Anasayfa , Avrupa , ATIK KONSEYI 5. TOPLANTISI SONUÇLANDI.

ATIK KONSEYI 5. TOPLANTISI SONUÇLANDI.

FRANKFURT| 02 – 12 – 2012| 01-02 Aralık 2012 Tarihlerinde ATIK Konseyi 5.  Toplantısını gerçekleştirdi.  Toplantıya 2 Üye dışında  9 Konsey üyesi ve Denetim Kurulunun 3  üyesi katıldı. Toplantıda 4. Toplantıda istifasını sunan Hollanda Federasyonu  Temsilcisinin durumu görüşüldü ve değerlendirildi. İstifası onaylandı.  Toplantıya YDG MYK  Başkanı da katıldı. Yoğun  güncel gündemleri olan ve verimli tartışmaların yaşandığı toplantıda alınan kararlardan bazılarını ATIK Başkanı Yilmaz Güneş ATIK Haber Merkezi (AHM) ile paylaştı.

AHM: Sayin Yilmaz Güneş, 4. Toplantınızda aldığınız karar gereği ATIK`e üye kampanyası başlatmıştınız.  Kampanya da durum nedir ve sonuçlarını ve 5. Toplantınızda alınan kararları bizimle paylaşır mısınız ?

ATIK Başkanı: Toplantımız Konsey üyelerimizin verimli ve canlı tartışmalarına sahne oldu. 2 Toplantı arasında aldığımız kararların ne kadarı gerçekleşti? Eksikliklerimiz nelerdir?  Başarılarımız nedir ? vb…  Tüm sorunlarımızı masaya yatırıp sonuçlar çıkarma, daha ileri ve gelişkin faaliyetleri  örgütlemeye yönelik adımlar atmak için eleştirel /öz eleştirel bir anlayış içinde ve sorumluluklarımızın bilincinde olarak önemli kararlara birlikte imza attık.

ATIK`e üye kampanyası bazı bölgelerimiz de verimli sonuçlara ulaşırken, bazı bölgelerde yeterince bilince çıkarılamadığı görüldü. Bunlara rağmen ATIK dernek ve komitelerine onlarca  yeni  üye kazanılmış bu Kampanya  ATIK bünyesinin daha geniş kitleye ulaşmasına vesile olmuştur. Yine Mücadele gazetesine   yeni ve azımsanmayacak bir sayida aboneler gerçekleştirilmiştir.

Toplantımızda Konfederasyonumuza bağlı Federasyonların ve Dernaklerin çalışmaları ve durumları değerlendirildi. Önümüzdeki sürecin çalışmaları planlandı ve görevlendirmeler yapıldı. Bunlardan Kamuoyu ile paylaşacaklarımızın önemlileri şunlardır;

-ATIK  22. Kongresi 6-7 Nisan 2013 tarihlerinde Frankfurt`ta gerçekleştirilecek. Kongrenin siyasal tartışma taslağı hazırlandı.  Oluşturulan Komisyon tarafından son şekli verilerek Ocak ayı sonlarında Dernek-Federasyon, Komite ve  Konfederasyonumuza bağlı  örgütlerimize ulaştırılacak.

Federasyon Kongrelerinin  hazırlıkları ve perspektiflerinin ne olması gerektiği üzerine  tartışıldı, öneriler sunuldu. YDG (Yeni Demokrati Gençlik) ve Yeni Kadın Kongrelerine yönelik öneriler ve planlamalar yapıldı.

-Yayin ve Site  AHM faaliyetleri ele alındı. Sitede yaşanan aksaklıkların  giderilmesi planlandı.  Ocak ayı sonlarında Site komitesini güçlendirmek  ve sorunları gidermek için toplantı yapılması planlandı.

ENILKOM bileşenlerinin de Enternasyonal çalışmaları daha iyi organize etmesi ve önümüzdeki dönemin çalışmalarını planlamak için yine Ocak ayı sonlarında toplanması kararlaştırıldı.

-UPOTUDAK faaliyetlerinde bir toparlanma  olduğu  gözlemlendi.  Bu olumlu gidişatın dahada geliştirilmesi ve eksik olan çalışmaların giderilmesi için Komite Sorumlusu  yoldaşımıza öneriler sunuldu. Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ve Tutsakların sesine daha fazla ses katma, onları maddi ve  manevi desteklemek için, ATIK kitlesini daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. 19 Aralık katliamını kınama ve Cezaevlerinde süren tecritlere karşı demokratik kamuyonu bilgilendirme ve AKP hükümetinin faşist ve baskıcı yüzünü teşhir etmek ve ilerici örgütlerle, AZADI, Karawane, ROTE HILFE , Af Örgütü gibi kurumları bilgilendirme ve Ortak çalışmalar yürütmeyi daha da güçlendirmek gerektiği kararlaştırıldı.  Avrupa da Tutsaklara  sahip çıkılması ve duyarlılıkların artırılması gerektiğine işaret edildi.

