Home , APP , ATİK 32. Gençlik ve Tatil Kampı Başarıyla Sonuçlandı

ATİK 32. Gençlik ve Tatil Kampı Başarıyla Sonuçlandı

HABERMERKEZİ|16.08.2021|Her yıl ATİK tarafından sisteme alternatif olarak; sosyal, kültürel ve politik hedefli düzenlenen tatil kamplarının bu yıl 32.si gerçekleştiridi. Katalonya’nın Roses bölgesinde düzenlenen ve 3 hafta süren tatil kampı, katılımcılıların beğenisini kazandı.

ATİK kuruluşundan bu yana Avrupa’da yaşayan Türkiye ve T. Kürdistanlı göçmen işçi ve emekçilerin toplumsal mücadelede önemli bir merkezi olmuştur. Hayatın har alanında alternatif yaşamı geliştirme, alternatif toplumu şimdiden yaşamanın küçük örneklerini bir çok alanda geliştirmeye çalışmaktadır. Bu konu bağlamında önemli bir örnekte, alternatif tatil kampıdır. Türkiyeli göçmenlerin katıldıkları, üç hafta boyunca tüm çalışmaları kolektif olarak ördükleri değerle bir tecrübedir tatil kampı. Özellikle de çocuk ve gençlerin yaşamlarında, sosyal ilişkilerinin belirgin değişimlerinin yaşandığı kamp hayatı, yaşamsal olarak da büyük bir öneme sahiptir. Ortak üretmek, ortak dinlenmek, ortak gezmek, ortak kültürel çalışmalar örgütlemek olarak da adlandırabileceğimiz bu çalışma, yaratılmak istenen yeni toplumun nasıl olması gerektiğine ilişkin nacizane bir katkıdır tatil kampı.

ATİK’in kuruluşu olan 1986 yılından bugüne kadar kesintisiz olarak Gençlik ve Tatil Kampı gerçekleştirilmiştir. Kamp bu yıl da korona pandemisinin tüm toplumu etkisi altına almasına karşın, kendi içinde çeşitli önlemler alınarak tekrar gerçekleştirildi. Katılımcıların gelmeden önce, kendi yaşadıkları şehirlerde test yaparak yola çıkmaları ve kamp alanında da her üç günde bir test yapılarak sürekli önlemler alındı.

Kampın kolektif örgütlenmesi

Kampın kuruluşuyla birlikte, ortak örgütlenmesi için katılımcılarla ortak bir toplantı yapılarak işe başlandı. Ortak toplantıda, kampta yapılacak çalışmalar tartışıldı. Gelen öneriler dikkate alınarak, 7 komite kuruldu. Bunlar; Sağlık, basın–yayın, çocuk, kültür-sanat, mutfak, çadır komitesi ve bunların temsilcilerinden oluşan üst komite.

Komiteler kendi içinde yaptıkları toplantılarla, çalışmalarını özgün bir şekilde örgütlediler. Özellikle bu yıl pandemiden kaynaklı özenli süren bu çalışmada, kitlenin sağlığına çok dikkat edilmeye çalışıldı. Özellikle sağlık komitesinin bu noktadaki başarılı çalışması katılımcılar üzerinde önemli bir etki bıraktı.

Kampta politik etkinlikler

Her yıl kampta çeşitli politik etkinlikler de gerçekleştirilmektedir. Bu yıl pandemiden kaynaklı politik etkinlikler daha geniş aralıklarla yapıldı. Kampın açılışından sonra, ilk hafta Avrupa Demokratik Güç Birliği’nin (ADGB) başlattığı “Türk Devletinin Avrupa’daki Çete Örgütlenmesi” konulu kampanyasını tanıtım amaçlı bir politik çalışmayla başlandı.

ATİK temsilcisi konuya ilişkin ADGB’nin hazırladığı dosyadan sunum yaparak, Türk devletinin Avrupa’da nasıl örgütlendiğini kitleyle paylaştı. Ardından kitlenin, konuyu zenginleştiren katkıları ve sorularıyla olumlu bir tartışma yürütüldü.

İkinci çalışma olarak TIP’ta alternatif tedavi yöntemlerinden biri olan “ Resilienz/Resilience” (Yılmazlık) üzerine ortak bir çalışma örgütlendi. Ufak Berdan’ın sunumu ve yönlendirmesiyle yapılan bu çalışma oldukça ilgi çekti. Berdan; yılmazlık sendromunun ne olduğunu, kendi yaşamında rahatsızlığından yola çıkarak nasıl tespit ettiğini birinci bölümde sundu. Özellikle insanlarda psikolojik ve pedegojik rahatsızlıkların tespiti ve tedavisi için alternatif olarak geliştirilen bir tedavi yöntemi olarak nasıl yapılması gerektiğini, yaptığı araştırmayla sunmaya çalıştı. İki defa yapılan bu çalışmada, kitlenin de kendi yaşamlarından yola çıkarak, yaptıkları sunumlarla zengin bir tartışmaya dönüştü.

