Anasayfa , Haberler , Cenevre’de Basın Konferansı

Cenevre’de Basın Konferansı

image3İsviçre’nin Fransız kantonlarını kapsayan, Mehmet Yesilçalı’ya Özgürlük Kordinasyonu Cenevre kentinde, Özgür Politika ve yerel gazetecilerin katıldığı bir Basın Konferansı gerçekleştirildi.

Kordinasyon tarafından tutuklu ATİK aktivisti Mehmet Yesilçalı için başlatmış oldugu destek ve serbest bırakılması talepli atılan imzalar, İsviçre milletvekillerinden, sendikacısına, üniversite profesör’lerinden, sanatcıların da içinde yer aldığı 100 imzacı ve 29 da kurum imzalayarak toplam 129 yapılarak, Almanya anti terör yasasına atıfta bulunuldu.

24.08.2015 tarihinde Cenevre Halk Evi binasında yapılan basın konferansını, Mehmet Yeşilçalı’nın avukatlarından, Hüsnü Yılmaz, Olivier Peter ve ATİK temsilcisi Zelal Nazlı tarafından düzenlendi.

Konferans’da ilk sözü alan ATİK temsicisi Zelal Nazlı; „Almanya Adalet Bakanlığının arkadaşlarına yönelik yaptığı operasyonla birlikte Avrupa’da legal bir yapı olarak çalışma yürüten ATİK’in illegalize edilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Tutuklu bulunan arkadaşlarının yaptığı bütün çalışmaların yasal olduğunu anlatan Nazlı, DAİŞ başta olmak üzere anti demokratik yapılara karşı mücadele yürüten devrimcileri yaptıklarından dolayı tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Yapılan opersyonlarla ATİK üzerinden Avrupa da faaliyet yürüten politik göçmen örgütlerine bir göz dağı verilmek istenilmekte. Bu davanın hiç bir şekilde hukiki olmadığı gibi tamamanen politik bir dava olduğuna dikkat çekti.“

Nazlı’dan sonra Avukat Hüsnü Yılmaz’da müvekili Mehmet Yeşilçalı’nın hukuksuz bir şekilde içeride bulunmasını kınayarak başladı konuşmasına,

„Hazırlanan dosyada suc teşkil edecek hicbir maddeye rastlanmamış olmasına rağmen İsviçre Federal Adalet Bakanlığın Almanya ya iade kararı vermesi hukuk dışı olmuştur.

Bu hukuksuzluk Alman Federal Savcılığının başlattığı operasyonla bir anlamda Türkiye’nin hukuksuz adaletine ortak olduğuna dikkat çeken Yılmaz, İsviçre’nin 2007 yılında siyasi iltica statüsü tanıdığı Yeşilçalı’yı Alman savcılığının istediğine üzerine tutuklayıp ardından da Almanya’ya iade kararı almasıyla Cenevre Mülteciler Sözleşmesini çiğnemiştir.

Yeşilçalı’nın Almanya’ya iade karına itiraz ettiklerini ifade eden Yılmaz, İsviçre Federal Adalet Dairesi’nin hukuksuz bir şekilde aldığı bu karardan vazgeçmesi, Almanya’nın hukuksuzluğuna ortak olmaması ve Yeşilçalı’yı kısa süre içerisinde serbest bırakması gerektiği talebinde bulundu.“

Avukat Olivier Peter ise  „İsviçre’nin kendi hukuk sisteminin dışına çıkarak Alman savcısının isteğine göre hareket ettiğini ifade ederek, İsviçre yargı sisteminin Yeşilçalı hakkında aldığı kararla birlikte yeni argümanlar geliştirerek Alman savcılığı ile ters düşmeme yollarına girdiğini belirtti.

Yeşilçalı’nın doktor raporları olmasına rağmen uzun süreden beridir Fribourg Cezaevi’nde tutuklu bulunmasına tepki gösteren Peter, cezaevi koşullarında kalması çok zor olan Yeşilçalı’nın İsviçre tarafından alınan Almanya’ya iade kararının hiçbir hukuksal boyutunun olmadığını söyledi. Uluslararası Mülteci Kanunlarına göre siyasi ilticacıların haklarını da hatırlatan Peter, Yeşilçalı hakkında verilen iade kararının kaldırılması ve serbest bırakılması için bir dizi eylem ve etkinliklerin yapılacağını da dile getirdi.“

Konferansın sonunda Yılmaz ve Peter müvekkilleri şahsında İsviçre’de geliştirilmeye çalışılan anti-demokratik yargılanmalara karşı mücadele edeceklerini belirtiler.

