Anasayfa , Avrupa , ATiK Konseyi 5. Toplantısı başarıyla sonuçlandı

ATiK Konseyi 5. Toplantısı başarıyla sonuçlandı

ATİK Logo

ATİK Logo

NÜRNBERG – 30-31 Ocak tarihlerinde ATiK Genel Konseyi toplantısı gerçekleştirildi. 5. gerçekleştirilen toplantıya Konsey üyelerinin çoğunluğu ile Denetim Kurulu başkanı katıldı.

Toplantıda alınan kararlara, tartışılan konulara ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalara yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz söyleşide ATiK Başkanı Çetin Yaman ve ATiK Sekreteri şu bilgileri AHM (ATiK Haber Merkezi ) ile paylaştı.

AHM: ATiK 5. Toplantısında hangi siyasal kararlar alındı.Sürecin görevlerine ilişkin neler konuşuldu? ATiK Başkanı olarak neler söylemek istersiniz?
ATiK Başkanı Çetin YAMAN:

“Mülteci göçünün nedeni emperyalist savaş politikalarıdır “

Türkiye ve T. Kürdistanında yaşanan son gelişmeler ele alınarak, Türk devletinin Kürt ulusuna yönelik katliamlarının ve AB devletlerinin katliamcı Türk Hükümetiyle süren ilişkilerinin Avupa kamuoyunda teşhir edilmesi görevi tarışıldı. Batı Avupa ya göç eden mültecilerle dayanışmak ve AB ülkelerinin iç faşistleşme yönünde ırkçılığı körükleyen, hakları budayan ve Göçmenleri,yabancıları suç potansiyeli olarak gösteren rasist dışlayıcı ve sınırdışı politiklarına karşı çıkılarak yerli demokratik devrimci güç ve kurumlarla birlikte çalışmalar ve mücadeleler yürütmek önemlidir. Konseyimiz bu doğrultuda tartışarak ve ortaklaşarak kararlar aldı.
Ortadoğu`da ve Suriye`de emperyalist haydutlar ve Büyük Sermaye sahibi tekellerin çıkar dalaşı ve savaşı ile körüklediğ halklar arası düşmanlık, Göçün ve Göç yollarında denizlerde boğularak yaşamları son bulan binlerce insanın ölmesiyle sonuçlanan bu insanlık trajedilerinin sorumluluları Emperyalistler,Kapitalistler ve onların uşakları gerici faşist rejimler ve hükümetlerdir.

“Güvencede olarak yaşam Hakkı bir İnsanlık Hakkıdır”

Ortadoğudaki ve Dünyanın çeşitli bölgelerindeki kan ve zulümden kaçan insanların güvencede olarak yaşam hakları bir insanlık hakkıdır. Bu nedenle Suriye`ye tüm komşu ülkeler ve AB ülkeleri Mültecilere kapılarını açmalıdır. AB Emperyalistlerinin bir yandan savaş çıkartarak ve Silah satarak, diğer yandan kapılarını kapatarak ve işbirlikçilerinden olan AKP hükümetine 3 Milyar Euro vererek Mültecileri ve göçün Avrupa ya gelmesini önlemeye yönelik girişimleriyle, insanlık dışı yüzleri bir kez daha açığa çıkmıştır.

“ Kürt ulusunun direnişi meşrudur”

Türk hakim sınıflarının egemen ulus baskısı ile Türk devletinin katliam ve zulmüyle baskı altında tutulan Kürt ulusunun Cizre`de Sur`da ve daha bir çok yerde direnişi ve özgürlük yolunda sürdürdüğü mücadele hâklı ve meşrudur. ATiK olarak Kürt ulusuna yönelik baskı ve devlet zulmüne karşı çıkmaya ve haklı direnişin yanında olarak Mücadele yürütmeye ve dayanışma göstermeye devam edeceğiz…
Toplantımız ileri atılma / süreci karşılama bilinci ve kararlılığıyla irade birliğiyle bir çok karar aldı ve sonuçlara vardı.

AHM: 5. Toplantınızda tartışarak karar altına aldığınız ve kamuoyu ile paylaşmak istediğiniz faaliyetleriniz hakkında neler söylemek istersiniz?

ATiK Sekreteri :
5.Toplantımızda geçmiş dönem çalışmalarımızı tartışarak çeşitli sonuçlar çıkardık. Faaliyetlerimizde olumlu ve eksik yanları tespit ederek telafisi için neler yapılması ve nelerin yapılmaması gerektiğine ilişkin olarak, yoğunlaşılması gerekli faaliyetler hakkında verimli ve öğretici tartışmalar yürüttük. İçinden geçtiğimiz süreç çok yoğun ve bizleri tüm ATiK camiasını bekleyen önemli görevlerimiz ve tarihsel sorumluluklarımız var. Tüm üyelerimiz, yoldaşlarımız ve dostlarımızı yürütülecek faaliyetlere sarılmalı ve desteklerini artırarak süreci göğüslemeliyiz. Başaracağız… başarmak için ileri atılmak gereklidir. Ertelemeden ve savsaklamadan duyarlı olarak sorunlara yaklaştığımızda altından kalkamayacığımız sorun yoktur…
Bu görevlerimizden bazılarını ve Kamuyouna yönelik sürdüreceğimiz demokratik faaliyetlerimize ilişkin bazı kararlarımızı sizlerin aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

“Emperyalist Haydutlar ve Piyonları Gerici Faşist Güçler Halkların Kanını dökmeye devam ediyor”

Bu konuya dikkat çeken, Avrupa da duyarlılık oluşturmayı amaçlayan çeşitli dillerde yayınlanacak bir açıklama ve görsel bir Afiş hazırlanacak.
13 Şubat 2016 NATO Zirvesinin Almanya`da yapılacağı tarihihlerde “ Emperyalist savaş aygıtı NATO “ ya karşı “ Emperyalist savaşları ve savaşın sorumlularını protesto eden gösterilere bölgesel olarak katılınması kararlaştırıldı..

