Anasayfa , Avrupa , Avrupa Sürgünler Meclisi 3. Kongresini Gerçekleştirdi

Avrupa Sürgünler Meclisi 3. Kongresini Gerçekleştirdi

100MEDIASIMAG363619 Mart 2016 Cumartesi günü Köln`de TÜDAY` ın dernek mekanında toplanan ASM Kongresi, Tüm dünyada sürgünde ve demokrasi mücadelesinde yaşamlarını yitirenler anısına saygı duruşuyla  saat 12.00 de başlatıldı.
Eş sözcülerden Selma Metin ile Fevzi Karadeniz`in  yaptıkları  kısa açılış konuşmaları sonrasında, 20 civarında Meclis üyesinin katıldığı Kongreyi yönetmek üzere, Teslim Töre, Mahmut Özkan ve Avukat Fazıl Ahmet Tamer `den oluşan 3 kişilik divan heyeti seçildi.
Gündem Maddelerinin onaylanmasıyla sürecin değerlendirilmesine ve faaliyetlerin olumlu ve eksik yanlarına ilişkin tartışmalara geçildi.
ASM yürütme Kurulunun 1 yıllık faaliyetlerini özetleyen ve ASM Medya-yayın gurubunun çalışmalarını sunan raporlar okundu. Kongreye Katılan Meclis üyeleri raporlara ve yapılan çalışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.
ASM nin kendi özgün sorunlarıyla ilgili somut çalışmalara odaklanması gereketiğinin altı çizildi.

“Dünyanın yaşadığı ciddi gerginlikler, bölgesel çatışmalar ve özelikle Orta-doğu ve Suriye üzerinde sürmekte olan savaşlar kitlesel sürgün hareketliliğini yeniden canlandırdı. Özellikle, Türkiye üzerinden kara ve deniz yoluyla Avrupa’ya yönelen kitlesel mülteci akınları insanlık onurunu zedeleyen travmatik sonuçlar üretebilen trajedileri sergileyerek halen sürmektedir.

Yaşam güvenliği ve kendini ifade edebilme özgürlüğü arayışı içerisinde ülkelerini terk etmek zorunda kalan mülteciler, ne yazık ki, insanlığın gözleri önünde neredeyse devletler arası çıkar çatışmalarının malzemesi olarak kullanılır hale getirildi. Örneğin Avrupa Birliğinin lokomotifi konumundaki Almanya ile bölgesel hegemonya amacına yönelik olarak mücadele eden ve bütün Orta-doğu coğrafyasında bir gerilimin odağı haline gelen Türkiye arasındaki ilişki, “mülteci alış verişi” üzerinden yürütülen bir ticaret haline dönüştürülmüştür.

Geçmişin biriktirdiği sürgünlük sorunları azalmak yerine artarak ve daha büyük kitleleri de kapsayarak gelişmektedir.”

Tartışmalar sonrası  belli eksiklik ve yetersizlikleri olsada, Faaliyet Raporu ve Medya-Basın raporu meclis üyelerince  oylanarak aklandı.

Kongreye  yollananan Gazeteci Doğan Özgüden, Yazar Adil Okay ın yazılı mesajları ve başarı dilekleri okundu.
ASM Kongresinde Karar tasarıları:
1)        ASM Kongresi , Kürt ulusunun özgürlük Mücadelesi ve direnişiyle dayanışmayı bir görev bilir, Türk devletinin yaptığı katliamları kınar,
2)        ASM Kongresi, Emperyalist politikalar  ve savaşlar sonucu Orta-doğu ve Suriyeden göçe zorlanan Sürgünlerin Avrupa ülkelerinde dışlanmasını ve Mülteciler bahane edilerek partiler ve devletler eliyle körüklenen ırkçılığa karşı mücadele etmeyi ve Sürgünlerle dayanışmayı görev bilir.
3)        ASM Kongresi, Almanya hapishanesinde tutsak bulunan Meclis Üyesi  ATiK `li devrimci Seyit Ali Uğur şahsında, Hapishanede bulunan  tüm sürgün devrimci tutsaklarla dayanışmayı  görev bilir ve Özgürlüklerine kavuşturulmaları mücadelesine destek olur.
4)        ASM Kongresi, İnterpol aramaları nedeniyle hakkında tutuklama ve tahkikat yapılan sürgünlere sahip çıkarak, 129-a/b gibi gerici yasaların iptali için mücadele eder,
5)        ASM Kongresi, Sürgünlük yaşayan tüm politik sürgünleri ASM ile ilişkilenmeye ve çalışmalara güç katmaya çağırır.
6)        ASM Kongresi, Almanya (AB) ile Türk hükümetleri arasında Mültecilere yönelik olarak yapılan kirli işbirliğine karşı çıkar, AB ülkelerinden Savaştan kaçan ve yaşam hakkı için sığınan tüm sürgünlere kapılarını açmayı ve onlara yardım edilmesini bekler.
Önümüzdeki dönemin çalışma planına ilişkin  olarak;
1)        ASM programının güncellenerek, Almanca,Türkçe,İngilizce , Kürtçe dillerinde tanıtım broşürü şeklinde yayınlanması.
2)        Tüzel kişiligide kavuşmuş olan AŞM derneğinin banka hesabı açılarak, Her Meclis üyesinden yıllık 50 € aidat alınması,
3)        Bilgi bankası,veri tabanı oluşturularak, Mevcutta 150  civarında olan Meclis üyeleriyle ilişki kurularak üyeliklerin güncellenmesi,
4)        Hukuk komisyonu kurularak, Hukuksal başvurular için bir ilişki adresinin belirlenmesi,
5)        Eylül 2016 tarihinde „Avrupa`ya sürgünlük ve Sürgünlerin sorunları „ konulu bir sempozyumun düzenlenmesi.

Yeni dönem çalışmalarını sürdürmek üzere gerçekleştirilen seçimlerde, kurumlar şu isimlerle oluşturuldu:

Yürütme Kurulu: Selma Metin, Engin Erkiner, Ufuk Bektaş, Ersin Hakan, Güneş Uzun

Yayın Bürosu: Metin Ayçiçek, Belkıs Önal Pişmişler , Nejat Pişmişler, Selma Metin, Güneş Uzun ,

ASM 3. Olağan Kongresi Saat 17.00 civarında sonlandı.(AHM-Köln)