Saat 10.00 da yapılacak konferans öncesi Cenevre köprüsü üzerine Mehmet Yeşilçalıya Özgürlük sloganlı pankart asıldı.

image2

 

 

 

 

 

 

yeşilçalı pankart

 

 

 

 

 

 

 

İMZA METNİ VE İMZACILAR:

SİYASİ MÜLTECİLERİN TEMEL HAKLARI KORUNMALIDIR.

MEHMET YEŞİLÇALI’YA ÖZGÜRLÜK – İADESİNE HAYIR !

Mehmet YEŞİLÇALI Türkiye’deki rejime karşı olan bir şahsiyettir. Mevcut Türkiye’de var olan hükümete muhalif bir örgüte üye olmaktan suçlanmış, gözaltında kolluk güçleri tarafından türlü işkencelere maruz bırakılmış ve uzun seneler cezaevinde kalmıştır. Mehmet YEŞİLÇALI yasadığı işkence ve tutsaklık koşullarından dolayı halen ciddi sağlık sorunlarından muzdariptir.

Türkiye’deki polis şiddetinin artmasıyla beraber, bu duruma daha fazla dayanamayıp 2007 senesinde İsviçre’ye siyasi sığınma talebinde bulunmuş, 2010 senesinde maruz kaldığı politik baskılar göz önünde bulundurularak talebi kabul edilmiştir.

Nisan 2015’te Almanya Türkiye’nin verdiği bilgilerden yola çıkılarak iade talebinde bulunmuş ve Mehmet YEŞİLÇALI Federal Adalet Dairesi’nin kararı ile tutuklanarak Fribourg Merkez Cezaevi’ne konmuştur.

Alman yetkilileri YEŞİLÇALI’yı, Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP-ML)’nin paravan örgütü olduğu iddia edilen Avrupa’daki Türkiyeli Işçiler Konfederasyonu (ATİK) üyesi olmakla suçlamaktadırlar. Bu suçlamaya dayanak olarak Alman yargı makamları Mehmet Yesilçali’nın 2012’den bu yana Almanya topraklarında beş toplantıya katıldığını ve ardından İsviçre’de örgüt yararına gece etkinlikleri, konferans ve halka açık seminerler düzenlediğini iddia etmetedirler. Oysaki ATİK Avrupa genelinde hakkına hiçbir soruşturma bulunmayan bir dernektir. Aynı şey 1972’den beri var olan TKP-ML içinde geçerlidir.

Sözkonusu tutuklama emri büyük ölçüde Türkiye polisi tarafından Almanya’ya verilmiş bilgiler ve eski bir aktivistin işkence altında verdiği beyanlar çerçevesinde olusturulmuş olmasına rağmen, Şsvicre Federal Adalet Dairesi Yeşilçalı’nın iadesine 16 Haziran 2015 tarihinde karar vermiştir. Bu karara karşı Mehmet Yeşilçali Federal Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz etmiş ve kararı beklemektedir.

Karara bağlanması beklenen soru Almanya Ceza yasasının 129b maddesi ile ilgilidir. Bu yasa uyarınca Almanya başka ülkelere yönelik yürütülen muhalif politik faaliyetleri, yasal olarak sürdürülse dahi, suç saymaktadır. Bu yasa ile Alman yargısı, Türkiye Avrupa topraklarında hiçbir işlem yapamayacağından, Türkiye’li siyasi aktivistleri büyük ölçüde Türk makamlarının hazırladığı dosyalar üzerinden cezalandırmaktardır.

Mehmet Yeşilçalı’ya Özgürlük Koordinasyon’u, ülkelerinde sosyal adaletin sağlanması için mücadele veren göçmenlerin ve oluşumlarının kriminalize edilmesine karşı çıkmakta ve Mehmet Yeşilçalı’nın sınırdışı edilmesi talebinin reddi için geniş çaplı bir dayanışma çağrısı aşağıdaki nedenlerden dolayı yapmaktadır :

