Anasayfa , Avrupa , ATİK: 1 Mayıs’ta Eylemde Kal!

ATİK: 1 Mayıs’ta Eylemde Kal!

1 Mayıs, Enternasyonal Dayanışma Günüdür!

Uluslararası işçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü olan 1 Mayıs, tüm işçi ve emekçilere kutlu olsun. Tüm dünyada işçilerin taleplerini çeşitli eylemlerle dile getirdiği 1 Mayıs’ta, bu yıl korona virüsü nedeniyle sokak eylemlerinin kısıtlanmasından kaynaklı, her yer kutlama alanlarına çevrilecektir. Her iş yeri, her ev, her balkon ve sokak bu yıl 1 Mayıs’ın kutlama alanı olacaktır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün sonuçlarından en çok etkilenenler işçi ve emekçiler olacaktır. Özellikle de sayıları 2 milyarı geçen ve esnek çalışma koşullarında çalışan işçi ve emekçiler bu süreçte daha çok etkilenecektir. Korona virüsü sürecinde yaklaşık 25 milyon işçinin işsizler ordusuna katılması beklenirken, alınan önlem paketleri gereği, uygulanan kısa çalışma koşullarında milyonlarca insan daha az ücret alarak, fakirlik sınırının altında yaşamak zorunda kalacaktır. Özcesi; mali yardım paketleri tekellerin kârlarını arttırmak için sunulurken, işçi ve emekçilerin payına düşen de yoksulluk ve güvencesiz işçilik olacaktır.

Kapitalist sistemin 20. yüzyılın son çeyreğinde yoğunlaşarak sürdürdüğü özelleştirme politikalarının, insan hayatını hiçe saydığının en büyük örneği sağlık sisteminde yaşanmaktadır. Sağlık sistemi, insan yaşamını ve bu alanda çalışanların güvenlikli çalışma koşullarını yaratmayı merkezine alması gerekirken, kapitalizmin “daha fazla kâr” politikalarıyla emek sömürüsünün en yoğun yaşandığı alanlar haline geldi. Dünyada yaklaşık 100 milyon insanın çalıştığı ve bunların yüzde 70’ni kadınların oluşturduğu sağlık alanındaki işçi ve emekçiler, bu süreçte en çok etkilenenler olacaktır. Kadın çalışanların yoğunlukta olduğu bu sektör, aynı zamanda kadın emeğinin en çok sömürüldüğü, ücret ve şans eşitsizliğinin en yoğun yaşandığı alandır. Esnek ve ucuz iş gücünün yoğunluklu olduğu bu sektörde, virüsün bulaşma riskiyle en fazla karşı karşıya olan çalışanlar için, güvenlikli korunma malzemeleri yeterince temin edilememektedir. Bir çok ülkede profösörler, doktorlar, hemşireler başta olmak üzere; sağlık çalışanları, güvenlikli korunma malzemelerinin yetersizliğinden kaynaklı yaşamlarını yitirdiler…

Günümüzde dünya çapında yaklaşık 60 milyon insanın, kendi ülkelerinde yaşamlarını sürdüremedikleri için, sürekli bir göç dalgasının yaşandığı gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Özellikle de Avrupa’ya göç etmek durumunda olan milyonlarca mülteci, göç yollarında yaşamlarını yitirmekteler…  Birçok ülkede mültecilerin kaldığı barınma alanları (kamplar), kapasitesinin çok üstünde ve hijyen koşullarının sağlanmamasından kaynaklı, binlerce mülteci korona virüsü riskiyle karşı karşıyadır. İçinde yoğun sayıda çocuk, yaşlı, gebe kadın ve hastalık kapma riski taşıyan insanların olmasına rağmen, halen aynı koşullarda tutulmakta, hükümetler hala gerekli önlemleri almamaktadırlar…

1 Mayıs’ta Eylemde Kal

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, bir çok ülkede sendika konfederasyonlarının, 1 Mayıs kutlamalarını iptal ettiği bu süreçte, bizler hayatın her alanını 1 Mayıs alanına çevirmeliyiz. İşçi ve emekçilere yönelik saldırıların yoğunlaşacağı bir süreç bizi bekliyor. Buna karşı toplumsal mücadeleyi geliştirmek, Kapitalist sistemin iflasının ortaya çıktığı bu süreçte, ona bir tekme daha vurmak için, her alanı 1 Mayıs’ı kutlama alanına çevirmeliyiz… Kapitalizme ve sömürüye karşı mücadeleyi büyütmek, işçi sınıfının enternasyonal dayanışmasını geliştirmek için tüm gücümüzle mücadeleyi büyütelim. 1 Mayıs; uluslararası işçi sınıfının mücadeleyi büyüttüğü, işçi sınıfının ve emekçilerin örgütlülüğünün görünür kılındığı bir gündür ve öyle de kalacaktır. Evde kal çağrılarına karşın bizin çağrımız; 1 MAYIS’TA EYLEMDE KAL olmalıdır.

Zorunlu iş kolları hariç bütün iş yerlerinde üretim durdurulsun!

İşten muaf tutulan işçilerin ücretleri tam ödensin!

Tüm çalışanlara güvenli çalışma koşulları yaratılsın!

Sağlık çalışanlarına yeterli korunma malzemesi temin edilsin, pandemi süreci için ek ödeme yapılsın!

Evden çalışmak zorunda kalan kadınların çalışma saatleri düşürülsün!

Kadınların Görünmeyen Emeği Görünür Kılınsın!

Mülteci yurtları kapatılarak, güvenli evlerde kalma hakkı tanınsın ve derhal oturum hakkı  verilsin!

Yaşasın işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışması!

YAŞASIN 1 MAYIS

ATİK – Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu