Anasayfa , Avrupa , Brandanschlag in Solingen – 20 Jahr danach Nein zu Rassismus!

Brandanschlag in Solingen – 20 Jahr danach Nein zu Rassismus!

sollingenNRW |28-05-2013 |Am 29. Mai 1993 wurde die Welt Zeuge eines schrecklichen Vorfalls. Neonazis haben in der Stadt Solingen einen Massenmord ausgeführt. Das Haus der Familie Genc wurde in Brand gesteckt. Dabei starben auf schreckliche Weise Hülya Genc (9), Gülistan Öztürk (12), Hatice Genc (18), Gürsün Ince (27) und Saime Genc (4). Wir befinden uns im 20. Jahr nach diesem Massenmord, der jeden, der ein Funken Menschenliebe im Herzen trug, schwer erschütterte. Heute nach 20 Jahren werden die gleichen Verbechen weiterhin begangen, da die ursächlich Verantwortlichen keine angemessene Bestrafung bekommen haben. Die Mörder sind auf freiem Fuß und bewegen sich unbehelligt unter uns. Die Familie Genc, die ihre Familienmitglieder bei diesem Massenmord verloren haben, sind mit ihrer Trauer allein gelassen. Familie Genc erlebt diesen Brandanschlag jedes Jahr im Mai auf das Neue. Nach dem Massenmord in Solingen sind 20 Jahre vergangen. Jedoch finden rassistisch motivierte Morde kein Ende. Rassismus und Diskriminierung sind heute auf ihrem Höhepunkt. Jeden Tag sind Menschen mit Migrationshintergrund auf deutschen Straßen mit Angriffen konfrontiert. Die Erklärungen, die auf jeden Mord und Angriff folgen, sind nicht in der Lage, die Neonazis aufzuhalten. Innerhalb der letzten 20 Jahre sind 169 Menschen von Neonazis ermordet wurden.
In den Jahren 2000-2007 sind acht türkeistämmige Menschen, ein Grieche und eine deutsche Polizistin ermordet worden. Diese Morde und ihre Hintergründe sind zunächst willentlich verschleiert worden. Erst der Druck der Öffentlichkeit, der Mord einer Polizistin in Heilbronn und der Druck der Medien führten dazu, dass Informationen öffentlich wurden.
Die Erwartung der demokratischen Öffentlichkeit ist, dass diese Morde in jeglicher Hinsicht aufgeklärt werden, die Verantwortlichen mit den höchstmöglichen Strafen bestraft werden und den Hinterbliebenen Hilfe und Unterstützung zuteil wird. Wenn man möchte, dass diese menschen- und demokratiefeindlichen Morde enden, dann muss der faschistischen und rassistischen Propaganda entschlossen entgegen getreten werden, wenn nötig, müssen diese Parteien verboten werden.
Maßnahmen, die zwischen verschiedenen Kulturen und Menschen mit unterschiedlichem Glauben Diskriminierung und Rassismus schüren, müssen schnellstmöglich beendet und verhindert werden.
Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland sehen, müssen gleiche Rechte gewährt werden.
Wenn wir keine neuen Morde in die Reihe Mölln, Rostock und Solingen auflisten möchten, müssen wir mit allen, unabhängig von Kultur und Religion, gegen Diskriminierung und Rassismus kämpfen.
Die Unterzeichner dieser Erklärung gedenken den Opfern in Solingen.
Wir verurteilen die faschistischen Täter.
Wir fordern die deutsche Öffentlichkeit und politisch Verantwortlichen zu einem aktiven und entschlossenen Kampf gegen Faschismus auf.
Die Unterzeichner
AABF Föderation der Alevitische Vereine Deutschland- NRW
AGD  Duisburg Alevitische Gesellschaft
DİDF  Föderation der demokratischen Arbeitervereine- Duisburg
YEK-KOM  Föderation der kurdischen Vereine Deutschland – Duisburg
AGİF Föderation der Arbeiter mit Migrationshintergrund Deutschland – Duisburg
AKM  Alevitisches Kulturzentrum Moers 
OAKM  Alevitisches Kulturzentrum Oberhausen 
ÖDA  Freiheit und Solidarität – Duisburg
ATIF Föderation der Arbeiter aus der Türkei in Deutschland- NRW
 
