Home , Avrupa , Avusturya Merkezi Kadın Kampı sonuçlandı

Avusturya Merkezi Kadın Kampı sonuçlandı

DSC_0074AVUSTURYA | 11 – 06 – 2014 | Yeni kadın  Avusturya’da , çocuk, gençlik ve erkek arkadaşlarla başarılı bir eğitim kampı gerçekleşmiştir. Görünmeyen / değersizleştirilen emeğin görünür kılınması kampanyası “ ilk etapta başarıyla yapıldı.  

Yeni Kadın her yıl olduğu gibi bu senede kampını Pfingsten tatiline denk geleçek şekilde  organize etti.  Fakat bu kampın bir ayrıcalığı vardı.  Kamp Yeni Kadın, Federasyon, Gençlik bileşenlerinin birlikte katılımı ile yapıldı.  Bu yıl yapılan kamp belki avrupada bir ilke imza attı.  Eğitim kampını  farklı yaş gruplarıyla ve 80 kişinin katılımıyla gerçekleşti.  Kampı Yeni kadın YDG ile birlikde örgütledi.

Yeni kadın Avusturya ÜKK Başkanı Leyla Çiçek  açılış konuşması yaptı.

Leyla Çiçek katılımcıları selamlayarak  görünmeyen emeğin görünür kılınması  için yapılan kampanyanın kampın temel konusu olaçağını belirti.  Bir yıldır süren bu kampanyanın ikinci etabının başarılı geçmesi için Kollektif tartışmayi ve öğrenmeyi  bu kamp ile dahada güçlendireceğini vurguladı.  Özel mülkiyetin ortaya çıkmasıyla kadının  köle haline geldiği ve bugünde Modern köle olduğunu söyledi.  Özgürlük ve eşitlik mücadelesinin kadını geliştireceğini ve kendi sorununun bilincine varacağını belirti. Her türden cins ayrımcılığına, şiddete, emeğin sömürülmesine, kimliğine yapılan saldırılara karşı mücadele etmek durumundadır. Kadın örgütümüzün gelişmesi tek tek kadınlar olarak kendimizi bilinclendirmek ve aydınlatmakla olanaklı olur. Sınıfsal,  ulusal, cinsel kimliğinden dolayı  baskı ve sömürü altında olduğunu  vurguladı. Bunun içinde kadına ve erkeğe biçilen rollere itiraz etmeli ve karşı koymalıyız dedi.

Kampın Programını MYK dan Nafiye Tohumcu açıkladı

DSC_0149Açılış konuşmasından sonra söz alan Nafiye Tohumcu katılan kitleye Kampın programı hakkında bilgi verdi.  Programın önceden hazırlandığını ve herkesin bu program doğrultusunda kampı takip etmesi gerektiğini söyledi. Programın çok Zengin olduğunu belirten Tohumcu, iki gün içinde iyi, bir kamp yapaçaklarını belirti.  Programın aksamaması için Yeni Kadın ,Yeni Demokratik  Gençlik ve Federasyon da katılan Yönetici arakadaşların Programa uymaları gerektiğini vurguladı. Tohumcu Volkan Yaraşırla yapılaçak eğitimden, çocuk bakımına, gençlik eğitiminden, kültürel çalışmalara, grup çalışmalarına , atölye çalışmalarına yelpazesi geniş olan yoğun bir kamp yaşanacağını söyledi.

Kadın ve Gençlere ayrı eğitim Programı planlandı

Genclik için özel egitim programı  hazırlanmıştı.  Faşizm ve ırkçılık bu yıl  Avusturya‘da yükselişte olmasından kaynaklı, bu konu daha ayrıntılarıyla eğitim olarak işlendi.  Aynı zamanda Antifaşist duruş tartışıldı. Yeni Kadın ise örgütlemekte oldukları kampanyanın  ikinci etabı olan,  görünmeyen emekle birlikte esnek çalışma başlıkları altında eğitim programı gerçekleştirdi.

Bu konular Yeni Kadın temsilcisi Zeynep Şakar ve araştırmacı yazar sendika eğitmeni Volkan Yaraşır tarafından sunuldu.  

DSC_0060Yeni kadın MYK Başkanı Zeynep Şakar Yeni Kadın olarak 12. Kongrelerinde ortaya çıkardıkları  perspektif doğrultusunda, yürüttükleri  kampanyalarının  ikinci etabının startını vermiş bulunuyoruz dedi.  Bu aşamada  bu eğitim kampı ciddi önem taşımaktaydı. Kampanyanın hedefe ve başarıya ulaşabilmesi, bilinçli müdahelelerin yapılabilmesi için bilgi donanımının  ve ortak düşüncenin zorunluluk olduğunu belirti. Kadına yönelik şiddet ve baskılara değinen Şakar bu tür kampanyaların örgütümüzü güçlendireceğini ve farkındalık yaratacağını belirti.

