Home , ATİF , ATİF 40. Yılını Hannover’de Kutladı

ATİF 40. Yılını Hannover’de Kutladı

han_atif_40_6HANNOVER |05.12.2016| Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATİF) 40. mücadele yılını Hannover’de yapılan bir etkinlikle kutladı. Panel ve Kültürel bölümde oluşan etkinlikte 80’li yıllarda ATİF Başkanlığını yütüymüş olan Nihat Bakış, yakın gelecekte ATİF Başkanı olan ve UPOTUDAK temsilcisi Süleyman Gürcan ile 37. Dönem ATİF Yönetim Kurulu üyesi olan Mustafa Ucar konuşmacı olarak katıldılar. Panel’in moderatörlüğünü ise Hannover Tohum Kültür Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Turan Öner üstlendi.

han_atif_40_5Etkinlikte yapılan açıış konuşmasında, ATİF’in tarihçesine değinlerek, ATÖF’ten ATİF’e evrilen sürece dair bilgiler verildi. ATİF’in tarihinin aynı zamanda Türkiye’den Almanya’ya göç eden Türkiyeli işçilerin tarihleri ile örtüştüğü belirtilen açıklamada, 1976 yılında yapılan ilk Kongresinde tartışılan konulara dair bilgiler verildi. Ruhr havzasında maden yataklarının olması ve madenlerde çok sayıda Türkiyeli işçinin yeralması sebebiyle ATİF’in ilk kongresinde merkezinin Duisburg olarak belirlendiği belirtilen açıklamada, merezinin bugünde aynı şehir olduğuna dikkat çekildi. ATİK tutsaklarına yönelik gösterilen sinevizyonun ardından panele geçildi.

Panel sırasında ilk sözü alan ATİF eski Bakanlarından Nihat Bakış, 60’lı ve 70’li yıllarda yaşanan göç ve öğrenci ve işçilerin örgütlenmeleri hakkında bilgiler verdi. Ortaya çıkan ilk örgütlenmelerin göç eden öğrenciler trafından oluştuğunu dile getiren Bakış, o dönem TC devleitnin güdümünde olan işçi örgütlenmeleri içinde yer alındığını, örgütlenme faaliyetlerine engel oluşturulması ve faaliyetlerin mümkün kılınmaması sonrasında ATİF’in oluşturulmasına gitmek zorunda kaldıklarını belirtti. Belli alanlarda oluşan işçi ve gençlik derneklerinin bir araya gelmesiyle 1976 yılının ilk çeyreğinde ATİF’i oluşturduklarını vurgulayan Bakış, Türkiyeli işçilerin (misafir işçi-Gastarbeiter) o dönemde tartıştıkları konulardan ve görevde olduğu süre içinde ki sürece dair kısa bilgiler verdi.

han_atif_40_3Ardından söz alan Süeyman Gürcan, ATİF’in 80’li, 90’lı ve ikibinli yıllarına dair bir tarihi kesit sundu.  1980 yılında Türkiye’de iktidara gelen Askeri Faşist Cunta ile birlikte Almanya’ya önemli oranda bir politik göçün yaşandığını vurgulayan Gürcan bu yıllarda AFC’ye karşı önmeli bir mücadelenin yürütüldüğünü dile getirdi ve Türkiyeli işçilerin Batı-Avrupa çapında örgütlenerek 1986 yılında Konfederasyonlaşmaya giderek Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK’i) oluşturduklarını belirtti. Sadece Almanya ve Türkiye eksenli gündemlerin olmadığını vurgulayan Gürcan enternasyonal alandada ezilenlerin mücadelesi ile dayanışmada bulunmaktan geri kalmadığını söyledi. ATİF’in 90’lı yılların sonundan itibaren yürüttüğü önemli tartışmaların başında göçmenlik olgusunun geldiğini dile getiren Gürcan, misafir işçi örgütlenmesi statüsünden göçmen örgüt statüsüne geçilerek bir tarihi dönemeçin yaşandığını, kuşak değişimi ile adeta bir kabuk değişiminin yaşandığını belirtti. ATİF’in son yıllarda ele aldığı sınıf içinde çalışma perspektifi ile tekrardan özüne döndüğünü, bu konuda belli adımlar atıldığını vurguladı. Gürcan Alman ve Türk devletlerinin eskiden beri esasta birlikte hareket ettiklerini ve ortaklaşa aldıkları kararlarla 10 devrimcinin tutsak alınmasını saladılarını vurguladı. Tutsakların sahiplenilmesi gerektiğini belirtti.

