Home , Avrupa , ATİK Faaliyet Raporu Tartışmaları Sonlandırıldı

ATİK Faaliyet Raporu Tartışmaları Sonlandırıldı

FRANKFURT | 22 – 04 – 2011 | ATİK 21.Kongresi gündem maddelerinden faaliyet raporunun okunup tartışılması bölümü, akşam 22.00 de sonlandırıldı. Toplam 13 delegenin söz alıp konuştuğu gündem maddesine damgasını vuran noktalar,  ATİK`in esas görevleri ekseninde göçmenlik kavramı, Türkiye ve Türkiye Kürdistan`ı coğrafyasıyla iletişim ağı ve enternasyonal alan çalışmalarının yanısıra, kurumun yapısal ve örgütsel sorunları konuları oldu.

Her ne kadar kadrosal bazda teorik anlamda iyi bir temel oluşturulduğunun altı çizilse de, gelen eleştirilen arasında, ATİK yöneticilerinin dar pratik eksenine hapsolma tehlikesi, Türkiye`deki sınıf mücadelesine ve sendikal mücadele verilen desteğin Avrupalı işçi sınıfının mücadelesi temelinde de olması gerektiği, burada yaşayan gençlik kitlelerinin kendi sorunları ekseninde yaşadıkları ülkelerin problemlerine çözüm üretmesi gerekliliği, Kuzey Afrika kıtasındaki çelişkilerin tespitinde daha dikkatli davranılması gerektiğinin ve sınıfsal çerçevede ele almanın önemi yer aldı. Bunun yanısıra özellikle çok yönlü bir çalışma ve faaliyet alanı olan ATİK`in yaptığı çalışmaların ajitasyon ve propagandasını yapmakta daha fazla seferber olması gerektiğinin altı çizildi.

Diğer yandan Kongre`ye bir dayanışma mesajı gönderen AvEG-Kon, TC devletinin BDP`nin desteklediği bağımsız milletvekili adayları özgülünde bir tezgah düzenlediğini ve düzenlenen bu tezgahın devletin kendi elinde patladığini,sınıf mücadelesinde kadınların önderliğinin ne denli bi önem arz ettiği ve bunun da Dersim`de şehit düşen 5 kadın gerilla nezninde yaşam bulduğunun vurgusu yaptı.

Gündem maddesinin kapanışında çeşitli görüş,eleştiri ve önerilere cevap veren ATİK başkanı Musa Demir “Avrupa`daki sorunlar üzerine en geniş yelpazelere hitab edebilmek için Kadın, Gençlik ve Federasyonlar özgülünde  çok ciddi çalışmalarımız var, bu temelde siyasal çalışmalarımızı yükselttik, yükselteceğiz” şeklinde konuştu.

Kongre, cumartesi günü farklı gündem maddeleri bağlamında tartışmalarına devam edecek.