Home , Avrupa , „Bu 8 Mart’ta sokaklarda daha fazlayız“

„Bu 8 Mart’ta sokaklarda daha fazlayız“

Haber Merkezi|09.03.2018|Avrupa`da birçok bölgede Yeni KAdın ve ATİK aktivistlerininde içinde olduğu eylemlerden bilgiler.

„Emperyalistlerin desteğini alarak, Rojava kadın devrimine saldıran TC faşizmine karşı Efrin halkının yanında olmak için

Patriarkal sistemin her türlü baskısına karşı mücadele etmek için

Çocuk istismarı ile zora evlendirilen çocuklar için

Şiddetin her türlüsüne tacize, tecavüze ve katledilen kadınlar için

Ucuz iş gücü ve cinsel obje olarak görülen kadınlar için

Ayrımcılık, homobofi, transfobi ve nefret cinayetleri ile mücadele için

Militarizmin savaş politikalarına karşı, 8 Mart`ta isyanı büyütüyoruz“

Duisburg`da kadınlar 8 Mart`ta sokaktaydı

Duisburg Tren Gar`inin önünde saat: 16.00`da biraraya gelen, aralarında Yeni Kadın’ni da olduĝu Duisburg Kadın Platformunun örgütlediği eylem saygı duruşu ile başladı. Türk Devletinin Afrin işgalininde kınandığı eylemin haftalar öncesi yürüyüş güzergahının belli olmasına raĝmen polis yolu keserek provakatif tavırlar sergiledi. Provakasyona rağmen coşkulu sloganlarla sürdürülen eylem de kadınlar hep bir ağızdan, „Jin Jiyan Azadı, Yaşasın 8 Mart, Biji berxwedane Afrine vb sloganlar haykırdı. Birçok örgütün açıklamalarının okunduğu eylemde, Yeni Kadın`da „8 Mart dayanışmanın, birlikte onuz omuza mücadelenin günüdür. Çocuk istismarlarına, emperyalist savaşlara, kadına yönellik şiddete, katliamlara, kadının kendi söz ve talepleriyle sokaklarda“ dedi. Bu 8 Mart`ta, sokaklarda daha çok fazlayız. Afrin`deki savaşın Emperyalistlerin ve dünya`nın gözleri önünde olduĝu, tacizin ve tecavüzlerin, kadın katliamların katmerleşerek daha da yaygınlaştığı gibi konuların altını çizilen açıklamanın ardından bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından alanda kadınlar halay ve Jin jiyan Azadı sloganlarıyla eylemi sonlandırdı.

Frankfurt kadınlar 8 Mart`ta sokaktaydı

Kadın Platformu’nun çağrısı ile Bockenheim Meydanı’nda bir araya gelen Frankfurtlu kadınlar 8 Mart’ı kutladı. Yeni Kadın’ın da bileşeni olduğu platform üyeleri meydanı enternasyonal dayanışma, Afrin’e yönelik saldırılar ve kadın emeğinin ikinci plana itilmesine karşı sloganların yazılı olduğu pankart, döviz ve bayraklarla süsledi.

Yeni Kadın Erbane Grubu da yapılan etkinlikte sahne alarak şarkılarını erkek egemenliği, kadın emeğinin sömürülmesi ve militarizme karşı söyledi. Kadın platformu adına yapılan konuşmalarda ve kadın kurumlarının mesajlarında çocuk istismarına, emperyalist savaşlara, kadına yönelik şiddete, kadın katliamlarına, ucuz işgücü ve cinsel obje görülmeye, eşitsizliğe, baskıya, sömürüye, homofobiye, transfobiye, demokratik ve sosyal hakların gasp edilmesine karşı mücadeleyi yükseltme çağrısı yapıldı.

Afrin’e yönelik sık sık kınandığı açıklamalarda Alman devletine silah satışını durdurarak savaşı körüklemeyi bırakma çağrısı yapıldı.

Yeni Kadın adıma yapılan açıklamada kadına yönelik şiddetin, tacizin, tecavüzün arttığına; çocuk istismarının yoğunlaştığına; emek sömürüsünün ve savaıların tırmandırıldığına dikkat çekti. Köln Ford fabrikasında mobbing uygulanarak işinden atılan Katrin`in mücadelesinin yanında olduklarını belirtti. LGBTİ+’ların uğradığı şiddete karşı dayanışmayı büyütme çağrısı yapan açıklamada hakları için ölüm orucuna yatan ve eylemini çeşitli kazanımlarla sonlandıran Diren Coşkun’a da dikkat çekildi. Halaylar ve sloganlarla sonlanan eylemin ardından kadınlar Romerplatz’a yürüdü.

