Home , Avrupa , AP, 37’ye karşı 479 oyla “Türkiye ile müzakereler durdurulsun” dedi

AP, 37’ye karşı 479 oyla “Türkiye ile müzakereler durdurulsun” dedi

avrupa_parlamentosu

Avrupa Parlamentosun’daki kritik oylama sonuçlandı. Türkiye’deki anti-demokratik uygulamaların AİHS’e aykırılığına, OHAL’in orantısızlığına, tutuklu vekil ve gazetecilere, Erdoğan’ın sözlerine ve ısrarla savunduğu idam cezasına vurguları öne çıkan ve Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması çağrısı yapılan metin 37’ye karşı 479 oyla kabul edildi.

Saray iktidarının savaş ve saldırı politikalarını tırmandırmasıyla birlikte AB’nin eleştiri dozunu yükseltmesi ilk somut sonucunu verdi. Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması için geçtiğimiz hafta çalışmalarına başlanan metin, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) yapılan oylama ile kabul edildi.

AP’deki Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar, Liberaller ve Yeşiller grupları tarafından son şekli verilen metin için 751 AP üyesinden 623’ü oy kullandı. Metin, 37’ye karşı 479 oyla kabul edildi. 107 parlamenter ise çekimser oy kullandı.

AİHS’e aykırılık, OHAL’in orantısızlığı, tutuklu vekil ve gazeteciler, idam

AP, AB Komisyonu ve Avrupa Konseyi’nin Türkiye ile ilgili hazırladıkları raporlara dayandırılan metinde, Türkiye’deki anti-demokratik uygulamaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırılığına dikkat çekildi.

AB ve AP’nin darbe girişimi sonrasında gerekli kınama açıklamalarını yaptığı ve Türkiye’deki soruşturmaların meşru kabul edildiği hatırlatılan metinde, buna karşın OHAL önlemlerinin “orantısız” olduğu, Anayasa’da koruma altındaki temel hak ve özgürlüklerin açıkça ihlal edildiği belirtildi.

Metinde HDP’li vekillerin ve 150 gazetecinin tutukluluğuna, Türkiye’nin dünyada en fazla gazetecinin hapishanede bulunduğu ülke olmasına, Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’yı doğrudan hedef alan açıklamalarına ve yeniden getirilmesi Erdoğan tarafından ısrarla savunulan idam cezasının AB müktesebatının vazgeçilmez bir parçası olduğuna özel vurgu yapıldı.

Metnin sonuç bölümünde Türkiye “AB’ye bağlı kalmaya” davet edilirken, AB Komisyonu üye ve ülkelere ise Türkiye ile devam eden müzakerelerin dondurulması çağrısı yapıldı.

Bundan sonra ne olabilir?

AP kararları bağlayıcı değil, tavsiye niteliği taşıyor. Dolayısıyla Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulması kararının somut bir sonucu bulunmuyor; ancak bu karar Avrupa Komisyonu için önem taşıyor.

Gelecek ay toplanacak AB Liderler Zirvesi’nde ve peşinden Avrupa Komisyonu’nda Türkiye’nin “Avrupa’nın temel değerlerine yönelik ağır ve süreklilik kazanan ihlaller halinde” olduğunun belirtilmesi halinde Avrupa Komisyonu’na üye ülkeler müzakerelerin durdurulmasını önerebilecek. Avrupa Komisyonu’ndan gelecek önerinin Avrupa Konseyi’nde kabulü ise Türkiye’nin konsey üyeliğinin durdurulmasına kadar gidebilir.