Anasayfa , Avrupa , Bir Kampanya Deneyimi | Şengal ve Maxmurlu Çocuklar ile Dayanışma

Bir Kampanya Deneyimi | Şengal ve Maxmurlu Çocuklar ile Dayanışma

HABER MERKEZİ|18.03.2022| Yeni Demokratik Gençlik’in aktif olarak desteklediği “Kürdistan’da Özgürlük ve Umut İnisiyatifi” (Initiative für Frieden und Hoffnung in Kurdistan) tarafından düzenlenen Şengal ve Maxmurlu çocuklarla dayanışma kampanyası, 1 Kasım-12 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşti.

Kampanya doğrultusunda elde edilen deneyimi bu yazıda sizlerle paylaşmak istiyoruz. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde faaliyet yürüten Yeni Demokratik Gençlik (YDG) anti-faşist, anti-emperyalist ve enternasyonalist bir göçmen gençlik örgütüdür. Avrupa coğrafyasında gerçekleşen baskı ve sömürüye karşı çıkan YDG aynı zamanda dünyanın başka coğrafyalarında egemenlerin yaydığı saldırılara karşı da kitlelerin mücadelesini destekler.

Bu saldırıların en bariz şekli olan savaşlara tarih her zaman tanık olmuştur. Kapitalizmin sistemsel krizi ile bu savaşlar büyüyerek devam etmektedir. Savaşların büyüyerek devam etmesi genelde tüm canlıları özelde ise insanları ciddi bir şekilde etkilemektedir. Bugün açısından özellikle Suriye ve Kürdistan’da devam eden savaşta binlerce insan ölmüş milyonlarca insan ise yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kalmıştır. Kuşkusuz ki bu savaşlarda en çok etkilenen kesimler çocuklardır.

Emperyalistlerin daha fazla kaynağa sahip olma hırsı yüzünden milyonlarca çocuk savaş ortamında yaşamak zorunda kalıyor. Bu durumu görmezden gelmek savaşların asıl nedenlerini arka plana atmak demektir. Emperyalistler bir yandan sözde çocuk hakları ile çocukları koruduklarını söylerken diğer yandan daha fazla kaynak ve sömürü yaratmak için binlerce çocuğu katletmekten geri durmuyor. Bu durum emperyalistlerin ikiyüzlü politikasını bir kez daha göstermektedir. Bu noktada çocukların daha özgür, adil ve eşit yaşadığı bir dünya yaratma mücadelesi yürütenlere çok ciddi görevler ve sorumluluklar düşmektedir.

Bu doğrultuda düzenlenen Şengal ve Maxmurlu çocuklarla dayanışma kampanyasına YDG aktif bir şekilde katılım sağladı. Kampanyayı düzenleyen İnisiyatifin temel amacı, Şengal ve Maxmur bölgelerinde okula giden çocuklara ihtiyaçları doğrultusunda çanta, kitap ve benzeri eşyalar göndermekti.

Yine bu ihtiyaçların dışında maddi yardım da toplanmaya çalışıldı. YDG’nin ise bu kampanyaya bakış açısı İnisiyatiften biraz daha farklı bir noktada durmaktaydı. Yardım toplamanın yanında haksız savaşların çocuklar üzerindeki etkisini de kitlelere anlatmaktı YDG’nin amacı.

Kampanya başlangıcında YDG bu yaklaşım üzerinden bir açıklama yayımlayarak kamuoyunu kampanyaya destek vermeye çağırdı. Bu doğrultuda Almanya’nın birçok şehrinde YDG tarafından yardım toplanmasının yanısıra etkinlikler düzenlenerek kampanyaya dair bilgilendirmeler yapıldı.

Kampanya’nın ilk pratik adımı Frankfurt’ta atıldı. YDG aktivistleri tarafından hazırlanan kahvaltı etkinliğinde kampanyaya dair bilgilendirme yapıldı. Bu bilgilendirme ile kampanyanın daha geniş kitlelere yayılması sağlandı. Bu noktada kitlelerin kampanyaya yoğun desteği oldu.

Kahvaltı etkinliğin geliri ile ihtiyaç listesindeki birçok eşya alındı. Yine Frankfurt, sosyal medya üzerinden iyi bir çalışma yürüterek birçok yeni insana ulaştı. Kampanya süreci boyunca dernek lokali bağışların toplanma yeri olarak açık kaldı.

Ulm’de MLPD’ye (Marksist Leninist Partisi Almanya) bağlı gençlik örgütü Rebell ve Çocuk Grubu Kızıl Tilkiler ile birlikte bir dayanışma gecesi düzenleyerek kampanyayı kendi alanında başlatıldı. Ulm alanı yapmış olduğu bu etkinlik ile bu kampanyanın farklı kurumlar tarafından sahiplenmesini sağladı. Aynı zamanda başka kurumlarla birlikte iş yapabilme deneyimi kazanıldı.

Ayrıca yapılan etkinliğin Çocuk Grubu Kızıl Tilkiler ile örgütlenmesi önemli bir yerde durmaktadır. Ulm Tohum Kültür Merkezi aracılığı ile de kitlelere ulaşarak bu kampanyanın sahiplenmesini sağladı.

Stuttgart, Köln ve Duisburg’da ise ihtiyaç listesine göre aktif bir yardım kampanyası yürütüldü. Sosyal medya da kullanılarak kampanya geniş kitlelere tanıtıldı ve olumlu geri dönüşler alınarak yardımlar toplandı. Kampanyanın son gününde ise YDG’liler kolektif bir şekilde gelen yardımları toparlayarak eşyaların toplanma merkezine gönderilmesini sağladı. Yardımların Şengal ve Maxmur’daki çocuklara ulaşmasıyla birlikte bu bölgelerden gelen video ve fotoğraflar kampanyaya destek verenlere gönderildi. Ayrıca Ulm alanı kampanyaya dair bir video yaparak destek verenlere teşekkür etti.

Genel anlamı ile bu kampanyanın YDG’ye deneyim açısından olumlu birçok yansıması oldu. Sadece yardım noktasıyla değil politik bir hedef olarak kitlede daha büyük bir karşılık buldu. Yine kampanya ile birlikte alanlarda yaşanan hareketliliğin de örgütlülüğe önemli bir katkısı oldu. Yardımların toplanma sürecinden Şengal ve Maxmur’a gönderilme sürecine kadar çalışmaların kolektif bir şekilde örülmesi önemli bir yerde durmaktadır.

Propaganda kısmı ile YDG’nin daha çok kitleye ulaşması sağlandı. Yapılan çalışmalarda olumsuz birçok noktanın da açığa çıkması daha sonraki kampanyalar açısından önemli bir deneyim olmuştur. Bu doğrultuda elde edilen deneyim sonraki kampanyaları ileriye taşıyacaktır.

Kaynak: Özgür Gelecek