Home , Avrupa , ATİF 34. Dönem 1. Toplantısını Gerçekleştirdi

ATİF 34. Dönem 1. Toplantısını Gerçekleştirdi

FRANKFURT | 09 – 05 – 2011 | 2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen, Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATİF) Genel Kurulunda göreve gelen, 34. Dönem Yönetim Kurulu Almanya’nın Frankfurt şehrinde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yönetimden ve denetimden birer üyenin katılamadığı toplantıda, ATİF’in önümüzdeki dönem çalışmalarına dair tartışmalar yürütüldü. Geçmiş döneme ve sürece dair tartışmaların, eleştiri-özeleştiri bilinciyle ele alındığı birinci toplantı, düşünce paylaşımı noktasında da kollektif aklın hakim kılındığı bir toplantı oldu.

Toplantıya katılım gösteren yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tamamının, gündemlere dair tartışmalara aktif katılım göstermesi toplantının canlı bir hava gerçekleşmesini sağladı. Yönetim Kurulu içerisinde yapılan görev dağılımıyla birlikte, kısa süre önce gerçekleştirdiğimiz ATİK ve ATİF kongrelerine dair sunulan düşünceler ve değerlendirmeler tartışıldı.

İki gün süren toplantıda aynı zamanda önümüzdeki süreçte Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleştirilmesi düşünülen Göçmenlik Konferansı ve ATİF’in 35. Kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Duisburg şehrinde gerçekleştirilmesi düşünülen şölen vb. konularda bir hazırlık programı çıkartıldı.

Yine önümüzdeki dönem sendikalarda ve işçi sınıfı içerisindeki çalışmaya dönük yürütülen tartışmaların ışığında yönetim kurulu belli noktalarda pratiğe dönük kararlar aldı. Kısa bir süre içerisinde alanlardaki işçi çalışmalarına, sendikal haklar ve örgütlenme ihtiyaçlarına dönük eğitim amaçlı bazı çalışmaların gerçekleştirilmesine dönük bir plan çıkartıldı. Ve aynı zamanda bir süredir yürütülen, Desa deri işçileriyle dayanışma kampanyasını gündemine alan ATİF yönetim kurulu, yeni dönemde farklı araçlar ve yöntemlerle bu mücadelenin sürüdürülmesi noktasında fikir birliğine vardı.

Kadınlar ve gençlik mücadelesi noktasında kısa bir değerlendirme yapan yönetim kurulu, bu konuda yürütülmesi gereken geniş çaplı bir tartışmayı da önümüzdeki toplantıda ele almayı kararlaştırdı. Genel olarak olumlu ve yoğun tartışmaların yürütüldüğü federasyonumuzun birinci toplantısı, bir sonraki toplantı tarihi ve yerinin belirlendiği gündem sonunda başarılı bir şekilde sonlandırılmıştır.