Home , Avrupa , ATİK ve SLAİ COBAS Ortak Görüşme Gerçekleştirdi

ATİK ve SLAİ COBAS Ortak Görüşme Gerçekleştirdi

italya3iTALYA |26-07-2013 | ‘BİZLER KÖLE DEĞİL, İŞÇİYİZ’ SLOGANIYLA DİRENİYOR GÖÇMEN İŞÇİLER!

İTALYA’DA KÖLELİK KOŞULLARINDA ÇALIŞAN GÖÇMEN İŞÇİLERİN  SENDİKAL DİRENİŞLERİ!

İtalya – 20-21 Temmuz tarihinde ATİK Konseyinden ve ATİK-Enilkomdan temsilciler Kuzey İtalya bölgesinde faaliyet yürüten Slai Cobas sendikasıyla görüşme yaptılar.  İki kurum arasında ortak çalışma, karşılıklı olarak sürdürülen kampanyaları desteklemek ve İtalya’daki göçmen işçilerin sorunlarını, birebir onlardan öğrenmek için yapılan görüşme oldukça olumlu geçti.

Slai Cobas sendikası 80’li yıllarda var olan sendikaların gidişatından memnun olmayan üyeler tarafından kurulur. Slai Cobas alışıla gelmiş sistem içi, işbirlikçi sendikaların işçilerin haklarını sadece masa başında  sendika liderlerinin işçilerden kopuk bir halde yapmasının tarihsel reformist geçmişini vurgularken, reformist sendikaların işçilerdeki sendika ve sendikal mücadeleye karşı güvende derin tahribatlar bıraktığınındı altını çizdi. Slai Cobas’ın kuruluş ilkelerinin en önemlisinin temelde tamamen işçilere dayanan ve bağımsız sınıf bilinçli sendika olmalarına da dikkat çekti.

20 Temmuz cumartesi günü gündemi tanışma, ortak mücadele alanları üzerinde geniş politik tartışmalar yürütüp bu alanlar belirlenip gücendirilmesinin ve enternasyonal dayanışmanın önemi üzerinde durulurken, Türkiye ve ATİK açısından Avrupa ve İtalya işçi sınıfının durumunu ve mücadelelerini içeren raporlar sunuldu. Aynı zamanda Gezi Parkı/ Taksim direnişi hakkında geniş bir bilgi alışverişi yapıldı. İtalyan burjuva medyasının hiç bir şekilde bu direnişin politik yanını öne çıkarmadığına dikkat çekildi.  Aynı zamanda ATİK temsilcileri Taksim meydanının işçi sınıfı mücadelesi açışından önemli bir değer olduğunu vurgularken Taksimin tarihsel öneminin aktardılar.

Slai Cobas Milano, Bergamo bölgesinde en yoğun olarak Lojistik sektörü depo işçilerinin mücadelesinde başarı sağlamakta. Bu sektör çalışanlarının %90 farklı uyruklardan olan göçmen işçiler oluşturmakta. 21 Temmuz pazar günü yapılan toplantıda göçmen işçilerin katılması yaşadıkları sorunları ve Slai Cobas’la mücadelede nasıl güç kazandıklarını kendilerinden dinleme olanağı yakalandı.

Kuzey İtalya’da lojistik sektörü çalışanları iş koşullarını modern kölelik olarak adlandırırken, taşeronun taşeronlaştığı bir sistem içerisinde çalışırken esas patronlarının kim olduğunu dahi bilinmez bir halde gelmiş ve bu sistemden güç alınarak sözde Kooperatif üyesiymiş gibi çalıştırılan işçiler bunun yansıra bir de kooperatif içinde gelişen ağalık sisteminden dolayı her türlü hak gaspına maruz kalmaktadırlar. Bu kooperatif ağaları kime ne kadar ve ne zaman iş vereceği keyfi bir şekilde düzenlemektedirler. Lojistik sektöründe yasal olarak saat ücreti (7 Euro) belirlenmiş olmasına rağmen işçilerin gelirleri paket başına ödenmektedir.  İşçiler ağaların keyfi uygulamaları tehdidi altında gelir kaybına uğrarken, var olan paket sayısının yüksek olup, çok işi az işçiye yaptırıp, çok uzun çalışma günleri olduğunu, gelirlerinin aynı işi yapan yerli İtalyanlardan çok daha düşük olduğundan ve bu sektörde çok az İtalyan çalışmasından kaynaklı, yürüttükleri sendikal mücadelede yerel halktan destek olmadığını belirten işçiler Slai Cobas ile patronlara, taşeronlara ve kooperatif ağalarına karşı bu mücadele ve sendikada örgütlenmeden dolayı daha iyi bir pozisyonda olduklarının altını çizdiler. İşin kendisinin zor olmadığını fakat üzerlerindeki baskıların çok olduğunu belirten işçiler Slai Cobas ile elde edilen kazanımın en önemlilerinden birisinin ise artık taşeronların ve ağaların kendilerine karşı keyfi uygulama yapamadıkları olduğunu  belirttiler. Bundan sonraki mücadele ise taşeron işçi değil, şirket kontratlı işçisi olarak çalışabilmek. Bunun yanı sıra paket başı değil saat ücretiyle çalışmak için, insani koşullar altında çalışmak istedikleri için ve tüm baskı ve tehditlere rağmen mücadeleye devam edeceklerini ifade eden işçiler ATiK‘den dayanışma konusundan nasıl bir katkı verebileceği sorusuyla işçi, özellikle göçmen işçilerin enternasyonal önemini vurgulayan ATİK temsilcileri Enternasyonal dayanışma ve işçi sınıfı birlik mücadelesi çerçevesinden yapılabilecek dayanışmada bulunabileceklerini vurguladılar.

Toplantıda aynı zamanda Zingone bölgesinde konut yıkımına karşı mücadele yürüten komite temsilcilerin olması göçmen üzerindeki baskıların bir diğer açıdan ortaya koymuştur. Zingone bölgesi çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Bergamo’ya bağlı olan bir semt. Zingone konutları yıkılıp o bölgeye AVM yapma planını uygulamaya geçirilmek isteniliyor devlet tarafından. Bu bölge devlet tarafından bilinçli şekilde yıkılmak istenilirken orada yaşayan halk üzerinden üzerinde uygulanan baskıların bazıları ise tüm semtin suyunun kapatılması, evler üze rinden hiçbir bakım yapılmaması ve bölgenin tamamen bakımsızlıktan çok kötü bir hale gelmesini sağlayıp bunu yıkım meşruyeti olarak kullanmak istemekte.

Toplantı enternasyonal dayanışmanın sıcak duygu ve kararlılığı ile sonuçlandırılmıştır.

italya4italya3italya2italya1italya