Home , Avrupa , 'ATİK YDG 21. Kongresi Ezilen Dünya Halk Gençliğini Selamlamaktadır'

'ATİK YDG 21. Kongresi Ezilen Dünya Halk Gençliğini Selamlamaktadır'

AVRUPA | 27 – 02 – 2011 | ATİK YDG 21. Merkezi Kongresi, bir bildirge ile dünya halk gençliğine önemli mesajlar gönderdi. 19-20 Şubat tarihlerinde Frankfurt’ta gerçekleştirilen 21. Merkezi kongre sonrasında sonuç deklarasyonu yayımlandı.

İnternet sitesinden kamuoyuna sunulan deklarasyonda, tüm ezilen halk gençliği, baskı ve zorbalığın karşısında anti- emperyalist, anti- faşist bilinçle donanarak birleşmeye çağrılıyor.

Örgütlü bulunduğu Batı Avrupa’da, hak gasplarına karşı gelişen gençlik kitler hareketlerinin önemine değinilen deklarasyonda, bu hareketlerin Avrupalı egemenlere korkular yaşattığı belirlemesine yer veriliyor.

İçinden geçtiğimiz sürece de vurgu yapılan bildirgede, Kuzey Afrika ve Arap yarımadasında ki halk hareketleri ve isyanlarının, emperyalist politikalarda yaşanan daralmaların sonucu olduğu belirtiliyor ve “Sonuçtan bağımsız olarak Yeni Demokratik Gençlik, anti-emperyalist ve anti-faşist niteliği gereği, arap halklarının başkaldırısını desteklemekte ve bu noktada enternasyonal düzeyde halk gençliğinin emperyalizme karşı mücadelesinin örgütlü bir parçasını oluşturmaktadır” vurgusunda bulunuyor.

Son olarak dünya ezilen halk gençliğine seslenen YDG 21. Kongresi, halk gençliğini Baskı ve zorbalığın karşısında anti- emperyalist, anti- faşist bilinçle donanarak birleşmeye çağırıyor.

Deklarasyonun tam metni ydg-online.org sitesinden temin edilebilinir.