-ATIK Gençlik ve yaz Tatil Kampının 2013 yılında Fransada yapılması için planlamalar ve görevlendirmeler yapıldı.  Geçtiğimiz yıllar da yapılan Kampların eksiklikleri değerlendirildi.  Kampın daha geniş kitleleri katmayi hedefleyen bir kitle çalışmasına dönüştürülmesi benimsendi.

-ATIK  Bünyesinde ve çevresinde sanat çalışması ve kültürel faaliyetler yürüten

Müzikal çalışmaları, Tiyatro çalışmaları olan kesimlerle ilişkileri düzenleyen Demokratik Halk kültürünü yaşatmayı ve gelecek kuşaklara taşımayı amaçlayan, şair, yazar, sinemacı, tiyatrocu, saz ve müzikal  çalışma içinde olan demokrat kesimlerin enerji ve birikimini örgütlü şekilde koordine etmeyi hedefleyen Kültür sanat komitemizin 15 Aralık 2012 tarihinde 2. sini yapacağı

Toplantıya gerekli duyarlılığın gösterilmesi ve ilgili kesimlerin katılmasını sağlamayı benimsedik.

-Avrupa da 2013 yılında Göçmenler konferans organize  etmek için, Brüksel’de bazı ön çalışmaların başlatılmasına yönelik kararlar alındı.

-Yeni Kadin `a üyelik kampanyasında 200  civarında kadın üyeye ulaşılması olumlu bulunurken, Kadın çalışmalarımızda daha ileri mevzileri hedeflemeyi ve Göçmen kadınların sorunlarına eğilmeyi özgün sorunları ele alarak geniş kadın kitlesine ulaşılması ve örgütlenmesi gerektiğine işaret edilerek Yeni Kadın temsilcimize öneriler yapıldı. Şiddete ve ayrımcılığa  maruz kalan kadınların örgütlenmesi ve Kadın sığınma evleriyle ilişkiler geliştirilmesi vb. Konularında görüşler iletildi.

-YDG çalışmalarında militan politik gençlik yaratma çalışmasında yoğunlaşma  ve  YDG faaliyetlerinde eğitime önem vermek gerektiğine ayrıca  sokağa yönelmesine işaret edildi.

-Avrupada Demokratik Göçmen örgütlerinin  biraraya gelerek ortak hedefler doğrultusunda birlikte mücadele yürütmesine yönelik oluşturulan platformun ilk eylemi olan TC Başbakanı Tayyip Erdoğanı protesto mitingi olumlu oldu. Bu platformu özenle ve ihtimamla yürütmeyi bu çalışmaya büyük değer verdiğimizi belirtmek istiyoruz. Türkiye de  Faşist Devletin Kürtlere, Alevilere, Azınlıklara .Işçi sınıfı ve emekçilere, ilerici devrimcilere, sosyalistlere yönelik baskı zulmüne karşı, Avrupa ülkelerinde bulunan Türkiyeli ve Türkiye Kürdistanlı kurumların ortak çalışması ve asgari müştereklerin öne çıkarılarak Avrupa da ki  göçmenlerin eşit haklar kazanması yolunda  yürütülen mücadelede önemli bir işlev  görmesine yönelik birlikte  çalışma yürütmeyi “Eylemde birlik,ajitasyon ve propagandada serbestlik “ temelinde  ele alacağımızı ifade etmek istiyoruz.

Bu Birlikte çalışma platformunun önümüzdeki dönem Medya ve TV lerde geniş yığınlara duyurulmasına yönelik yapılacak TV programlarında Konfederasyonumuz ATIK`i temsilen Konsey üyelerimizden Ali Çiçek, Erhan Atılgan , Süleyman Gürcan ve Mehmet Tohumcu arkadaşlarımızı katılmasına yönelik belirlemeler yapıldı.

-Işyeri ve sendika çalışmasında Tüm Aktivistlerimizin, üyelerimizin ve yöneticilik yapan yoldaşlarımızın Sınıf çalışmasında daha aktif olması gerektiğine yönelik davranış ve pratik içinde olmasına işaret edildi.

-Avrupada önümüzdeki dönem yapılacak yerel seçimlerde  Tekelci sermaye karşıtı partiler içinde yer alan demokrat ilerici adayları desteklemeyi, imkan olan yerlerde kendi adaylarımızı göstermeyi, Belediye Meclisi seçimlerinde daha aktif rol üstlenmeye yönelik bir çalışma içine girmek gerektiğine yönelik belirlemeleler ve önermeler yapıldı.

Gelecek Konsey Toplantısını 2 Mart 2013 tarihinde yapılması kararlaştırılarak

Toplantımız sonlandırıldı.

Toplantımızda alınan kararların  sonuçlarının detayları önümüzdeki 2 hafta içinde dernek-Federasyon, komite ve komisyonlarımıza yazılı şekilde iletilecektir.

Alınan kararlara Tüm ATIK kitlesini destek vermeye öneri ve eleştirilerini Konseyimize ulaştırmaya cağıriyorum..

 

ATIK-AHM