Anasayfa , Avrupa , ATİK Kadınlar Kurultayı Başarıyla Gerçekleşti

ATİK Kadınlar Kurultayı Başarıyla Gerçekleşti

FRANKFURT | 21 – 01 – 2010 | 9. ATİK Kadınlar Kurultayı Almanya’nın Frankfurt kentinde önceki haftasonu toplandı. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen kadınlar Avrupa’da yaşayan göçmenlik sorunları bağlamında ciddi tartışmalar yürüttüler. ‘Kadın emeği, kadın emeğine yansıması ve politik görevlerimiz’ temalı siyasi taslak tasarısının tartışıldığı kurultayda, tartışmaların ana noktasını ise Avrupa’da krizin emekçi kadınlar özelde de göçmen kadınlar üzerindeki etkileri tartışıldı.

Delege taspiti ile başlayan kurultayda, yapılan saygı duruşunun ardından divan seçimi yapılarak siyasi taslak okundu.  Ardından tartışmalara geçildi. Ülke kongrelerinde taslak hakkında onaylanan raporların yanı sıra birçok kadın delege de taslak hakkında fikir belirttiler.  Kadınlar komisyonu tarafından hazırlanan tüzüğün zamanında yetiştirilememiş olmasında kaynaklı olarak, tüzük maddesi gündemlerden kaldırıldı.

Ardından söz alan ATİK Başkanı Musa Demir kongreyi selamlayarak, kongrenin önemine dikkat çekti. Demir devamla, ‘Kadın yoldaşlarımızın bağımsız düşünmesi kişisel kanaatimce örgütlülüğü geliştirecektir. Genel düşünüş tarzının yakalanması gerekir. Ancak dahada temel olanı ise genel düşüncenin yerele uygulanmasıdır. Yerel kadın komiteleri genel düşünceyi yerele uygulamada her türlü methodu denemelidirler. Geniş yelpaze ile birlikte hareket edilmek zorundadır. İhtiyaçlarımızın ne olduğu iyi tespit edilmek durumundadır. Ancak Kadın yoldaşlarımızda iktidarı elde etmede isteksiz görmekteyim. Bu tersine çevrilmelidir. Farklı emekçi kadınlarla bağ kurmalıyız. Yeni Kadın’ı diğerlerinde ayıran bakış açımızı zenginleştirebilmeliyız, böylelikle aydın demokratik bir hareketi inşa edebiliriz’ dedi.

Kurultayın birinci günü, taslağa ilişkin yapılan önergelerin oylanması ile son buldu.

Kurultayın ikinci günü faaliyet raporunun okunması ile başladı. Birçok kadın delege ve misafir katılımcı faaliyet raporu hakkında görüşlerini sundular. Belirtilen görüşlerde öne çıkanlar ise, farklı kadın kesimlerine ulaşmayı, ezilen emekçi kadınlarla bağ kurmayı, çeşitli hareketlerde öğrenmeyi ve kadınlarla iletişime geçmenin projelerini oluşturmayı hedef olarak konması üzerinde birleştiler.

Konu ile görüşlerini belirten Komisyon Başkanı, Kadınlar olarak,  mücadelenin öznesi olmanın önemine değindi ve ‘Biz kadınlar mücadelenin yedek gücü değil, asli unsurlarıyız. Çok zor bir örgütlenme yaratma çabasındayız’ dedi. 6. Kadınlar kurultayından bu yana güç kayıplarının olmadığını söyleyen Başkan ‘ancak örgütlülüğü geliştirememenin sancıları yaşanmaktadır. Kadın örgütlenmesinin önemi yeterince bilince çıkmış değildir. Yoksa genelde demokrasi mücadelesi içerisinde şu ya da bu şekilde yer alabilmekteyiz. Yapılması gereken ezilenlerin ezileni olan emekçi kadınlara yönelik olana çalışmalarımızı daha üst seviyeye çıkarmaktır’ dedi.

Gelen bir eleştiriye cevaben olarak komisyon başkanı, ‘biz bir Demokratik Kite Örgütüyüz. Sınıf mücadelesinin ancak dolaylı destekçisiyiz. Bu anlamda ilk elden yapılması gereken demokrasi bilincini gliştirmek olmaktır’ sözlerine yer verdi.

Kurultayda söz alan ATİK Konseyi üyesi ve Enternasyonal İlişkilerden sorumlu Ufuk Berdan asgari düzeyde bir eğitim programının şart olduğunu vurguladı. Yapılan pratik çalışmaların teoriyi geliştirmeye hizmet etmesi gerektiğini dile getiren Berdan,’iki yönlü olarak çalışmaları ele almak durumundayız. Dikey olarak kadro yetiştirme ve yatay olarak kitle çalışması birlikte ele alınması gereken meselelerdir’ dedi.

ATİK Yürütme Kurulu üyesi Süleyman Gürcan ise dilek ve temenniler bölümünde söz alarak, kadın çalışmalarının destekçisi değil bizzat örgütleyicisi olacaklarını vurguladı.

İLPS çatısı altında yapılacak Kanada konferansı ve Venezuella kadın konferansı hakkında bilgi veren komisyon başkanı, her iki konferansa yönelik birtakım sorunların giderilmesi için uğraş verdiklerini, 2011 Venezuella kadın konferansına her halükarda katılım sağlanacağını bildirdi.

Yapılan seçimlerde, 7 kişilik 10. ATİK Kadınlar Komisyonu seçildi. Kurultaya ADKH dayanışma mesajını iletti. Kurultayda Hrant Dink, Kutsiye Bozoklar ve Naciye Büyük anılarak onlara hitaben konuşmalar ve şiir okundu.

İki gün yapılan 9. ATİK Kadınlar Kurultayı ‘Birlik-Mücadele-Zafer!’ sloganıyla son buldu.