 • Mehmet Yeşiçalı’ya hiçbir somut suçlama yöneltilmemiştir. Tek iddia Almanya’da yasal beş toplantıya katıldığı, İsviçre’de binlerce kişi gibi tamamen yasal ve kamuya açık gece, seminer, konferans gibi etkinliklere katılmıştır olmasıdır.
 • Mehmet Yeşilçalı İsviçre’de Federal Savcılığın belirttiği üzere hiçbir soruşturmaya tabi tutulmamış, hakkında hiçbir suçlama da yoktur.
 • Muhaliflerin politik faaliyetlerinden ötürü yapılan iade taleplerine hukuken takipsizlik kararı verilmeli ve red edilmelidirler. Bu iade talebinin politik yönü barizdir. Zira dosya Türk makamlarının bilgileri ile oluşturulmuş ve mültecilik hakkı İsviçre makamlarınca verilirken göz önünde bulundurulan gerekçeler bugün iade talebindeki ile birebir aynıdır.
 • Toplanma, örgütlenme ve ifade hakkı temel özgürlüklerdir ve Anayasamızca ve Uluslar Arası hukukça tanınmadırlar. Almanya’nın atfettiği suç İsviçre’de yasal bir derneğe üyeliktir.
 • İşkence altında alınan ifadeler geçersizdir kişiye karşı kullanılamazlar. Alman yetkililerince düzenlenmiş olan iade talebi kısmen Türkiye polisinin işkence altında aldığı ifadelere dayandırılmaktadır.
 • Cezaevi koşullari sağlık sorunları ile mücadele eden bir insan için uygun değildir. Sağlık raporları ile de belgelendirildiği üzere, Mehmet Yeşilçalı, Türkiye’deki tutukluluk sürecinde maruz kaldığı kötü muamele ve işkenceler neticesinde ciddi sağlık problemleri yaşamaktadır ve derhal salıverilmediği takdirde durumunun dahada kötüleşeceği açıktır.
 • İsviçre makamları Türkiye hükümetinin muhaliflerine karşı uyguladığı baskı politikalarına alet olmamalıdır, özellikle de Erdoğan hükümetinin yakın zamanda baslattığı baskı kampanyası gereğince binlerce muhalifin birkaç günde tutuklandığı ve HDP’nin yöneticilerini kriminalize edildiği ve tutuklama girişimlerine maruz kaldıkları bir dönemde.
 • 1951 Cenevre Mülteciler Sözleşmesi mültecilerin sınırdışı ve iade edilmelerini yasaklamaktadır. Almanya makamlarının Mehmet Yeşilçalı’yı Türkiye’ye iade etmeyeceklerinin hiçbir garantisi yoktur.

Tüm bu nedenlerden dolayı, bu bildirge altında imzasi bulunanlar, yetkili İsviçre makamlarından, Mehmet Yeşilçalı’nın salıverilmesi ve Almanya’nın sınırdışı talebinin reddedilmesi yönünde karar alınmasını talep etmektedirler.