han_atif_40_2Son olarak söz alan 37. Dönem ATİF Yönetim Kurulu (YK) üyesi Mustafa Ucar, 40 yıllık ATİF tarihinin hak alma mücadele tarihinin yanı sıra antifaşist ve antiemperyalist mücadelenin tarihi olduğunu emperyalizmin işgal, talan ve sömürü politikalarının devam ettiğini vurguladı.  işçi ve emekçileri içerisinde hak alma bilincinin yayılması, örgütlülüklerin yaratılması, faşizme ve emperyalist politikalara karşı bilincin geliştirilmesi perspektifnin bugünde hayati önem taşıdığını dile getirdi. 40 yıl önce olduğu gibi bugünde Türkiye’de süren sosyal ve ulusal kurtuluş mücadelesinin desteklenmesi anlamında geniş birlikteliklerin yaratılmasında ATİF’in ciddi emeklerinin olduğunu dile getirildi. Emperyalist işgalin sonucu gelişen mülteciliğin günümüzde rekor bir seviyede olduğunu dile getiren Ucar, göçmenliğin artarak devam ettiğini ve buna karşı Alman egemen sınıflarının ırkçılığı geliştirerek, NSU gibi faşist yapılanmaları bizzat istihbarat eliyle kurmaları, AfD ve PEGİDA’nın yaygınlaşmasının sağlandığını dile getirdi. Konuşmasının almanca bölümünde Almanya’da var olan göçmenlerin spesifik han_atif_40_1sorunlarından kaynaklı göçmen kurumlarının bir ihtiyacın ürünü olduğunu dile getirdi. Önümüzdeki dönemlerde sınıf çinde çalışmanın esas olacağını dile getiren YK üyesi, göçmenlik temelinde gelişen demokratik talepleri dile getirmeye devam edeceklerini bu bağlamda göçmenlere seçme ve seçilme hakkının talebini önümüzdeki süreçlerde dile getirmeye devam edeceklerini vurguladı. 2017 Genel seçimlerine değinen Mustafa Ucar, oluturulan Enternasyonalist Birlik ile bir Liste oluşturduklarını, 129 a/b davasından yargılanan iki ATİK’li devrimcinin Almanya tarihinden ilk defa aday gösterilerek Enternasyonalist Liste/MLPD’den aday gösterildiklerini belirtti ve katılımcıları imza vererek Listeyi desteklemeye çağırdı.

han_atif_40_4Etkinlikte MLPD adına bir dayanışma konuşması yapılarak yıllar önce Türkiyeli ve Alman işçilerin ortak mücadelesi konusunda Hannover alanına dair bir örnek verdi ve bugünde ortak mücadelenin önemine dikkat çekti. Etkinlikde birçok Türkiyeli göçmen kurumunun dayanışma mesajları okundu. Etkinlikte ayrıca 28 Kasım günü Dersim’de Türk güçleri tarafından yapılan bombarduman sonucu şehit düşen 3 TKP/ML TİKKO Gerillasının (Ersin Erel, Hakan Karakoç ve Murat Mut) fotografları Partizan Hannover taraftarları tarafından sergilendi.

Hannover alanında Türkiyeli işçilerin mücadelesinde önemli bir örgütlülüğü temsil eden Hannover derneğinn oluşumun emeği geçenlerin isimler okundu. Ardından ciddi rahatsızlığından dolayı etkinliğe katılamayan ve o dönemin bir işçisine temsili olarak bir demet çiçek verildi.

Özden Çiçek’ten Dinleti

etkinliğin kültürel bölümünde sahne alan Özden Çiçek, seslendirdiği türkürle bir dinleti gerçekleştirdi. Ermenice, Türkçe, Kürtçe dillendirdiği eserlerin yanı sıra yaptığı kısa konuşmalarla ATİF’in 40. yılını selamladı, kadın mücadelesinin önemine dikkat çekti ve Türkiye’de sanat üzerinde yapılan baskıları vurguladı ve üyeleri tutsak alınan Grup Yorum ile dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasında şu bilgilere yer verildi.

1976 yılında ATİF’in kurulmasında yer alan dernekler:

Darmstadt ve civarı Türk İşçi Derneği, Stutgart ve Geniş Çevresi Türk İşçi Derneği, Minden Türkiyeli İşçi ve Gençlik Derneği, Duisburg Türk İşçleri Cemiyeti, Aachen Türkiyeli İşçiler Derneği, Berlin Türkiyeli İşçiler Derneği, Salzgitter Türk İşçi Derneği, Velbert ve Çevresi Türk İşçiler Derneği, Nürnberg-Fürth Türkiyeli İşçiler Derneği, Hamburg ve Çevresi Türk İşçi Derneği

ATİF yaptığı ilk Kongresinde şu konuları tartışıyor;

ATİF’in çalışma programı, ülkemizin durumu ve Almanya’ya gelme sebebimiz, dünyan çapında bir karakter kazanan ekonomik kriz ve sebepleri, ekonomik krizin sorumlusu işçiler değildir, ekonomik krizin bizlere getirdikleri, emeklilik sigortası, çocuk paraları, işçi ve işçi yakınlarının/çocuklarının eğitim meselesi, gençlik meselesi ve emperyalist yoz kültür, taşınma yasakları, yabancılar kanunu, Türkiyeli ve yabancı işçilerin baskı ve sömürüye karşı mücadeleleri ve Alman polisinin (faşist) tutumu, çeşitli Alman sendikalarının ve Alman Sendiklar Birliği’nin (DGB) tutumu, şirketler meselesi ve sahte şirketler, soyguncu export, uçak şirketleri ve tercümanlar, Almanya’da ki faşist ve gerici yuvalar, Türk konsolosluklarının durumu, Türkiye’de yiğitçe mücadele veren halkımızla dayanışma, mücadele metodumuz.

40 yıl önce ATİF Kongresi’nde çalışma metodu ile ortaya çıkan talep ve görüşerin özet ve kısaltılmış hali;

  • Patronların bizleri Alman işçilerine karşı rekabet unsuru olarak kullanmalarına son verilmelidir!
  • Eşit işe eşit ücret ödenmelidir!
  • Yerli-yabancı ayrımına ve her türlü yabancı düşmenlığı girişimlerine, propagandalara son verilmelidir!
  • Yabancıların ev problemleri devlet tarafından halledilmelidir!
  • Yabancı işçilerden kötü, küçük oda ve evler için fahiş kiralar alınmasına son verilmelidir!
  • (İşe alımda) Önce Alman sonra Ortak Pazar ve sonrasında Ortak Pazar dışı ülkelerin işçileri sıralamasının yapıldığı 19. madde kaldırılmalıdır!

han_atif_40

 

scroll to top