Home , Bildiriler , Angående den växande rasfientligheten i Europa

Angående den växande rasfientligheten i Europa

Angående den växande rasfientligheten i Europa

Under den senaste tiden har en ökad och ännu en gång en förödande förstörelse av samhället dykt upp med höger radikalism och en våg av växande fascism vuxit fram i den europeiska kontinenten.

Detta speciellt inom ekonomin, politiken, officiella institutioner (lagstiftande, beslut, dom), polisen och värnenheten, press och mediaorganisationer, kultur-konst-sport grenar och vetenskapliga områden och med grund av detta kan man se en stark högervind och ett fascistiskt tänkande inom hela samhällsskiktet.

Att man vill återuppliva fascismen som har varit orsaken till hemska sår hos människor, infört förfärliga förstörelser, att det återigen dykt upp i historiescenen i den moderna bourgeoisiens tid av svåra depressioner, kan endast förklaras med det förruttna borgerliga samhället som återigen präglas med strukturell och cyklisk depression och stödjer sig på den europeiska imperialistiska kapitalismen.

Utsträckning av rasfientlig populism, utveckling av höger radikalism och stigande ny-fascism

Som man vet, så har all slag av liberal, nyliberal, mitten höger, konservativ, monarkistisk, kristen social enighet, kristdemokratisk enighet, socialliberal, republikansk, socialdemokrat, nationell demokrat och liknande borgerliga politiska formulationer visat sig genom att skydda och utveckla privategendomen som är det grundläggande stödet till kapitalackumulation.

Till och med de som nämns med namn som ”mitten vänster, liberal vänster, grön vänster, reformistisk vänster” och öppnar en politisk area genom missnöje inom systemet, borgerliga eller småborgerliga partier eller rörelser med vänster program, har i slutgiltig analys tjänstgjort systemet för att de inte kan lämna den. De har åtagit sig uppgiften att återigen kanalisera de utvecklande sociala och politiska missnöjen som växer fram i samhället till systemet.

Till exempel är det precis detta som händer i Grekland och i Spanien. Hur mycket de än syns vara oppositionella partier så kommer Syriza och Podemo inte lyckas att undvika tjänstgöra för att skydda och tämja det rådande skicket genom att avvika från all dess grunder de en gång förekom av. När det förekommer strukturella och cykliska depressionsperioder som den nuvarande depressionen inom det kapitalistiska systemet och då de inte kan lösas dyker småborgerliga/borgerliga vänster reformistiska partier/rörelser fram som anstränger sig för att återigen ge livsvatten till systemet som kastar en livlina för att förhindra så att folkets ilska och missnöje inte banar väg åt en radikal revolutionär lösning. Alla de så kallade vänster reformistiska makterna i Latin Amerika har utan undantag närmat sig systemet och rasat ner politiskt och därav lett till stor besvikelse för de som röstat på dem.

Den radikala högerns och fascismens politiska framsteg


Dessa utvecklingar har visat oss att dessa rörelser har organiserats, vunnit val, tagit makten och tom försökt sig på att ändra på regimer och de har visat sig att vara ett nytt slag av olika politiska krafter genom att skapa ideologiska och kulturella degenereringar, genom att legitimera nya politiska förstörelser.

Att de har som rasfientliga, högerradikala, fascistiska organisationer eller partier vunnit kraft är häpnadsväckande i länder som Tyskland, Österrike, Frankrike, Italien, Holland, Danmark och Belgien. Öppna fascistiska partier har nu tagit över makten i Polen och Ungern. Det är även oroväckande att nyfascismen har uppnått sådan kraft även i länder som Schweiz, Sverige, Danmark, Norge, länder som pekas ut att vara Europas mest demokratiska.