İMZALAYANLAR

 1. Luc RECORDON, Conseiller aux Etats (Verts) (yesiller eyalettler meclis milletvekili.)
 2. Liliane MAURY PASQUIER, Conseillère aux Etats (PS) (sosyalist partisi eyaletler meclisi milletvekili)
 3. Carlo SOMMARUGA, Conseiller national (PS) (sosyalist partisi federal parlemanto milletvekili)
 4. Eric VORUZ, Conseiller national (PS)(sosyalist partisi federal parlemanto millet vekilli)
 5. Yvonne GILLI, Conseillère nationale (Verts) (yesiller federal parlemanto milletvekilli)
 6. Jacques NEIRYNCK, Conseiller national (PDC) (hirsitiyan demokratlar federal parlemanto milletvekili)
 7. Marina CAROBBIO, Conseillère nationale (PS) (sosyalist partisi federal parlemanto milletvekili)
 8. Balthasar GLÄTTLI, Conseiller national (Verts) (yesiller federal parlemanto milletvekili)
 9. Jean ZIEGLER, Membre du Comité consultatif des droits de l’homme des Nations Unies etanc. Conseiller national (PS) (eski sosyalist parti federal parlemanto milletvekil.BM insan haklari komitesi uyesi)
 1. Franco CAVALLI, Médecin et anc. Conseiller national (PS)(doktor,eski sosyalist partisi federal parlemanto milletvekili)
 1. Pierre VANEK, anc. Conseiller national et député au Grand conseil du Canton de Genève (Ensemble à Gauche)(eski federal parlemanto milletvekili-(solidaretes)
 1. Nils DE DARDEL, Avocat et anc. Conseiller National(avukat eski federal parlemanto milletvekili)
 1. Pietro MARTINELLI, anc. Conseiller d’Etat du Canton du Tessin (PS)(eski eyaletler meclisi tessin milletvekili)
 1. Rémy PAGANI, Conseiller administratif et anc. Maire de la Ville de Genève (Ensemble à Gauche)(eski cenevre belediye baskani,cenevre belediye idare meclis uyesi)
 1. Marianne HUGUENIN, Syndique de la commune Renens (POP)(rennes komuni belediye baskasin)
 1. Denis DE LA REUSSILLE, Maire de la commune du Locle et Député au Grand Consei ldu Canton de Neuchâtel (POP)( le locle belediye baskani ve nechateul eyalet meclis milletvekili(pop)
 1. Cédric DUPRAZ, Député au Grand Conseil du Canton de Neuchâtel et Conseiller communal de la Ville du Locle (POP)(le locle kommun konseyi uyesi ,neuchatel eyalet meclis milletvekili(pop)
 1. Daniel ZIEGLER, Député au Grand Conseil du Canton de Neuchâtel (POP)(neuchatel eyalet meclis milletvekilli.)
 1. Françoise JEANDROZ, Députée au Grand Conseil du Canton de Neuchâtel (POP)(neuchate eyalet meclisi milletvekilli)
 1. Jean-Michel DOLIVO, Avocat et Député au Grand Conseil du Canton de Vaud (solidaritéS)(avukat ,vaud eyalet meclisi milletvekili )
 1. Didier DIVORNE, Conseiller municipal à la commune de Renens, Directeur de la Sécurité Sociale (POP)(rennes komun meclisi uyesi,sosyal guvenlik daire baskani)
 1. Carlo CRIVELLI, anc. Conseiller administratif à la commune de Balerna (Insieme a sinistra)(balerna idari meclis uyesi)
 1. Gavriel PINSON, Président du Parti suisse du travail / POP(isvicre işçi partisi başkanı)
 1. Stéfanie PREZIOSO, Professeure à l’Université de Lausanne(lozan universitesi profesoru)
 1. Ilias PANCHARD, co-Président des Jeunes Vert-e-s Suisses(isvicre genc yesiller baskani)
 1. Daniel KÜNZI, Réalisateur(yönetmen)
 2. Walter P. SUTER, anc. Ambassadeur de Suisse(eski isvicre buyuk elcisi)
 3. Nago HUMBERT, Président et fondateur de Médecins du Monde Suisse(isvicre dunya doktorlar örgutu kurucusu ve başkanı)
 1. Jean BATOU, Professeur à l’Université de Lausanne(lozan universitesi profesoru)
 1. Gabi MOUESCA, anc. Président de l’Observatoire International des Prisons(eski uluslararasi cezaevleri gozlem merkezi baskani)
 1. Philippe SAUVIN, Syndicaliste (L’Autre Syndicat)(sendikaci )
 1. Michael LÖWY, Directeur de recherche émérite au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Paris(ulusal bilimsel arastirma merkezi onursal yoneticisi paris.)
 1. Mireille FANON-MENDÈS-FRANCE, Présidente de la fondation Frantz Fanon(frantz fanon vakif baskani)
 1. Silvia MANCINI, Professeure à l’Université de Lausanne(lozan universitesi profesoru)
 1. Razmig KEUCHEYAN, Maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne(paris-sarbonne egitim gorevlisi)
 1. Pierluigi FEDELE, Membre du Comité directeur d’Unia(unia sendikasiyonetim kurulu uyesi)
 1. Vincent KELLER, Député au Grand Conseil du Canton de Vaud (POP)( isvicre isci partsi vaud eyalet milletvekilli)
 1. Christiane JAQUET-BERGER, anc. Conseillère nationale et Députée au Grand Conseil du Canton de Vaud (POP),(isvicre isci partsi vaud eyalet meclisi milletvekili,eski fedarel millet vekili)
 1. Gilles GODINAT, Médecin psychiatre psychothérapeute
 2. FMH(psikiart,psikoterapit)
 1. Catherine SAMARY, Economiste(ekonomist)
 2. Jean-Pierre VEYA, Conseiller communal à la commune de La Chaux de Fonds (POP)(isvicre isci partsi le chaux de fonds komun meclis uyesi )
 1. Cédric DURAND, Economiste(ekonomist)
 2. Pauline MILANI, co-Présidente de Solidarité sans frontières(sinir tanimayan dayanisma es baskani)
 1. Michela BOVOLENTA, Secrétaire centrale syndicat SSP(kamu sendikasi merkez komite sekreteri)
 1. Olivier JUBIN, Enseignant(egitimci)
 2. Myriam SCHWAB NGAMIJE, Travailleuse Sociale(sosyal asistan)
