Anasayfa , Avrupa , Avustury’da ATİGF Dernekleri Genel Kurulllarını Tamamladılar

Avustury’da ATİGF Dernekleri Genel Kurulllarını Tamamladılar

20140316_151526

AVUSTURYA | 25 – 03 – 2014 |Demokrasi mücadelesinde Demokratik Kitle örgütleri kendi içlerinde en geniş Demokrasiyi uygulamaları önemli bir deneyimdedır. Demokrasi mücadelesi kesintisiz devam ederken Kitle örgütleride somut koşullara uygun kendisini iradeye sunar ve yeni iradeyle daha sağlam adımlar atma olanağına sahip olur. Genel Kurullar basit ele alınmamalı. Sadece Yönetim ve diğer organların seçimi olarakta  değerlendirilmemelidir. DKÖ ler bu tarzdan çıkarılmalı. Bizler ancak mücadele içinde en nitelikli Yöneticiler çıkarabiliriz. Mücadelenin geri olduğu süreçlerde daha iradi davranmak ve ileri Kitleller üzerinde yoğunlaşmak ve misyonlarımızı oynamakla yükümlüyüz.

Bir bütün olarak Kitle örgütündeki tüm üyeleri sürece katarak gelişmeleri tartıştırmak, öneriler ve yeni insiyatifler ortaya çıkarmak tartışmasız bir gerçektir. DKÖ ler Demokrasi mücadelesi kadar Hak alma ve Özgürlük, Eşitlik mücadelesininde birer parcasıdırlar.  DKÖlerin ne sadece Ekonomik nede Hak alma mücadelesiyle sınırlayabiliriz. DKÖlerin somutluğa göre onlarca misyon ve görevi ortaya çıkabilir.  Önemli olan DKÖ lerde bu duruma uygun güncel politikalar, planlar, programlar oluşturmaktır.

Avusturyada;(ATİGF) Avusturya İşçi Gençlik Federasyonuna bağlı Dernekler günümüze kadar Demokrasi, Özgürlük-Eşitlik, Hak alma cadelesinin önemli birer mevzisi olarak misyonlarını oynamaya çalıştılar. Süreçte bir çok deneyim ve tecrübe edinerek daha ileri hamleler yapma, istenilen düzeyde bir mücadele istikrarını yakalama ve süreklileştirerek kalıcı kurumsal yapıya kavuşturarak Demokrasi mücadelesini daha nitelikli hale getirebilir.

Bu anlayış temelinde ATİGF derneklerindeki kitlelerin katılımını sağlama ve insiyatiflerini geliştirme konusunda Genel Kurullar önemlidir. Bugün Kitle derneklerindeki daralmanın getirmiş olduğu sorunların aşılması ançak Kitle insiyatiflerinin açığa çıkarılması ve doğru kanalize edilmesi, kollektif bir Kitle örgütüyle olanaklıdır. Bu perspektifle hareket etmek Genel kurullarımızda kitlelerin var olan sorunlarını iyi okumak ve analiz etmek, özne rollerini oynamalarını sağlamak elzemdir.

Demokrasi mücadelesi içine en geniş kesimlerin katılımını ve söz söylemesini başarmak bazı sıkıntılarımızın da çözümlenmesi anlamını içerir. Bugün Yüzbinlerce Göçmenini yaşadığı sıkıntı ve sorunları doğru analiz etmek ve bunlara yönelik mücadele hattı örmek zorunluluktur. Eğer bizler Göçmen Dernekleriysek bu konuda da daha Objektif politik yönelimlere gitmek gerekmektedır.

ATİGF Avusturya genelinde 6 Dernek ve yerel alnalarda Komitelerei olan ve geniş bir kitle temeline hitap eden bir Demokratik kurumdur. Demokrasinin gereği olarak kendisini Kitle iradesine sunmak, Genel kuruldan aldığı güçle  daha güçlenerek, ortak bir iradeyi oluşturmaktır.

VTİD (Viyana Türkiyeli İşçi Derneği)  16.02.2014 tarihin de Genelkurulunu gerçekleştirdi.

