Anasayfa , Avrupa , Avrupa Sürgünler Meclisi 1. Olağan Genel Kuruluna DAVET

Avrupa Sürgünler Meclisi 1. Olağan Genel Kuruluna DAVET

DavetKÖLN | 17-11-2013 | Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi, “ötekilere karşı” büyük katliamların, soy kırım ya da göçertmelerin yaşandığı; coğrafyanın bütününün bir halklar mezarlığı haline getirildiği, sürgünlüğün yaygınlık kazandığı olaylarla doludur.

Cumhuriyet tarihinin bütününde, ama özellikle askeri darbeler sonrasında ise, emek eksenli sistem muhalifleri de kitlesel olarak göçertilmiş, sürgünlük derinlemesine yaygınlaştırılmıştır.

Devlet, diyasporada da sürgünlerin peşini bırakmamış; resmi ya da gayrı-resmi kuruluşları aracılığıyla, sürgünleri taciz, tehdit ve katletme yöntemleriyle baskılandırma politikasını sürdürmüştür.

Özellikle askeri diktatörlükler döneminde toplu tutuklamalar, işkenceler ve geniş çaplı olarak sürdürülen baskılar sonucu on binlerce insan yerinden yurdundan sürgün edilmiştir. Köklerinden koparılan, göç etmek zorunda kalan, sürgün edilen on binler, bugün Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşamaktadır.

Avrupa’da yaşayan politik sürgünler, bundan bir yıl önce, 15 Aralık 2012 tarihinde, aralarındaki bütün farklılıkları zenginlik olarak kabul ederek, sürgünlük alanında da demokratik mücadelede asgari müştereklerde birlikte hareket etmeye yöneldiler. Bir kuruluş kongresi niteliğinde gerçekleştirilen platformun seçtiği Avrupa  Sürgünler Meclisi, 1. Olağan Genel Kurulunu, 1 Aralık 2013 tarihinde, Köln de gerçekleştirecektir.

Avrupa Sürgünler Meclisi, sürgünlere ulaşmak ve onların hak ve özgürlüklerini koruyup, sürgünlük halinin adil, özgürlükçü ve demokratik kazanımlarla ve bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılması; ülkelerine dönüş koşullarının oluşturulması; uğradıkları zararların tazmini ve sürgünden sorumluların evrensel hukuka bağlı olarak cezalandırılmasını sağlamak için Avrupa ve Türkiye’de hukuksal, sosyal, politik, kültürel, sanatsal ve ilgili diğer alanlarda çok yönlü çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçları birlikte gerçekleştirmek, birlikte mücadele yürütmek yolunda sürgünler arası dayanışma ağı oluşturmaya çalışan, program içeriği ve işleyişiyle demokratik bir kuruluştur.

Avrupa Sürgünler Meclis, dil, din, ırk, milliyet, yaş  ve cinsiyet ayrımcılığına karsı çıkarak Türkiye`de demokrasi ve özgürlükler mücadelesine destek olmak ve katkıda bulunmak için

Hangi nedenlerle olursa olsun devletin zulmüne maruz kalmış, işkence görmüş, uzun yıllar zindanlarda tutsak edilmiş ya da yaşamsal tehlikeler içeren bu tür devlet baskıları nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda bırakılmış; bu haksız ve anti demokratik uygulamaları protesto etmek ve bütün insanlığa seslerini duyurabilmek için açlık grevlerinde ve ölüm oruçlarında sağlıklarını kaybetmiş, düşünceleri dolayısıyla takibata uğramış; köyleri boşaltılmış ya da yakılmış, mallarına-mülklerine el konulmuş, dilleri inançları yasaklanmış tüm sürgünleri,

Bu alana duyarlı olan ya da bu alanlarla ilişkili çalışan tüm demokratik kurumları, devrimci örgütleri ve ilerici şahsiyetleri, gazete, TV ve medya kuruluşlarının temsilcilerini, basın emekçilerini,

1 Aralık Pazar günü, saat 12.00 de,

MALA KURDA  e.V 

ZEHNT STR 7-11

                                                                                                                                             51069  KÖLN `de

gerçekleştirilecek olan Sürgünler Meclisi 1. Olağan Genel Kurulu’na davet ediyor, çalışmalarımıza katkı ve destek vermeye, sesimize ses katmaya çağırıyoruz.

 

Avrupa Sürgünler Meclisi Yürütme Kurulu