Dessa rörelser som erhåller bonus genom rasfientlig, nationalistisk, fascistisk politik och som på något sätt även får stöd av samhällets olika kretsar använder sig av para-militära, illegala, beväpnade kampmetoder effektivt. Dessa kretsar angriper alla som är emot dem och speciellt mot invandrare och migranter, de kan utföra massmord i årtionden under uppsyn av statliga säkerhetsorganisationer. De har som i Chemnitz, öppet prövat för ett inbördeskrig och har utan någon stor hinder kunnat gå ut på asyl-migrant-muslimjakt.

Kapitalismens nederras och inombords fascism

Att det sociala välståndet har fått en snabb nedgång, att eftergifterna dras tillbaka, att de sociala nederlagen fördjupas, att massarbetslösheten ökar, att den sociala och politiska osäkerheten ökat, att fattigdomen blivit verklighet trots att man jobbar eller trots att man tom har flera jobb, att politiska och kulturella erosioner ökat pga kapitalismens nederras i den europeiska geografin är hos nästan allas klagomålsdagordning.

Det är egentligen en seriös samhällelig reaktion som kommer underifrån mot denna utveckling. Men det finns ingen seriös revolutionär vänster, klassrörelse/klassparti eller en radikal vänsterrörelse som kan mobilisera denna samhälleliga våg av reaktion som kommer underifrån. De borgerliga reformistiska vänsterpartierna kan inte kanalisera massornas samlade reaktioner då de fantiserar om makten genom att kompromissa med nyliberalism.

När samhälleliga missnöjen som matas med bla dessa reaktioner möts upp med högern som är mästare på att sprida gifter som politisk populism, socialchauvinism, rasfientlighet, xenofobi, islamofobi skapas tyvärr en allvarlig pådrivande kraft till högerpopulismen. Att revolutionära och demokratiska vänstern under många år inte har kunnat komma över krisen om tröghet i politiken och aktionen, att sökandet efter ifrågasättandet har varit felaktig, dålig eller otillräcklig har visat att missnöjda massor inom denna tomhet kan komma vända sig till högern. Just för att dessa moderna högervridna kan presentera massorna banala, enkla men för dem lättförstådda och acceptabla lösningar, svar om sökandet efter den skyldiga svarta fåren och de som ifrågasätter på fel sätt kan påverkas av detta!

Även om dessa svar är någon form av stereotyp, tabu, vidskepelse, form och dogm, så påverkar det de som har splittrats, de åtskilda, de med försämrade sociala band och de arbetare som nästan inte har kvar någon klassamhörighet och folk som söker efter något nytt. Dessa enkla och naiva svar som manipuleras av högern får respons. Massorna som ifrågasätter på fel områden organiserar sig i fast än de är, radikala högerpartier och känner att de återigen fått kraft, tillhörighet och ett nytt identitet vilket leder till att de i massor rör sig till rasistiska, radikala höger och fascistiska partier.

Högerradikalism och fascismen tar som mest föda från upplösta stor, mellan och småborgare och sprids härifrån till underskikten. Strukturella och periodiska kriser inom borgerlig ekonomi, politik, organisation, vetenskap, kultur, konst eller kort sagt borgerlig samhällsförståelse visar på att även de mest organiserade klasserna splittras av förlusten på en förödande konkurrens.

Det intressanta är att som det finns en tendens av samhället att slungas från den borgerliga vänstern till den borgerliga högern så finns det även en tendens som visar att det slungas från att vara klassisk borgerlig socialdemokrat, borgerlig liberal, borgerlig konservativ till högerpopulism, radikal högern och till slut till fascismen.

Dessutom så har kontrasterna mot flyktingar, invandrare, migranter och kommunister och muslimer gjorts till hävstång för fascistiska organisationers framväxt i den ena sidan och i den andra sidan så har detta skapat en reaktionär „övertalningsförmåga“ för ordklyverin om Huntingtons „civilisationernas kamp“. Genom att skapa stereotypa fientligheter och kontraster vill dagens borgare med att dela på, slita isär och leda samhället eller förgöra de som inte anpassar sig hålla en ledning vilket också är deras typiska förvaltningspolitik.

