Home , Avrupa , Almanya Yeni Kadın Eğitim Kampına Çağırıyor

Almanya Yeni Kadın Eğitim Kampına Çağırıyor

Kıvılcımı ateşe, ateşi yangına, karanlığı aydınlığa çevirmek için; Haydi Kadınlar! Yeni Kadın’da ÖRGÜTLENİN, ÖRGÜTLEYİN!“ diyerek Almanya Almanya Ülke Kadın Komitesi örgütlediği kampına çağrı yaptı.

Dünya konjonktürüne bakıldığında ezen ve ezilen çelişki ve çatışması olanca hızıyla devam etmekte. Bu çelişki ve çatışmanın en önemli ayaklarından birini de kadınlar oluşturmaktadır. Kapitalist emperyalist sisteme, gericiliğe, cinsiyetçiliğe, ataerkiye ve her türden gericiliğe karşı kadınların mücadelesi küçümsenmeyecek bir yerde durmaktadır. Kadınlar emeğine, kimliğine ve bedenine yönelik saldırılara, yaptırımlara örgütlü bir şekilde karşı durma cesaretini her zamankinden daha fazla göstererek, devlet- ERK’ek ortaklığında kadına, çocuklara,LGBTİ+‘ lara,hayvanlara, doğanın talanına yönelik her türlü şiddete karşı da isyan ve mücadele meşru hakkını kullanmaya devam etmektedir.

‚Örgütlü kadın, sisteme karşı durabilen asi ve özgür kadındır!`

„Bu realiteden hareketle gerçekleştireceği hafta sonu eğitim kampında toplumun, özelde de kadınların örgütsüz kılınması, emeğine, kimliğine ve bedenine yabancılaştırılması için her yolu mübah gören bu sisteme karşı, örgütlenmenin kadınlar için öneminin bir kez daha farklı ara başlıklar altında hep birlikte tartışmasını gerçekleştirmek istiyoruz“ diyerek 9/10 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği kampına çağrı yaptı.