**********************************
Solingen Katliamının 20. Yılında Irkçılığa Hayır
29 Mayıs 1993 sabahı bütün dünya korkunç bir vahşetle karşılaştı. Solingen şehrinde Neo-Naziler bir katliam gerçekleştirdiler. Neo -Naziler tarafından ateşe verilen Genç ailesinin evinde, Hülya Genç (9), Gülistan Öztürk (12), Hatice Genç (18), Gürsün İnce (27) ve Saime Genç (4) yanarak can verdiler. Yüreğinde insan sevgisini taşıyan herkesi derinden sarsan bu katliamın 20. yılındayız.  Bugün, bu katliamın esas sorumluları hak ettikleri cezaya çarpılmadıkları için aynı suçları işlemeye devam etmektedirler. Katiller elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmaktadırlar. Bugün, bu katliamda yakınlarını kaybeden Genç ailesi acılarıyla başbaşa  kaldı. Genç ailesi her Mayıs ayında bir daha yanmaktadır.
Solingen katliamının üzerinden 20 yıl geçti. Ancak Almanya’da  hâlâ ırkçı saldırılar bitmek bilmiyor. Irkcılık ve ayrımcılık had safaya ulaşmış ve hemen hemen her gün sokaklarda, özellikle yabancı kökenli insanlar saldırıya uğramaktadır. Her saldırıdan ve cinayetten sonra yapılan açıklamalar ırkçıları, Neo-Nazileri durduramıyor. 20 yılda 169 kişi Neo-Nazilerce katledildi. 2000-2007 yılları arasında sekiz Türkiyeli, bir Yunan ve bir Alman polisi öldürüldü. Neo-Nazilerin işlediği bu cinayetlerin üstü, bilinçli bir şekilde örtülmeye çalışıldı. Alman komuoyunun baskısı, Heilbronn’da bir Alman polisinin ölümü ve medyanın olayın üstüne gitmesi, her şeyin gün yüzüne çıkmasına vesile oldu.
Neo-Nazi cinayetlerinin tüm yanlarıyla aydınlatılması, sorumluların en ağır cezalarla cezalandırılması, geride kalanlara yardım edilmesi demokratik kamuoyunun en büyük beklentisidir.
İnsanlık ve demokrasi düşmanlarının işlediği cinayetlerin son bulması isteniyorsa, tüm faşist ve ırkçı partilerin ve propagandaların üzerine kararlılıkla gidilmeli ve bu tip faşizan kurumlar yasaklanmalıdır.
Değişik kültür ve inançtan insanlar arasında ayrımcılığı ve ırkçılığı geliştiren uygulamalara bir an önce son verilmelidir.
Almanya’yı yaşam merkezi seçmiş herkese eşit haklar verilmelidir.
Yeni Mölln, Rostock ve Solingen’lerin olmasını istemiyorsak; her inançtan, her milletten ve  her kültürden halkımızla ayrımcılığa ve ırkçılığına karşı mücadele etmeliyiz.
Biz aşağda imzası bulunan kurumlar Solingen’de hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz. Katliamın 20. yılında faşist saldırganları lanetliyoruz. Almanya kamuoyunu ve görevlilerini faşizme karşı daha aktif ve daha kararlı bir şekilde mücadeleye çağırıyoruz.
AABF Almanya Aleviler Birliği Federasyonu NRW Bölge Dernekleri
ATİF AlmanyaTürkiyeli İşçiler Federasyonu- NRW
AGD  Duisburg Alevi Toplumu
DİDF  Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu- Duisburg
YEK-KOM  Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu- Duisburg
AGİF Almanya Göcmen İşçiler Federasyonu- Duisburg
AKM  Alevi Kültür Merkezi Moers 
OAKM  Alevi Kültür Merkezi Oberhausen 
ÖDA  Özgürlük ve Dayanışma Almanya- Duisburg