Mot vilken klassbas lutar sig fascismen?


Även om en utvecklad högerradikalism syns inom de lägsta och mellersta klasskitken och bland arbetare, så är det också ett val för de borgerliga klasserna som visar sig i borgerliga politiska partier vilket försvarar deras intressen och skyddar deras makt.

Beroende på de mångsidiga kriserna som visat sig de närmaste åren i de europeiska samhällen; upplevs reaktionära omvandlingar som skapar oro. Det är på tal om en omfattande nedgång tom en bakåtsträvan till motsatsen av en samhällelig framsteg i ämnen som demokrati, jämlikhet, frihet; välstånd, mänskliga rättigheter, miljö och mänsklig harmoni.

Dominansen av imperialistisk kapitalism de senaste 50 åren har inte gjort vår värld bättre beboeligt, tvärtom så har vår värld blivit allt mer obeboeligt. Alla världsomfattande uppgifter visar för en ökad misär, spridande fattigdom och en ökad osäkerhet för mänskligheten. Det finns fler anledningar idag för att kämpa emot denna världsverklighet, inte för att låta den vara. Det finns idag minst 20 fall av krig i små, mellan och stora omfattningar.

Japan, EU länderna, Ryssland jämsides imperialisterna i väst, Kina, Indien de despotiska saudi makterna, Iran och Turkiet och med USA i spetsen är huvudaktörerna för denna mänskliga drama. På grund av dessa uppstår nya plundrings- och omfördelningskrig som aldrig tar slut med nya former.

Trots att massor av människor vandrar i tvång som krigsoffer, tas flyktingars rätt till att andas och att leva ifrån dem, de som tagits ifrån deras fosterland lämnas åt att dö en kall död i massor i öken, i berg och hav framför hela världens ögon.

Dessa massdöden, ses tom i direktsändningar! De som lyckas ta sig fram till de europeiska forten genom att ta sig över barriärer tillmötes går en utomrättslig straff eller mördas i drevjakt som i Solingen, Hoyerswerda, Mölln och Chemnitz.

Radikala höger, rasistiska, nationalistiska och fascistiska organisationer

För det första; får de en så kallad legitimitet genom att uppnå en dynamisk massorganisation.

För det andra; med ett förtroende av denna legitimitet utveklas dessa organisationer till politiska partier.

För det tredje; organisationer och politiska partier möts samman och går spelar för makten eller sätter sig där.

För det fjärde; organisationer och politiska partier ändrar på regimen och etsar på demokratin genom att hålla på makten.

För det femte; en ny fascistisk ideologiskt tänkande bildas.

För det sjätte; upplevs strategiska omvandlingar av förlust för de samhälleliga och historiska utvecklingar med de vinster de har åstadkommit.

För det sjunde -och det farligaste-, injekteras återigen livsvatten till den totalt destruktiva fascistiska kulturen som lämnar stegen som rörelse- aktion- organisation- politik- makt- regim- stat- ideologi bakom sig och som har den allra djupaste inverkan och till följd av det den allra farligaste fasta inverkan.

Som resultat;

Det är nödvändigt med kamp mot en ökad höger populism, höger radikalism och fascism i Europa. Denna kampen kan omfatta alla som känner sig obekväm med situationen och nödvänligtvis forma den mest realistiska politiska kritiken, analysen, begäran och autonoma aktioner i en oberoende politisk linje.

Det går inte att uppnå framgång i kampen mot fascismen utan en dominans av en anti-imperialistisk, anti-fascistisk, anti-rasistisk, anti-patriarkal linje som en grundlig politisk uppfattning. Alla politiska, praktiska, kulturella, konstliga och pedagogiska arbeten måste utformas och genomföras enligt denna uppfattningen. Detta arbete bör tas upp med en internationalistisk uppfattning och med denna grunden måste den föras in i mångsidiga aktions grupper.

ATİK – Sverige (Konfederationen Arbetare Från Turkiet i Europa)

 

scroll to top