Home , Dünya , ÇEVİRİ|Avrupalı Hristiyanlar Cinsiyet Rollerine Zorlamadan Önce, Amerikan Yerlileri 5 Cinsiyet Tanıyordu

ÇEVİRİ|Avrupalı Hristiyanlar Cinsiyet Rollerine Zorlamadan Önce, Amerikan Yerlileri 5 Cinsiyet Tanıyordu

HABER MERKEZİ |01.12.2018| Avrupalılar Kuzey Amerika’yı ele geçirene kadar yerliler, toplumsal cinsiyet rollerini benimsememişti. Kabilelerinde gerçek bir “normal” yoktu. Ve bugünün aksine, kendini diğer bir cinsiyetle özdeşleştiren insanlar, bir tür anormalliğe sahip ya da uzak durulması gereken insanlar olarak görülmüyordu.
Aslında hem kadın hem erkek niteliklerini taşıyan insanlar, tabiatın bir hediyesi olarak görülmüş ve dolayısıyla her şeyin iki tarafını da görebilmiştir. Indian Country Today’e göre, bütün yerli topluluğu şu cinsiyet rollerini kabul ediyor: kadın, erkek, Two Spirit(çift ruhlu)kadın, Two Spirit(çift ruhlu) erkek ve transseksüel.
Amerikan Yerlilerinin kültürlerinde, insanlar erkeklik veya kadınlıktan ziyade kabileye olan katkılarından dolayı değerli sayılırdı. Ebeveynler çocuklarına cinsiyet rolleri atamıyor ve hatta çocuk kıyafetlerinde nötr bir eğilim vardı. Bir insanın nasıl yaşaması ya da nasıl sevmesi konusunda hiçbir düşünce ya da ideal yoktu; bu sadece yargısız ve tereddütsüz gerçekleşen doğal bir eylemdi.
Çift ruhlu kişilere yönelik olumsuz bir damgalama olmadığı, insanların birbirine karşı ya da her iki cinsiyete ait olarak tanımladığı gerçeğinden dolayı cinsiyet rollerine dayalı nefret, kabile içi intikam olayları ya da şiddet yoktu.
“Her kabile spesifik bir isimle adlandırılır ama genel nüfusun (İngilizce konuşanların) anlayabileceği evrensel bir ifadeye ihtiyaçları vardır. Navajo Nádleehí (dönüştüğü kişi) olarak Two Spirits’e başvurur, Winkte (kadın olarak davranmaya zorlanan bir erkeği belirtir) Lakota’lılar arasında, Ojibwe’de Niizh Manidoowag (two spirit), Cheyenne’de Hemaneh (yarı erkek yarı kadın), isimlerden bazıları.
Two Spirit’in İngilizce dilinde evrensel ifadeler kullanmaktaki amacı, yerli dilin her zaman aynı anlamla tercüme edilebilir olmadığındandır. Örneğin, Iroquois Cherokee dilinde cinsiyet varyanslı “erkek gibi hissettiren kadınlar” ya da tersi gibi çevirmenin mümkün olmadığı ifadeler vardır.
Amerikan yerlilerinin “Two Spirit” kültürü Avrupalıların yok etme ve örtbas etmeye çalıştığı ilk şeylerden biriydi. Amerikalı sanatçı George Catlin gibi insanlara göre, Two Spirit geleneğinin tarih kitaplarına girmeden önce kökünü kurutmak gerekiyordu. Catlin, geleneğin “daha fazla kayıt altına alınabilir olmadan önce söndürülmesi gerektiğini” söylemişti.
Bununla beraber, yerli toplumsal cinsiyet bilincinin her türden izlerini saklamaya çalışan sadece beyaz İngilizler değildi. Indian Country Today’e göre, “İspanyol Katolik rahipler, Aztec kodlarının çoğunu, Two Spirit geleneğini anlatanlar da dahil olmak üzere, geleneksel Yerli inanışı ve tarihi ortadan silmek için yok etti.” Hristiyanların bu çabaları süresince, Amerikan Yerlileri yeni atanmış toplumsal cinsiyet rollerine göre giyinmek ve hareket etmek zorunda kaldılar.
Tarihte bilinen en ünlü Two Spirits’ci, Finds Them And Kills Them (Bul Onları ve Öldür Onları) olarak adlandırılmış Lakota savaşçısıydı. Osh-Tisch bir erkek çocuğu olarak doğdu ve bir kadınla evlendi ama kendini kadın kıyafetleriyle süsledi ve günlük hayatını bir kadın olarak yaşadı. 17 Haziran 1876’da Finds Them And Kills Them, Rosebud Creek Savaşı sırasında bir diğer dost kabile üyelerini kurtardığında ününü kazanmıştı.
Amerikan Yerlileriyle önceden temasta olan Two Spirit halkı çok saygıyla karşılandı ve onlara dahil olan aileler şanslı sayılırdı. Kızılderililer, dünyayı her iki cinsiyetin gözlerinden aynı anda görebilen bir insanın, yaratıcının bir armağanı olduğuna inanıyordu.
Dini etkiler kısa zamanda toplumsal cinsiyet çeşitliliğine karşı ciddi ön yargıları beraberinde getirdi ve bu da bir zamanlar açıkça alternatif olarak yaşayan ya da çift cinsiyetli insanları iki seçenekten birini seçmeye zorladı. Her an bulunma korkusuyla saklanarak da yaşayabilirler ya da hayatlarına son verebilirlerdi. Bu insanların birçoğu gerçekten hayatlarına son verdi.

Kaynak: https://dailyplug.com/before-european-christians-forced-gender-roles-native-americans-acknowledged-5-genders/?fbclid=IwAR06aGcrUvWD2yiirrg6c0dCEARL1gOMqMn26fHtwRgYCYTzEpAxKL6Hdhk