 1. Cyrielle CHAMPION, Employée de la Confédération(memur)
 1. Sébastien GUEX, Professeur à l’Université de Lausanne(lozan universtesi profesoru)
 1. Claude CALAME, Professeur honoraire à l’Université de Lausanne et Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris(lozan universitesi profesoru ve paris sosyal bilimler yuksel okulu arastirma yoneticisi paris.
 1. Marianne WAEBER, Retraitée (emekli)
 2. Bertrand WAEBER, Retraité (emekli)
 3. Jamshid POURANPIR, Syndicaliste SSP (sendikaci,kamu iscileri sendikasi)
 4. Rodolphe PETIT, Avocat et co-Président des Juristes progressistes vaudois(avukat,ilerici hukukcular dernegi baskani)
 1. Christine MOREROD, Chargée d’enseignement à l’Université de Neuchâtel(neuchatel universtesi egitim gorevlisi)
 1. Bernard VOUTAT, Professeur et Directeur de l’Institut d’Etudes Politiques, Historiques et Internationales de l’Université de Lausanne(profesor ve lozan universtesi uluslararasi politik ve tarihsel arastirmalar enstitusu yoneticisi)
 1. Marie-Claire CALOZ-TSCHOPP, Professeure au Collège International de Philosophie de Genève-Paris(uluslararasi felsefe koleji profesoru ,cenevre,paris)
 1. Mirian VELOZ, Travailleuse socia(sosyal asistan)
 2. Noémie NICOD, Assistante sociale(sosyal asistan)
 3. Jérôme MEIZOZ, Ecrivain(yazar)
 4. Philippe JUNOD, Professeur à l’Université de Lausanne(lozan universitesi lozan)
 1. Thomas SCHMID, Avocat et Secrétaire général de l’Association Européenne des Juristes pour la Démocratie et les Droits de l’homme (EJDH/ELDH)(avukat ve avrupa dunyada demokrasi ve insan haklari hukucular birligi genel sekreteri)
 1. Olivier NEIVA, Architecte(mimar)
 2. Aline HELG, Professeure à l’Université de Genève(cenevre universtesi profesoru)
 1. Hans-Ulrich JOST, Professeur à l’Université de Lausanne(lozan universtesi profesoru)
 1. Giangiorgio GARGANTINI, Syndicaliste (UNIA)(sendikaci)
 1. Enzo TRAVERSO, Maître de conférences ensciences politiques à l’Université de Picardie Jules Verne(picardie jules verne universitesi siyasal bilimler egitim gorevlisi)
 1. Jean Bernard MODOUX, Responsable pédagogique et enseignant(egitimci ve pedagoji uzmani)
 1. Nicolas ROCHAT FERNANDEZ, Député au Grand Conseil du Canton de Vaud et Président du Groupe socialiste (PS)(vaud eyalet parlemantosu milletvekili,sosyalist partsi grup baskani)
 1. Sébastien PETER, Historien de l’art(sanat tarihcisi)
 2. Catherine MARTI, Conseillère municipale à la Ville de Carouge (Verts)(carouge sehri konsey uyesi yesiller partsi)
 1. Clara BARRELET, Ethnologue
 2. Jorge GAJARDO, Historien(tarihici)
 3. Mary HONDERICH, Enseignante(egitimci)
 4. Marc BRUNN, Architecte(mimar)
 5. Mustafa Atici sosyalist parti Basel stadt meclis üyesi
 1. Martine RUCHAT, Professeure associée à l’Université de Genève( cenevre universtesi profesor)
 1. Marie-Pierre MAYSTRE, Psychothérapeute(psikoterapist)
 2. Stéphanie PEREZ RODRIGO, Avocate(avukat)
 3. Charles HEMBERG, Professeur à l’Université de Genève(cenevre universtesi profesor)
 1. Raymond DE MORAWITZ, Avocat et Président des Juristes démocrates suisses(avukat,isvicre demokrat hukucular baskani)
 1. Pilar KOLLER, Réalisatrice(yonetmen)
 2. Thérèse THEVENAZ-CHRISTEN, anc. Maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Genève(cenevre universtesi arasitma gorevlisi)
 1. Armin MURMANN, Ingénieur EPFZ(muhendis)
 2. Felipe VALENZ, Ingénieur EPFL retraité(emkli muhendis EPFL)
 3. Françoise GEHRING, Syndicaliste SEV(sendikavi SEV de)
 4. Corrado BARENCO, Journaliste(gazeteci)
 5. Grazia BIANCHI, Coordinatrice de l’association « Cittadini per il territorio »
 1. Gazi SAHIN, Conseiller municipal à la Ville de Genève (Ensemble à Gauche) (cenevre belediye meclis uyesi)
 1. Tobias SCHNEBLI, Conseiller municipal à la Ville de Genève (Ensemble à Gauche)(cenevre belediyesi meclis uyesi)
 1. Davide POLLI, Conseiller municipal à lacommune de Coldrerio (Partito socialista eprogressisti)(colderio beldiye meclis uyesi)
 1. Pelin KANDEMIR BORDOLI, Députée au Grand Conseil du Canton du Tessin (PS)(tessin kanton buyuk meclis uyesi)
 1. Ihsan KURT, Conseiller municipal à la Commune de Prilly (PS)(prilly meclis uyesi)
 1. Rezan ZEHRE, Juriste dans le domaine de l’asile et du droit des étrangers(iliticaci ve gocmenler haklari avukati)
 1. Cornelia HUMMEL, Maître d’enseignement et de recherche au Département de sociologie de l’Université de Genève(cenevre universtesi sosyal bilimler arasatirma gorevlisi)
 1. Irène SCHMIDLIN, Avocate(avukat)
 2. Ismail ÜNAL, Conseiller communal à la Ville de Lausanne (POP)(isvicre isci partsi lozan komun konsey uyesi)
 1. Sonya BUTERA, Députée au Grand Conseil du Canton de Vaud (PS)(sosyalist parti canton vaud konsey uyesi)
 1. Chiara ORELLI, Directrice de Soccorso Operaio Svizzero, section du Tessin et anc. Députée au Grand Conseil du Canton du Tessin (PS)(yonetmen.eski tessin kantonu meclis konsey uyesi)
 1. Emily BAUD, Coordinatrice Amnesty International, groupes de Genève(AF orgutu cenevre kordinatoru)
 1. Giosanna CRIVELLI, Photographe (fotografci)

