Home , Avrupa , Berlin’de 13 Ekim’de Bağımsız Ve Özgür Bir Toplum İçin Binler Sokaklarda Olacak

Berlin’de 13 Ekim’de Bağımsız Ve Özgür Bir Toplum İçin Binler Sokaklarda Olacak

HABER MERKEZİ | 07.10.2018| Berlin’de 13 Ekim’de Bağımsız Ve Özgür Toplum İçin Binler Sokaklarda Olacak.

Bağımsız ve özgür bir toplum için – Sınırları kapama, dayanış!

Dramatik bir siyasi değişim söz konusu: Irkçılık ve
insanları hor görme toplumda kabul görür hale geldi.
Daha dün akla ve dile gelmeyen, bugün gerçeklikten bir
adım uzakta. İnsanlık ve insan hakları, din özgürlüğü ve
hukuk devleti sık sık açıkça saldırıya uğruyor. Bu hepimize
yapılan bir saldırıdır.
Refah devletinin, savaştan kaçmanın ve göçün birbirine karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Temel
hakların ve özgürlüğün daha da kısıtlanmasına karşıyız.
Avrupa’ya kaçan insanların ölümünü normalleştirmemiz bekleniyor. Avrupa genelinde, ulusal sesler
dayanışmayı güçsüzleştirip, sınırları güçlendiriyorlar. Bu insanlık dışı tutumun eleştirilmesi, aleni bir
şekilde imkansız gözüküyor.
Devlet, sözde güvenlik yasalarını katılaştırdıkça, denetimi arttırdıkça ve böylece güçlüyü belirledikçe,
sosyal sistem güçsüzlükle karakterize ediliyor: Bakım, sağlık, çocuk bakımı ve eğitim gibi alanlara daha az
yatırım yapıldığı için milyonlarca insan sorun yaşıyor. Her yıl sayısız sayıda insan evlerinden atılıyor. 2010
Gündeminden bu yana aşağıdan yukarıya yeniden dağıtım yoğun bir şekilde destekleniyor. Avrupa’da,
vergi avantajlı milyarderler, en büyük düşük maaşlı sektörü oluşturuyor ve insanların fakirleşmesine
katkıda bulunuyor.
Bizimle değil- Biz karşıyız!
Biz bağımsız ve dayanışma ruhu olan, insan haklarının bir demirbaş olduğu, farklı ve kişinin kendi
iradesiyle seçtiği hayat tarzlarının kabul gördüğü bir toplumun arkasındayız.
Her türlü ayrımcılığa ve nefret söylemine karşı duruyoruz. Müslümanlara karşı ırkçılığa, Yahudi
düşmanlığına, Roman halklarına karşı ayrımcılığa, feminizm karşıtlığına ve Queer düşmanlığına karşı hep
birlikte, güçlü bir şekilde karşı çıkıyoruz.
Şimdiden yola koyulmuş bir kalabalığız:
İster Avrupa’nın harici sınırlarında olsun, ister mülteci kurumlarında, ister hoş geldiniz inisiyatiflerinde,
ister queer-feminist, ırkçılık karşıtı hareketlerde, göçmen kurumlarda, sendikalarda, derneklerde,
STK’larda, dini topluluklarda, mahallelerde, ister evsizliğe karşı mücadelede, ister baskıya karşı çıkmada,
ister bakım ihtiyacı talebinde, ister gözetime direnmede, isterse yasaların katılaştırılmasını ya da
mültecilerin haklarından yoksun bırakılmasını reddetmede, birçok yerde, ayrımcılığa, suça ve ihraca karşı
insanlar aktif.
Hep birlikte, dayanışma ruhu yüksek bir toplum kuracağız! 13 Ekim’de, Berlin’den net bir sinyal
göndereceğiz.

#unteilbar

Bağımsız ve özgür bir toplum için – Sınırları kapama, dayanış eylemi:

13. Ekim 2018, saat 13:00, Berlin
İnsan haklarının ve sosyal adaletin olduğu bir Avrupa için!
Sınırların kapatılmasına ve Irkçılığa karşı dayanışmak ve sosyal bir birliktelik için!
Koruma ve iltica hakkı için – Avrupa’nın yalnızlaştırılmasına karşı!
Bağımsız ve çeşitli bir toplum için!
Dayanışmanın sınırı yok!