Home , Avrupa , Atina Limanında Göçmen kamplarına dayanışma yürüyüşü

Atina Limanında Göçmen kamplarına dayanışma yürüyüşü

100MEDIASIMAG3733Yunanistan, Ortadoğu’daki savaş ve Afrika’dan uzak Asya’ya kadar halkların açlık, yokluk ve savaş ikliminin doğurduğu göçmen akınından en fazla etkilenen Avrupa ülkesidir. AB emperyalizminin göçmen politikasına yaklaşımı bu sürecin tüm faturasını kendine bağımlı ülkelere kesme şeklindedir.

100MEDIASIMAG3719Emperyalist sistemden kaynaklanan bu sorunlar yine kendi dışında karşılanmak istenmektedir. Emperyalist sistem savaş, sömürü, baskı ve zulüm politikasıyla türeyen tüm sorunları kendi iç politikasında ve istikrarını sağlamada bir politik malzemeye çevirmektedir. Göçmenlik sorununu ırkçılığı geliştirmenin, ezilen halkları ve ulusları daha fazla bağımlı kılmanın aygıtına dönüştürmektedir.

100MEDIASIMAG3704Yunan devrimci, komünistleri göçmenlik sorununun esas kaynaklarına yönelen, oku emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine çeviren kampanyalarla göçmenlerle dayanışma sürecini örgütlemektedir. Özellikle göçmenliğin emperyalizmin ekonomik, siyasi ve savaş politikalarının ürünü olduğu üzerinde yunan halkı içinde çalışmalarını yürütmektedir. Bir süredir YKP/ML’nin önderlik ettiği ve ML-YKP’nin parçası olduğu Anti-emperyalist Sol Halk İttifakının göçmenlerle dayanışma ve emperyalist gerici askeri saldırganlığa karşı yürüttüğü kampanyanın bir parçası olarak 9 Nisan’da Pire limanında göçmenlerin bulunduğu geçici kampa bir yürüyüşle düzenledi. Yürüyüşe Yunanistan ATİK flamalarıyla, Halk Cephesi ise pankartıyla katılım sağladı.

100MEDIASIMAG3719Yürüyüş Pire merkezden başladı ve üç göçmen kampını kapsayacak şekilde sürdürüldü. Kitlenin göçmen kampına girişiyle birlikte göçmenlerin yaygın ilgisiyle karşılaştı. Kısa sürede yüzlerce göçmen korteje dahil oldu. Anti-emperyalist sloganlarla göçmenlerin sorunları dillendirilirken, dayanışma ve kardeşlik sloganları limanda yankılandı. Dağıtılan Arapça bildirilere yoğun bir ilgi söz konusuydu. Bildirileri okuyan kitlenin coşkusu ve katılımı genişledi.  Kitlenin ellerinde ki bayraklar ve flamalar göçmenlerin elinde dalgalanmaya, yaşadıkları sorunlara dair spontene pankartlar hazırlanıp taşınmaya başlandı.

100MEDIASIMAG3715Yaklaşık 7 bin göçmenin yaşadığı üç kamp kitlesel bir yürüyüşle ziyaret edildi. Göçmenlerin kendi sorunlarını emperyalizme bağlayan Yunanca, Arapça ve İngilizce sloganları kitlesel şekilde haykırması ve eyleme gösterdiği ilgi dikkat çekiciydi. Her kampta Yunanca ve Arapça basın açıklaması yapıldı. dayanışma ve mücadele sloganlarıyla eylem sonlandırıldı.