Ludwigshafen kadınlar 8 Mart`ta sokaktaydı

Yeni Kadın, Ronahi Kürt Kadın Toplumu, Courage, MLPD ve SKB’den oluşan eylem birliğinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü vesilesiyle örgütlediği ve 250 kişinin katıldığı bir miting gerçekleştirdi.

Kitle saat 16 da toplanmaya başlarken, eylem; eylem birliği platformunun adına okunan selamlama ile başlatıldı. Açılış konuşmasında 8 Mart’ın önemine ve çıkış nedenlerine değindikten sonra, Ludwigshafen’deki insanların yerelde çocuklarına yeterli anaokul yerleri bulamama gibi yaşadıkları sorunlardan da bahsedildi. Konuşmanın ardından dünyada devrim ve ulusal mücadelede yaşamını yitirilenler şahsında bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun ardından Sol Parti Meclis Üyesi Gökay Akbulut bir konuşma yaptı. Konuşmasında; kadınların Almanya’da da bugün halen erkeklere nazaran daha az maaş aldıklarını, seksist yaptırımlara maruz kaldıklarını ve ev işi ve çocuk eğitiminden de birinci derecede sorumlu görüldüklerini anlattı. Bu sorunların ise sadece kadınların örgütlü mücadelesi ile aşılabileceğini vurgulayan Akbulut, dayanışmanın önemli olan alanlardan bir tanesinin de şu an T.C. faşizmi tarafından saldırı ve bombardımanlara maruz kalan Efrin halkının ve özelde de kadın ve çocukların olduğunu söyledi. Dayanışmanın öneminin tekrar tekrar altını çizip, Efrin halkına karşı yürütülen savaşı da kınayan Akbulut, kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlayarak konuşmasını noktaladı. Eylemde; Courage, Ronahi Kürt Kadın Meclisi ve Yeni Kadın yaptıkları konuşmalarında özellikle Efrin savaşına ve kadınların genel olarak yaşadıkları sorunlara değindiler.

Konuşmaların ardından Ronahi Kürt Kadın Meclisinin hazırladığı bir sokak tiyatrosu sergilendi. Oyunda; T.C. faşizminin Efrin halkına karşı yürüttüğü savaşın sadece Alman Devletinin ve diğer emperyalist ülkelerin desteği ve yardımlarıyla mümkün olduğunun altı çizildi. Devamında ise TSK’nın saldırıları ve YPG ve YPJ’nin karşı koyusları gösterildi.

Oyunun ardından çalınan mars ve türkülerle eylem sona erdi. 10 Mart Cumartesi Günü saat 11’de Mannheim’da Paradeplatz’da da 8 Mart eylemi olacak.

Nürnberg kadınlar 8 Mart`ta sokaktaydı

„Frauen, die kämpfen, sind Frauen, die leben“ şiarı ile 8 Mart platformunun düzenlediği eylem AfD bürosu önünde saat 16.00`da başladı. Yürüyüş eylem komitesi tarafından belirlenen yerlerle yürüyüş kolunda protestolarla devam etti.

İlk olarak Nürnberg`li kadınlar AFD (Alternatıve für Deutschland) bürosunun önüne bir pankart astı. Yürüyüş bir sonraki güzergahı eylem yeri aynı zamanda ev bulma kurumu olan Wohnungsamt oldu. Ev kiralarının yüksek olması, ev bulamayan yanlız yaşıyan kadınlar için daha zor olduğu vurgusunun yapıldığı eylemde kadınlar, taleplerin yazılı olduğu kıyafetleri Wohnungsamt önüne astı. Bir sonraki eylem yerinde kadınlara çağrı yapılarak „kendini güvende hissetmek istiyorsan buraya gel“ diyerek „Sexişmuş freiezöne“ adı ile bir çember oluşturuldu. Ardından sendika önüne doğru yürüyen kadınlar 30 saate tam maaş taleplerini dillendiren konuşmalar yaptı ve kısa bir skeçle yürüyüşe devam etti. Eylem son olarak Cumartesi günü 14.00`de Weißer Turm`da yapılacak yürüsün çağrısıyla sonlandırıldı.