“Tutsaklara sahip çıkalım Özgürlükleri için Mücadele edelim “

20 Şubat 2016 tarihinde Nürnberg kentinde gerçekleştirilecek olan ve hazırlıkları tamamlanan “Uluslararası Hukuk Sempozyumu” nda /129 a-B yasaları ve ATiK li tutsaklar şahsında Almanya da hukuk arızalarını ve hak ihlallerini konu edinen sempozyumda bu konuya hakim Akademisyen,Avukat ve İnsan Hakları savunucularının konuşmacı olarak yer alacağı etkinlik ile Mahkeme öncesi kamuoyu duyarlılığı sağlanmaya çalışılacak…
18 Mart Uluslararası Tutsaklar günü ve 15 Nisan ATiK aktivistleri olan devrimcilere yönelik tutuklama operasyonunun 1. Yılı vesilesiyle çeşitli etkinlikler ve kamuoyu çalışmaları organize edilecek.
02 Nisan 2016 da gerçekleştirilecek olan “ Basın yayın konferansı “nin hazırlıkları görüşülerek çeşitli görevlendirmeler yapıldı. Konsey tarafından hazırlanan tartışma taslağının Şubat sonuna kadar derneklerimize yollanması kararlaştırıldı.
13 Mayıs 2016 Münih `te başlayacağı öğrenilen Mahkeme ye ilişkin tutsaklarla dayanışmayı amaçlayan ve demokratik kamuoyu tepkisini örgütleyecek çeşitli etkinlikler planlandı.

Alman Hükümeti ve Alman Adalet bakanlığının devrimci demokrat bireylere ve örgütlere yönelik baskıcı ve kısıtlayıcı tutumundan vazgeçmesi ve Türk devletiyle sürdürülen işbirliğini gözden geçirmesi, patlatılan bombalarla İstanbul / Sultanahmet te katledilen Alman`larla, Suruç ve Ankara da katledilenler, Kürt kentlerinde özel timlerce ve Kolluk kuvvetlerince katledilen insanların katilleriyle ve destekçisi, uygulayıcısı Türk Hükümetiyle kirli çıkar ilişkilerine son verilmesi ve devrimci politik tüm tutsakların serbest bırakılması talebi ve mücadelesi, Alman demokratik kamuoyunun duyarlılığının artırılması önümüzdeki sürecin önemli ve ana görevleri arasındadır.
Bu görevler aynı zamanda tüm Alman yerli demokratik ve devrimci örgütlerinin Avrupa da ki göçmen demokratik ilerici tüm kurum, birey ve aydınların sorumlulukları arasındadır. Dostlarımızın ve mücadele ortaklarımızın bu ve benzeri çalışmalarda bizlerin yanında olmalarını ve dayanışmayı artırmalarını beklemekteyiz…

“Avrupa`da Güçbirlikleri ve yeni birlik tartışmalarına yönelik”

Konfederasyonumuz ATiK ve ona bağlı Federasyon, kurum ve derneklerin son birkaç yıldır katkısı ve yönlendiriciliğiyle de süren “ Demokratik Güç birliği Platformları” şeklinde sürdürülen eylem birliklerinin devam ettirilmesi kararı alındı. Demokratik Güç birliklerinin Türkiye ve Avrupa da demokratik mücadele araçlarının asgari müştereklerde ortaklaştırılması faşizme, emperyalizme, ırkçılığa ve hak gasplarına karşı işçi ve emekçilerin, ezilen halkların mücadelesinin ortaklaştırılması ve birlikte mücadele hattının örgütlenmesi ATiK in anlayışı ve görevleri arasındadır.
Son yıllarda eksiklikleri olsa da Güç birlikleri platformlarının ortak demokratik ve devrimci mücadele geleneğini büyüttüğü ve dayanışmayı güçlendirdiği, kurumlar arası bazı önyargıları kırmaya hizmet ederek ve olumlu işlev gördüğü gerçektir.
Türkiye ve Türkiye Kürdistanında yürütülen birlikte mücadelenin, Avrupa coğrafyasında gündeme taşınmasında Demokratik Güç birliklerinin daha uygun ve işlevli olduğuna karar vererek, eylem birlikleri ve birlikte mücadele anlayışının DGB şeklinde sürdürülmesinden ve devam ettirilmesinden yana olduğunu sizler aracılığıyla kamuoyuna duyurmaktadır.

Kurumsal etkinlikler:

Eylül- Kasım döneminde Avusturya,Almanya,Fransa ve Hollanda`da olmak üzere 8-10 Kent`de sanatçı Barış Atay ın oynadığı “Sadece Diktatör “ adlı tiyatro etkinlikleri düzenlenecek.

19 Kasım 2016 Frankfurt ta gerçekleşecek YDG Kültür Sanat Festivali, 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde Viyana`da gerçekleştirilmesi Yeni Kadın tarafından kararlaştırılmış ve organizesi planlanmış olan, ”Yeni Kadın`ın 25. Yılını kutlama ve Uluslararası Kadın Konferansı “ ile,
17 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilmesi düşünülen “30.Mücadele yılında ATiK in kuruluşu “ kutlamalarına yönelik çeşitli planlamalar yaptı ve kurumların düşüncelerine başvurularak, öneriler alınmasının uygun olacağı yönünde görüşü benimsedi.