Home , Avrupa , AvEG-KON: Göçmen Kürtlere Yönelik Saldırılara Son Verilsin!

AvEG-KON: Göçmen Kürtlere Yönelik Saldırılara Son Verilsin!

ALMANYA | 09 – 01 – 2011 | Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonuna bağlı Sosyalist Kadınlar Birliği SKB yayımladığı bir açıklama ile kamuoyunu18 yaşındaki Leyla’nın davasına sahip çıkmaya çağırdı. Leyla 12 yaşındayken attığı slogan gerekçe gösterilerek, 2010’da 18’ine girdiğindinde yurtdışı edilen bir Kürt genci.

Açıklamanın tümü şöyle:

Bir toplumun, özgürlükleri için direnme hakları meşru ve olmazsa olmaz haklardan biridir. Tüm insanlık tarihi, insanın insan olarak var olma mücadelesinin tarihi olmuştur. Bu nedenle; can bedeli mücadelelerle kazanılmış insan hakları, teslim edilemez, vazgeçilemez haklardır. Hiçbir toplum, hiçbir insan, en temel haklarından ve bunun için verdiği mücadeleden dolayı suçlanamaz, “terörist” ilan edilemez.

Ne var ki; kendi topraklarında soykırıma uğrayan, her tür baskı ve şiddete, işkenceye maruz kalan, kimlikleri, dilleri, kültürleri yok sayılan, köyleri yakılan, evleri başlarına yıkılan, “faili meçhul”, yargısız infazlarla katledilen, dışkı yedirilen, topraklarından sürülen bir halkın, Kürt halkının bu vahşete karşı direnişi “terörist” ilan edilmekte, ezilmeye çalışılmaktadır.

Kürt halkı, uzun yıllardır en temel hakları için verdikleri mücadele nedeniyle sadece sömürgeci faşist Türk devleti tarafından değil, son yıllarda demokrasisi ile övünen Avrupa devletleri tarafından da baskıya maruz kalmakta, terörize edilmektedir. Sık sık bir araya geldikleri ve kendi kültürlerini yaşatmaya çalıştıkları demokratik kurumları, evleri basılan, televizyonları kapatılmaya çalışılan, sınır dışı edilmeye çalışılan, onlarca tehditle susturulmaya, gözdağı verilmeye çalışılan Kürt halkının haklarına yönelmiş her saldırı, insan haklarına yönelmiş saldırıdır, tüm insanlığa yapılmış saldırıdır diyor, Kürt halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz.

Aşağıda örneğini vereceğimiz dava, Kürt halkına yönelik saldırı politikaları hakkında fikir verici özellikte olduğunu düşünüyor, göreve çağırıyoruz.

Leyla (S.K) Davası İnsanlığın Davasıdır, Sahip Çıkın!..

Leyla, ülkesini terk etmek zorunda kalan binlerce Kürt’ten biri. Almanya’ya geldiğinde henüz 12 yaşındadır. 2010 yılında 18’ine girer. Doğum gününden kısa bir süre sonra Yabancılar Polisinden bir mektup alır. Mektupta, Almanya devletini terk etmesi istenir. Gerekçe 12 yaşında katıldığı bir yürüyüşte “Öcalan’a Özgürlük” sloganını atması, Nürnberg’de Nevroz yürüyüşüne katılması ve Mezopotamya Halkevi derneğinde Kürt gerillalarını anma etkinliğine katılması gösterilir. Leyla, bu etkinliklere katıldığında henüz çocuk olmasına ve tüm etkinliklerin yasal olmasına rağmen bunlar gerekçe olarak gösterilir. Polise gidip durumu öğrenmek istediklerinde aldıkları cevap; “gidin Roza’ya sorun” olur.

Roza, Leyla’nın annesidir. Türkiye’de Kürt halkını temsil eden HADEP üyesi olması nedeniyle bir çok kez tutuklanan bir Kürt kadındır. 1999 yılında tutuklanmış ve işkencelerden geçirilmiştir. 1994 yılında öldürülen kardeşi ile birlikte PKK ye yardım ve yataklık etmekle suçlanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştır. 2002 yılında Türkiye den çıkarak Almanya’ya iltica talebinde bulunur ve 2003 yılında kabul edilir. Roza, Almanya’da da Politik çalışmalarına devam eder. Bundan dolayı Yabancılar Polisi, Almanya İstihbarat Teşkilatı Roza’yı rahat bırakmaz. Alman devleti, oturum hakkını elinden alma ve yurtdışı etmeyle tehdit eder ve hiçbir dayanağı olmayan suçlamalarda bulunarak Roza ve ailesine terörist muamelesi yapar. En nihayetinde Leyla’yı yurtdışı ederek Roza’ya gözdağı vermek isterler.

Leyla’ya Sahip Çıkın ve Kürt Halkına Yönelik Saldırıları Durdurun!..

Kuşkusuz, Almanya devletinin Kürtler üzerine estirdiği terör yeni değil. Binlerce Kürt, her gün izlenmekte ve kriminalize edilmektedir. Örgütlenme haklarına, siyaset yapma ve düşünce

özgürlüklerine zincir vuruluyor. Oturum tehdidi ile güvenlik konuşmalarına çağrılıyor, ajanlık teklifleri yapılıyor. Bir çok Kürt, ev cezalarına, dolaşma haklarını elinden alan cezalara çarptırılıyor. Yine bir çok Kürt, ya tutuklanıyor yada Leyla gibi yurtdışı edilmeye çalışılıyor.

Buradan hareketle, Leyla şahsında Kürt halkına yönelmiş saldırılara karşı insan hakları savunucularını, demokratik kurum ve örgütleri, birleşik mücadele ile insan hakları barikatı örmeye çağırıyoruz. İçerisinde Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB)’ninde yer aldığı, demokratik kurum ve partilerin, ilerici aydınların oluşturduğu platformun başlatmış olduğu kampanyaya destek vermeye, gösteri ve http://bleiberecht-fuer-leyla.de/ adresinden ulaşılabilecek fax eylemlerine katılmaya çağırıyoruz.

Biz Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-Kon) ve Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB) olarak; Kürt kadınları ve Kürt halkının onurlu mücadelesini saygıya selamlıyor, yalnız olmadıklarını ilan ediyoruz..