 

Volkan Yaraşır Kapitalizmi Organikliğine vurgu yaptı  

Volkan Yaraşır kampa büyük destek verdi. Görünmeyen emeğe bağlı olarak esnek işi anlattı. Günlük yaşamın iş ve uyku dışında görünmeyen sekiz saatin nasıl görülebilirliği üzerinde durdu. Akabinde esnek işteki sömürünün daha çok kadınlar üzerinden işlendiğini ve arkasında yatan gerçeğin yine emeğinin değersiz görülmesinden sebep ve yöntemlerden bahsederek açıklayıcı bir sunu yaptı. Özelikle esnek çalışmanın Kapitalistler için büyük avantajlar ve olanaklar sağlamakta ve işçilerin haklarını gasp etmekte ve kölelik sistemini geliştirmekte.

Yaraşır günümüz kapitalizminin daha fazla kar için; Sendikasızlaştır, İşssizleştirme, güvencesizleştirme, kuralsızlaştırma, geleçeksizleştirme, yoksullaştırma, Taşeronlaştırmaya başvurarak yapmakta dedi. Bununla mutlak karını yükselterek, işçileri daha fazla sömürmekteler.

Volkan Yaraşır   iki günlük çalışmasını ilk gününü kadınlara ve ikinci gününde erkelere yönelik gerçekleştirdi.  Kadınlar katılınca erkek arkadaşlar çocuklara  ve erkekler eğitime katılınca kadın arkadaşlar çocuklara baktı. Bu kamp her yönüyle örnek bir kamp olmayı hak etti.

Çocuklara özel programlar ve atölye çalışmaları

Kadın ve erkeklerin yani ailelerin  eğitime katılabilmesi için çoçuklara çeşitli aktiviteler sunuldu.  Havanın sıçaklığından ve göl kenarında kampın yapılmasından dolayı cocuklar göldede yüzme imkanları buldu. Çeşitli Çocuk oyunları ve atölye çalışmaları yapıldı.  2 günün sonunda aileler çocuklarıyle birlikte katılmalarının mutluluğunu dile getirdiler.

Gençlik Atölye çalışmaları Anti-faşist çalışmayı öne çıkardı

DSC_0109Kampda gençlikte atölye çalışmalarında bir kısa film ve bir pankart hazırladılar. Kısa filmin konusu SOMA idi.  Pankart hazırlığı ise 19.06.2014 Erdoğanın Viyana ya gelmesini protesto eden  konuyu ele aldı. Gençler bu çalışmalarda kollektif çalışmayı ve bu çalışmaların nasıl örgütlendiğini  öğrenmeğe çalıştı.  30  gençin katılması motivasyonu yüksek tutmuştur. Gençlerin yaş ortalaması 16-23  idi. Gençler boş zamanlarını gölde yüzerek değerlendirdiler. Aynı zamanda kampın yapıldığı kasabayıda tanımaya çalıştılar. Kasabada  çeşitli aktivitelerde bulundular.  Bu kampda gençlerin mutlu ayrılması kamp organize eden arkadaşları daha bir  motive etti.

 

Yeni Kadın görünmeyen Emeğin görünür kılınmasını grup çalışmalarıyla detaylandırıldı 

Yeni kadının sunusundan sonra çalışma grupları anlatımlardan yola çıkarak üç gruba ayrıldılar. Tiyatro çalışma grubu, pankart çalışma ve siyasal çalışma grubu .  Bu gruplar kadın ve erkeklerin bileşimi ile yapıldı.  Yeni Kadın eğitim konularını tüm katılımcılarla birlikte işlendi. Kampın bir konusu görünmeyen emeğin görünür kılınması konusu zengin tartışmalarla yapıldı. Taleplerden; emeğin üçretlendirilmesi talebi yoğun tartışmalara yol açtı. Taleplerin yürütülen kampanyaya uygun ve öz olması gerektiği üzerinde duruldu. Genel talepler yerine daha özel yoğunluk merkezi konuya uygun talepler belirlenmesi noktasında tartışmalar olumluydu.

Devletin ve Özel Mülkiyetin aileye biçtiği rolün doğru tanımlanmadan, kavramlar doğru yerli yerinde kullanılmadan kampanyanın güdük kalaçağını sadece Üçretlendirme üzerinde yürütülen tartışmaların kısır döngü yarataçağı tartışması gerçekleşti.  Kampanyanın hedef kitlesine göre talepler belirlenmeli ve  temelinin Özgürlük-Eşitlik, kapitalist aile yapısına karşı durulması  gerektiği kampanyayı dahada güçlendirir.

Kadınların ve Genliğin  grup çalışmalarının sonuçları Pazar günü bütün katılımcılara ortak sunuldu.  Kampı sonuçlandırmadan önce kollektif yapılan değerlendirmede; kampın başarılı, kaynaştırıcı ve örnek kamp olduğu sonucu cıktı. Katılımcılar şimdiye kadar böyle bir eğitim kampı aileleriyle yapmadıklarını ve işlenen konuların çok önemli konular olduğunu,  çok mutlu ayrıldıklarını dile getirdiler. Bu tür kampların örnek olarak görülmesini gerek kampa eğitimi veren arkadaşlara gerekse kampı organize edenlere çok teşekür ederek ayrıldılar.

Birlik Mücadele Zafer ATIK YDG YENI KADIN sloganıyle kamp sonuçlandırıldı.