mevcut sendikal anlayışla yürüyebilir miyiz?” soruları üzerine tartışmalar yürüttü.

Öğleden sonraki program “İşçi sınıfı içinde kadın çalışması” konusu oldu. İlk olarak sinevizyon gösteriminin yapıldığı sunumda ataerkil düşünce ve alanda yansımaları üzerine yapılan tartışmaların ardından DDSB Kadın Komisyonu kurulması kararı alındı. Kadınların edilgen konumlandırılmasının kabul edilemeyeceği ve karar mekanizmalarında yer almaları gerekliliği tespiti üzerinden kararlaştırılan kadın komisyonları, en kısa sürede DDSB faaliyetleri altındaki örgütlü tüm yapılarda etkin olarak kurulması kararlaştırıldı.

 

Kampta haber yapma atölyesi

Günün son konu başlığı, “Haber Yazım Atölyesi” oldu. DDSB katılımcıları, yürütülen faaliyetlerin geniş kitlelerle buluşması için haber yazmanın gerekliliği ve önemi üzerine geniş boyutlu bir tartışma yürüttüler.

Günümüzün faşist iktidarının her yönüyle baskı altına aldığı muhalif medyanın, objektif haberciliği sansürlediği iklimde, her DDSB faaliyetçisinin alanlarda birer gönüllü muhabir olması gerektiği tespitinin yapıldığı tartışmalarda; etkili ve doğru haber bakış açısıyla olayların nasıl haberleştirileceği anlatıldı.

Ayrıca günümüz internet tabanlı teknolojilerinin yandaş medyanın sansürlediği olayların kitlelere ulaşması noktasında etkin kullanılması gereken mecralar olduğu tespitini yapan katılımcılar, bu mecraların faaliyetlerin haberleştirilmesi noktasında kullanılması gerektiğini değerlendirdiler.

scroll to top