Hamburg kadınlar 8 Mart`ta sokaktaydı

Birçok kadın örgütleri tarafından ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ dolayısı ile bir miting örgütlendi. Yeni Kadın, Demokratik Kadın Hareketi, MLPD, Alevi Kurumu gibi demokratik kadın örgütleri tarafından organize edilen mitinge İran Komünist Partisi, ATİK ve Partizan taraftarları da katıldı.

Saat 17’de Hamburg’un merkez tren istasyonuna yakın işlek bir cadde de bir araya kitle 8 Mart’a ilişkin açıklamalar gerçekleştirdi. Her kurum temsilcisi konuşarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajlarını sundu. Yeni Kadın’ın da aralarında olduğu örgütleyici kurumlardan konuşmalar gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemine yönelik pankartlar ve dövizlerler kullanılan eylem gerçekleşen kültürel aktivitelerle beraber coşkulu sloganlarla son buldu.

Stuttgart kadınlar 8 Mart`ta sokaktaydı

Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri Stuttgart’ta 12 demokrat, yurtsever ve ilerici kadın örgütü şehir merkezinde bir araya gelerek etkinlikler gerçekleştirdi. Örgütleyici kurumlar tarafından yapılan ortak çağrı ile saat 15:00 itibarı ile Schlossplatz’da bilgilendirme stantları açılmaya başlandı.

Saat 17:30’da Yeni Kadın’nında aralarında olduğu kadın örgütleri günün anlam ve önemine uygun konuşmalar gerçekleştirirken farklı dillerde sloganlar atıldı. İranlı kadınların ülkelerindeki başörtü taşıma mecburiyetine karşı gerçekleştirdiği tiyatro beğeni topladı. Mitingin ardından saat 18:30’da yürüyüşe geçilirken Rotebuhlplatz’da ara miting yapıldı. Coşkulu geçen yürüyüşte yaklaşık 400 kişi bir araya geldi.

Ulm kadınlar 8 Mart`ta sokaktaydı

Yeni Kadın`ında bileşeni olduğu Demokratik Kadın Platformunun çağrısıyla çarşı merkezinde kadınlar biraraya geldi. Kadınlar şiddete, işgale, savaşlara ve kadın emek sömürüsüne bu 8 martta da mücadele edeceğini haykırdı. Almanca türkçe yapılan açıklamalarla 8 Mart`ın anlam ve önemine değinen konuşmalar yapıldı.

Viyana kadınlar 8 Mart`ta sokaktaydı

Militarizmin savaş politikalarına karşı 8 Mart‘ ta İsyanı Boyutuyoruz. Kadın cinayetlerine, tacize, tecavüze, çocuk İstismarına karşı kadınlar Viyana`da 8 Mart`ı kutladı.

Avrupadaki gelişen ırkçı faşist yasalarla özelikle göçmen kadınları dahada zor günlerin beklediği gerçekliği ile örgütlenen iki ayrı 8 Mart yürüyüşü gerçekleşti. Sadece kadınların ve karma şeklinde 2 ayrı gerçekleşen 8 Mart yürüyüşlerine Yeni Kadın`da kendi rengi ile katıldı. Yüksek katılımlı gerçekleşen eylem coşku ve rengarenk görüntülere sahne oldu.

Londra kadınlar 8 Mart`ta sokaktaydı

Türkiye`li ve Kürdistan`lı kadın örgütlerinin oluşturduğu platformun eylem takviminden olan Sokak Gösterisi Wood Green kütüphane önünde gerçekleşti.

Eylem platform adına yapılan bir konuşma ile başlarken, halaylar ile devam etti. Kadınlar “Jin, Jiyan, Azadı” ve “Yaşasın 8 Mart” sloganları ile eylemlerini devam ettirdi. Son olarak kadınların dünya emekçi kadınlar günü tekrar kutlanırken, cumartesi (10 Mart 2018) günü olacak “Mıllion Women Rise” yürüyüşüne kitle davet edildi.

Göteborg kadınlar 8 Mart`ta sokaktaydı

Yüzlerce devrimci, demokrat yurtseverin katılımıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle bir miting ve yürüyüş gerçekleştirildi. ATİK İsveç üyelerinin yanısıra birçok kurumun ve kişinin katılım sağladığı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği soğuk havaya rağmen olumlu geçti.

Saat 17:30’da miting alanında toplanan kitle, kurumlar adına yapılan İsveççe konuşmaların arından yürüyüşe geçti. Yürüyüş öncesi ATİK İsveç Komitesi’nin de bildirisi kitleyle paylaşıldı.