Yapmış olduğu Genelkuruldan  daha güçlenerek çıkmıştır.  Demokrasi mücadelesinde önemli bir mevzi olan VTİD önemli gündemleri kitleleriyle tartışarak, sorunlarını kısmı çözme yönünde yeni yönelimler ortaya çıkarmış. Bu yönelimle önümüzdeki süreçte daha ileri adımlarla Demokrasi mücadelesi nitelikli hale getirileçektır.

Neukirchen ATIGF’e bağlı Işçi ve Gençlik Kültür Merkezi Derneğimizde Genelkurulunu  16.03.2014 Tarihinde gerçeklşetirdi.

Neunkirchen (Ternitz) yaptığı onuncu genel kurulu Berkin elvan’a atfetti . Üye çoğunluğun hazır bulunduğu genel kurul yapılan saygı duruşu ve açılış konuşmasıyla başladı. Sırasıyla raporlar okunup tartışıldı, siyasi taslak üzerine pek tartışmanın yaşanmadıgi genel kurulda, pratik ve mali raporları üzerine geniş tartışıldı. Raporların onaylanmasında sonra KOMintern sekreteri  bir konuşma yaptı. Yeni  organların seçimi Yönetimkurulu ve Denetimkurulunun seçilmesiyle genel kurul sona erdi.

LİNZ Umut Kültür Merkezi Genelkurulunu 23.03.2014 Tarihinde gerçekleştirdi.

Genelkurulun siyasi Taslağı Demokratik Kitle örgütlerini doğru işletelim sunumu gerçekleştirildikten sonra siyasi taslağa yönelik Eleştiri ve düşünceler alındı. Katılan üyeler Taslak hakkında düşüncelerini belirterek katkı yaptılar. Faaliyet Raporunun sunumunda sonra her iki Raporda onaylandıktan sonra yeni organların seçimine geçildi. Yeni yönetim ve Denetim organlarını seçiminde sonra temeni ve önerilerle Genelkurul bitirildi.

WÖRGL 02.03.2014 Tarihinde Genelkurulunu gerçekleştirildi.

Genelkurul gerek katılım ve gerekse tartışmalar boyutuyla canlı ve tartışmalı geçti. Sunulan raporlara yönelik eleştiriler ve önerilerle birlikte dernegin kitleselleşmesi ve siyasi seviyenin yükseltilmesi noktasında kararlar alındı. Kültürel çalışmaların daha etkili bir tarzda ele alınması noktasında tartışmalar yürütülerek yeni yönetime planlar sunuldu. Tartışmaların akabinde yeni yönetici organlar seçilerek genel kurul sonlandırıldı.

İNNSBRUCK; Demokratik Göçmenler Derneği Genel kurulunu 02.03.2014 Tarihinde gerçekleştirdi.

Siyasi Taslak ve Faaliyet raporlarının sunumlarında sonra katılan üyeler Raporlara yönelik eleştiri ve düşüncelerini belirtiler. Bu tartışmalar sonrası Önümüzdeki süreçe yönelik perspektif ortaya çıktı. Bu perspektif doğrultusunda yönelimini netleştirmiş.  Yeni yönetim kurulu ve diğer organlara seçilen arkadaşlar gönüllü adaylıklarını sundular. Gençlik, Kadınlar Komiteleriyle birlikte toplam 60 yakın üyesi olan Demokratik Göçmenler Derneği  üyelerinin büyük bir kesimini Genel Kurula katmış ve üyelerle birlikte önemli konularda tartışmalar gerçekleştirmiştir.  Genelkurula dost kurum temsilcileri de katılarak mesaj sundu ve belli konulara yönelik düşünce belirtiler. Genelkurulun Demokrasi mücadelesinde daha ileri Mevzilere vesile olması dileğiyle sonlandırıldı.

Avusturya Türküyeli İşçi Gençlik Federasyonuna bağlı Dernekler 2014 yıllında gerçekleştirdikleri Genel kurullarıyla Demokrasi mücadelesini daha yükselteçeklerinin emarelerini Kitlelere yansıtılar.

 

AHM Avusturya