KURUMLAR:

 1. Association Européenne des Juristes pour la Démocratie et les Droits de l’homme

(EJDH/ELDH)(avrupa dunyada demokrasi ve insan haklari hukukcular birligi genel sekreterligi(EJDH/ELDH)

 1. Juristes démocrates suisses Isvicre ilerci hukkcular dernegi (JDS/DJS)(
 2. Juristes progressistes vaudois  (JPV)
 3. Association des juristes progressistes (AJP), Genève
 1. Ligue Suisse des Droits de l’Homme (LSDH)
 2. Solidarité sans frontières, Suisse
 3. Centre Europe Tiers Monde (CETIM), Suisse
 4. Centre kurde des droits de l’homme, Genève
 5. Parti Suisse du Travail / POP, Suisse
 6. solidaritéS, Suisse
 7. National Jericho Movement, USA
 8. Syndicat UNIA, région Genève
 9. Bleiberecht, Berne
 10. Augenauf, Berne
 11. Collectif de solidarité contre la criminalisation d’ATIK, Suisse
 1. Revolutionäre Jugendgruppe (RJB), Berne
 2. Fédération des travailleurs de Turquie (ITIF), Suisse
 1. Nouvelle jeunesse démocrate (YDG), Suisse
 2. Revue Femme nouvelle (YK), Suisse
 3. Fédération des travailleurs immigrés (IGIF), Suisse
 1. Fédération pour les droits démocratiques (IDHF), Suisse
 1. Centre de la communauté démocratique kurde (DEM-KURD), Suisse
 1. Association pour les droits de l’homme et la solidarité (IHDD), Suisse
 1. Plateforme pour l’unité des travailleurs et la fraternité des peuples (BIR-KAR)
 1. Parlement européen des exilés (ASM)
 2. Parti socialiste de la refondation (SYKP)
 3. Association Maison Populaire, Genève
 4. Observatoire des Pratiques Policières (OPP), Genève
 1. Bureau des juristes contemporains / Cagdas Hukuk Bürosu (CHB), Turquie