Home , Avrupa , 1 MAYIS | Avusturya’da Corona’ya rağmen #eylemdekal, denilerek sokaklarda kutlandı!

1 MAYIS | Avusturya’da Corona’ya rağmen #eylemdekal, denilerek sokaklarda kutlandı!

AVUSTURYA|02.05.2020|İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma bayramı olan 1 Mayıs, bu yıl kapitalist-emperyelist sistemin yaratmış olduğu Pandemi ‘’Corona Virüsu’’ gölgesinde kutlanılmaya çalışıldı. Dünyanın bir çok ülkesinde sokağa çıkma yasakları, sadece belirli sayıda insanların biraraya gelebileceği, hatta etkinlikler ve eylemliliklerin yasaklandığı bir döneme denk geldi. Bizler ATİK Avusturya taraftarları olarak Avusturyan’nın dört bölgesinde eylemlilikler gerçekleştirerek karşıladık 1 Mayıs işçi bayramını. Avusturya’da, 1 Mayıs etkinliklerinin sokakta kutlanması için devlet yetkilileri ile süren uzun, zorlu tartışma ve yazışmalardan sonra müsade edildi.

Tek tek bölgeler olarak;

Viyana: Yürüyüş için saat 10:30 da kitle toplanmaya başladı. Maske, eldiven ve desinfekte ilacının bulundurma mecburiyetinin olmasından kaynaklı, ATİK/VTİD’in temin ettiği eldiven, dezenfekte ilacı ve 1 kadın yoldaşın hazırladığı maskaler ihtiyacı olan insanlara dağıtılmak üzre bir stand masası kurularak halka sunuldu. 1 Mayıs komitesinin bir gün önce hazırlayıp belirli bir pogram çerçevesinde düzenlediği, sıralama, konuşma ve yürüyüş istikameti ile uyulması gereken konular çerçevesinde saat 11:30 da yürüyüşe geçildi. Yaklaşık olarak 800 ile bin kişinin katılım sağladığı etkinlikte, İlk konuşmalar toplanma alanında gerçekleşti. Daha sonra yürüyüş esnasında ve son toplanma bölgesinde katılımcı bütün kurumlar konuşmalarını yaptı. Halaylar çekilerek etkinlik sonlandırıldı. Hem katılan insanlar, hem de gözlemci halk tarafından 1 Mayıs yürüyüşü ciddi bir sempati ile karşılandı. Hak sokakta alınır sanalda değil diyerek çok olumlu bir tepki verdiler. Ayrıca, 1 Mayıs’ı sanal alemde kutlamak isteyen bir çok ‘’sözüm ona’’ kendisine komünist, sol, sosyalist ve sosyal demokrat diyen parti ve sendikalara büyük tepkiler olduğunu söyleyebiliriz.

İnnsbruck: Avusturya’nın İnnsbruck şehrinde 1 Mayıs yürüyüşü gerçekleştirildi. 1 Mayıs işçilerin emekçilerin mücadele ve direniş günü olarak, bu yıl 120 cu yılı vesilesiyle kapitalizme karşı kitleler alanlara çağrıldı. Bu çağrıya cevap yaklaşık 700 den fazla kişi yürüyüşe geçti. Saat 11:00 de buluşan göstericiler 11:30 yürüyüşe geçti. Yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüş de hastalığa karşı çeşitli önlemler alındı. Karılımcılar maske ve eldivenler takarak birer metre mesafeyle yürüdüler. Tirol eyaletinde bulunan çeşitli yerli ve göçmen DKÖ, sendika gençliği, Alevi kurumları yanında PARTİZAN ve ATİK komitesi de 1 Mayıs eylem platformunda yer aldı.

Linz: Linz bölgesinde 1 Mayıs yüyüyüşüne izin verilmemesinden kaynaklı olarak bu bölgede yanlızca insan zinciri oluşturma eylemi gerçekleşti. Demokratik Güç Birliğinin örgütlediği 1 Mayıs etkinliği, Saat 11:00’de başladı ve yaklaşık 100 kişi katıldı. Gerçekleşen insan zinciri eylemi, yapılan konuşma ve atılan sloganlardan eylem sona erdirildi. ATİK Linz taraftarlarının yanı sıra Partizan ve Sınıf Teorisi pankartlarınında taşındığı gözlemlendi. Vorarlberg: Vorarlberg eyaletinde corona pandemisinden dolayı bir yürüyüş gerçekleştirilemedi. SJÖ tarafından Bregenz’de saat 15:00’da 10 kişilik bir mitinge alınan izine destek verildi. SJÖ ve ATİK’e bağlı Tohum Gençlik Ve Kültür Merkezi katılım sağladığı mitingde 1 Mayıs’ın önemine ve geçtiğimiz süreçde yaşananlara vurgu yapıldı. Bu mitingin yanı sıra ATİK’inde tavrı olan “1 Mayıs’da Eylemde kal” şiarıyla evlerde, iş yerlerinde bulunduğumuz tüm alanlarda 1 Mayısı görünür kılmaya çalıştık.

scroll to top