Üçüncü çalışma ise kampı ziyarete gelen SYKP ve Partizan temsilcilerinin katıldığı, “Türkiye ve Dünya’daki Gelişmeler” üzerine ortak bir panel düzenlendi. İki panelistin kendi düşünceleri doğrultusunda yaptığı sunumdan sonra kitlenin tartışmaya katılımı ve sorularıyla zenginleştirdikleri panel ilgi gördü.

Ayrıca aynı alanda kamp yapan ADHK’lıların kampı ziyaret etmeleri, gerçekleştirilen ortak serbest-tartışma, politik bir canlılık yarattı.

Kültürel çalışma

Kampta bir diğer önemli gelenek de alanda örgütlenen çeşitli kültür sanat çalışmalarının sergilendiği kültürel etkinliklerdir. Kampın açılışında, ortasında ve sonunda düzenlenen bu etkinlikler kolektif üretimin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Kampta bulunan ve çeşitli kültürel çalışma becerisi olan katılımcı insanların kısa sürede ortaya çıkardıkları değerli kültürel çalışmaların örnekleri sergilendi. Halk oyunları, koro, çocuk korosu ve müzik dinletisinin sergilendiği ve kitlenin toplu halayla sürdürdükleri etkinlikler katılımcıları coşturdu.

Kadın, Gençlik ve Çocuk çalışması

Yeni Kadın kamp boyunca kapma katılan kadınlarla bire bir ilişkilendi ve çeşitli ortak çalışmalar örgütledi. Kampa katılan kadınlarla iki defa ortak toplantı yapan Yeni Kadın, çeşitli konularda kolektif tartışmalar ve eğitim çalışmaları gerçekleştirdi. Kadınlar gündelik olarak yaşadıkları sorunlar, sistemin kadına yönelik saldırıları ve erkek egemen düşüncenin kadınlar üzerinde nasıl etki yaptığı konuları üzerinden sürdürülen bu tartışmalar, kadınlar tarafından oldukça olumlu karşılandı.

Yeni Demokratik Gençlik (YDG) bu yıl katılan gençlerle ortak çalışmalar örgütledi. Her iki günde bir gençlerle çeşitli konularda eğitim çalışmaları yapıldı. Ayrıca gençlerle toplu şekilde sportif aktiviteler ve geziler düzenlendi. Yapılan çalışmalara tüm gençler aktif katılmaları dikkat çekti. Özellikle de eğitim çalışmalarında gençlerin sistemi sorgulayan sorular sorması ve tartışmalar yürütmesi, gelecek açısından büyük umutların var olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kampa katılan çocuklarla ortak çalışmaların örgütlenmesi için oluşturulan komite, çocukların sanatsal becerilerini açığa çıkarmada önemli örnekler sergilediler. Hür gün çocukları bir araya getiren komite, onlarla başta deniz kabuğu olmak üzere, çeşitli elementlerle çocukların dünyasını yansıtan bir çok çalışma örgütlendi. Çocukların hazırladığı sanatsal çalışmaların sergilendiği çocuk sergisi düzenlendi. Bu sergi, kampa bulunan bütün kitlenin ilgisini çekti.

Ortak geziler

Bu yıl pandemiden kaynaklı ortak geziler daha çok gruplar şeklinde düzenlendi. Kamp katılımcıları, kendi aralarında küçük gruplar oluşturarak çeşitli geziler örgütledi. Ayrıca sadece ATİK kampına katılan kitleyle ortak bir gemi turu düzenlendi. Gemi turu katılanlar üzerinde önemli bir etki yarattı.

Yeni kamplarda buluşmak

Avrupa’daki kitlelerin, burjuvazinin sunduğu olanakları bir kenara iterek, demokratik güçlerin çağrılarına yanıt olmak ve doğayla içi içe alternatif bir tatil geçirmek açısından kamplar örnek yaşam alanlarıdır. Bu kamplar her yıl büyük bir emek verilerek hazırlanmaktadır. Kurulması, kitlelerle ortak örgütlenmesi, toparlanması büyük emek istemektedir. Bir avuç insanla hazırlanan bu çalışmada, olumlu karşılık alınması mücadele azmini daha da geliştirmektedir.

Bu yıl hazırlıkları 14 Temmuz’da başlayan ve 8 Ağustos’ta biten kampa -pandemi koşullarına rağmen- 130 insanın katılması ve yaklaşık 20 insanın da günlük ziyaret ederek destek vermesi kampın başarılı geçtiğini göstermektedir. Kamp sonunda katılımcılarla yapılan değerlendirmede -pandemisine rağmen- kampın düzenlenmesi  olumlu olarak görülmüş ve kampın başarılı geçtiği sonucu çıkartılmıştır.  Kampa katılanların önerisi sonucu aynı kamp alanı gelecek yılda -yaklaşık aynı tarihlerde- tekrar tutulmuştur.