Home , Bildiriler

Bildiriler

Yeni KADIN: ‚Erk”ek – Devlet Şiddetine İsyandayız‘

Yeni KADIN | Hemen hemen bütün Avrupa’da özellikle ekonomi ve siyaset başta olmak üzere güçlü bir sağa savruluşun ve faşizan düşün tarzının giderek ivme kazandığı günlerin gölgesinde karşıladığımız bu 25 Kasım’da, bir kez daha alanlarda kadına yönelik şiddete karşı “bir kişi daha eksilmeyeceğiz! diye isyanlarımızı dile getiriyoruz. Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde “Terörle mücadele” adı altında ...

Read More »

ATİK: ’28. Gençlik Kültür Sanat Festivali’nde Buluşalım!‘

ATİK | Emperyalist- kapitalist sistem insanı yalnızlaştırmaya yönelik sosyal, kültürel ve politik araçlarını yoğunlaştırıp geliştirerek geleceğimizi hedeflemektedir. Buna karşı kolektif yaşamı savunan devrimci, yurtsever ve ilerici güçlerin her alanda tüm mücadele araçlarını geliştirip güçlendirmek zorundadır. Devrimci kültür ve sanat ise yalnızca bir araç değildir. İnsanı ve hayatı değiştirme ve dönüştürme gücüne sahip önemli bir ‚dönüştürücü silah‘ olarak görmek gerekir. Geleceği ...

Read More »

FREEDOM FOR GEORGES IBRAHIM ABDALLAH!

The calendar of the International Week of Action for the freedom of the revolutionary Georges Abdallah, who is imprisoned in France since 1984, has been announced. Abdallah, who acts with the internationalist consciousness and who devoted a big part of his life to the struggle for the liberation of the Palestinian people, has always been in solidarity with the people ...

Read More »

ATİK-UPOTUDAK: „Georges İbrahim Abdallah’a Özgürlük!“

ATİK – UPOTUDAK |16.10.2018| Fransa’da 1984 yılından bu yana cezaevinde bulunan Devrimci Georges Abdallah’ın özgürlüğe kavuşması için Uluslararası Eylem Haftası ilan edilerek bir mitingle sonlandırılacak takvim açıklandı. Yaşamının büyük bölümünü Filistin halkının kurtuluşu için mücadeleye adayan ve aynı zamanda enternasyonalist bilinçle hareket eden Abdallah emperyalizme karşı mücadele yürüten halklarla sürekli dayanışma içinde olmuştur. 34 Yıllık cezaevi sürecinde dahi ilkeli duruşundan ...

Read More »

‚Erdoğan’a her destek faşizme destektir!‘ – Berlin ve Köln Protestolarına Çağrı

Haber Merkezi |23.09.18| RT Erdoğan’ın Akman devleti tarafından davet edilmesi Almanya’da protestolarla karşılanıyor. ATİK, Yeni Kadın ve Yeni Demokratik Gençlik (YDG) tarafından yapılan çağrı ile 28 Eylül Berlin’de ve 29 Eylül’de Köln’de yapılacak protestolara güçlü katılım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrının tam metni şu şekilde;  FAŞİST DİKTATÖR ERDOĞANI ALMANYA’DA VE HİÇ BİR YERDE İSTEMİYORUZ! O bir diktatör, O bir insan hakları ...

Read More »

UPOTUDAK: ‚Ramin Hossein Panahi ve Esra El Gamhan’ın Çığlığına Ses Ver!‘

UPOTUDAK | İran’da Kürt siyasi tutuklu  Ramin Husen Penahi  geçtiğimiz günlerde kaldığı Sine Hapishanesi’nden gizlice Recayişehr Hapishanesi’ne nakledilmiş, bunun ardından yaşamı ile ilgili ulusal ve uluslararası kamuoyunda soru işaretleri doğmuştu. Daha önceki praktiklerden bilindiği üzere, İslamcı gerici molla rejimi, bu tarz sevkleri söz konusu idam hükümlüleri olduğunda gizlice idamı gerçekleştirmek ve oluşacak kamuoyunu engellemek için yapıyor. Uzun bir süre kendisinden ...

Read More »

‚Hindistan’da Gerçekleştirilen Tutuklama Saldırısını Kınıyoruz! Tutuklananlar Derhal Serbest Bırakılsın!‘

UPOTUDAK | Hindistan faşist rejimi devrimci, aydın, akademisyen, gazetecilere yönelik saldırıları büyüterek devam ediyor. Maoist Gerilla hareketiyle bağlantısı olduğu şüphesiyle 6 Haziran’da Pune Polisi, Av. Surendra Gadling, Prf. Rona Wilson, Gazeteci Sudhir Dhawale, Prof. Shoma Sen ve Kırsal Kalkınma (PMRD) Üyesi Mahesh Raut isimli beş aydın akademisyeni tutukladı. 21 Ağustos’ta Haydarabad, Bombay (Mumbai) ve Yeni Delhi’de, beş devrimcinin tutuklanmasını protesto ...

Read More »

Yeni Kadın: ‚Galatasaray Mevzidir; Cumartesi Annelerine/İnsanlarına Yasaklanamaz!‘

Yeni Kadın | 25 Ağustos Cumartesi günü; gözaltında kaybedilen çocuklarının akıbetini soran, adalet arayan Cumartesi annelerine/ insanlarına devlet güçleri bir kez daha acımasızca saldırdı ve eylemin 700.sü engellenmek istendi. Her fırsatta Cennet’in anaların ayakları altında olduğunu söyleyenler; bir kez daha yaşlarına bile bakmaksızın anaları yerlerde sürüklediler, tartakladılar, gözaltına aldılar… Onların bütün “suçları”, büyük bir sabır ve inatla 700 haftadır kaybedilen ...

Read More »

ATİK: ‚Dünya Barışı İçin Mücadeleyi Büyütelim!‘

ATİK | 79 yıl önce, takvimler 1 Eylül 1939’u gösterdiğinde, Polonya’ya giren Hitler önderliğindeki Alman askerleri, İkinci Büyük Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın fitilini ateşlemiş oldular. İnsanlık, 6 yıl boyunca sürecek olan tarihin en acımasız ve en kanlı savaşına tanıklık etmekteydi.  Alman milliyetçiliği ve ırkçılığıyla beslenen ve dünyayı kendi hegomonyası altına almak isteyen bu anlayış, Hitler faşizminin Sovyetler Birliği tarafindan yenilgiye uğramasıyla ...

Read More »

‚RAMİN HOSSEİN PANAHİ ve ESRA EL GAMHAM’ın Çığlığına Ses Ver!‘

UPOTUDAK | İran’da Kürt siyasi tutuklu  Ramin Husen Penahi  geçtiğimiz günlerde kaldığı Sine Hapishanesi’nden gizlice Recayişehr Hapishanesi’ne nakledilmiş, bunun ardından yaşamı ile ilgili ulusal ve uluslararası kamuoyunda soru işaretleri doğmuştu. Daha önceki praktiklerden bilindiği üzere, İslamcı gerici molla rejimi, bu tarz sevkleri söz konusu idam hükümlüleri olduğunda gizlice idamı gerçekleştirmek ve oluşacak kamuoyunu engellemek için yapıyor. Uzun bir süre kendisinden ...

Read More »
scroll to top