Home , Avrupa , Almanya Yeni Kadın 10. Kurultayı Başarıyla Gerçekleşti

Almanya Yeni Kadın 10. Kurultayı Başarıyla Gerçekleşti

MANNHEİM |16.02.22| 13 Şubat 2022 tarihinde  Mannheim‘ da gerçekleşen Almanya Yeni Kadın 10. kurultayı başarıyla sonuçlandı.

“Emperyalizme ve her türden saldırılara karşı, kadın özgürlük mücadelemiz büyüyor!” şiarı ile, bu zorlu süreçte kurultayın örgütlenmesi ve delegelerin çoğunlukla katılım sağlaması, katılımcılar tarafından bir başarı olarak görülmüştür.

Mücadele alanları içinde hem hala var olan sığ, yer yer feodal ve cinsiyetçi bakış açısından, hem de örgütlenmesi zor alanlardan birinin kadın mücadelesi, kadın örgütlenmesi olduğu bilinmektedir. Buna bir de dünyayı esir alan pandemi eklenince, mücadelesini vermeleri gereken sorunlar çoğalırken, kadınların faaliyet ve hareket  alanını daha da zorlamıştır. Korona kısıtlamaları nedeniyle olağan kurultay yapılamamış, üyelerin onayını alarak kurultay bir yıl ertelenmişti.

Üç yıllık bir sürecin değerlendirildiği kurultayda görülen o ki,  her alanda olduğu gibi faaliyetlerde kısmen de olsa da bir gerileme yaşanmıştır. „Ancak tüm komiteler ve temsilciliklerin bulunduğu alanlarda zorluklarla karşılaşmış olsalar da, az bir katılım da olsa, sokak eylemlikleri ısrarla sürdürülmüştür. Yer yer kampanyalarla, platformlarda, online eğitimler /sohbetler ve söyleşiler gibi kaçınılmaz yenilikler de bir imkan olarak kullanılmıştır. “ ifadelerinin kullanıldığı çalışma raporunun yanı sıra, Yeni Kadın Merkezi Yönetim Kurulu ’nun hazırladığı perspektif yazısının tartışması da yapıldı. Gelen öneri ve eleştirilerin rapor halinde merkezi kongreye sunulacağı belirtildi.

Faaliyet raporu tartışılması sonrası, önümüzdeki dönemin daha yoğun bir süreç olacağını, kadınları daha fazla görev ve sorumlulukların beklediğini, bu doğrultuda gelen değerli ve önemli önerileri hayata geçirmek için, yeni yönetime önemli sorumluluklar yüklediğini de belirtilerek, „inanç, güven, dayanışma, paylaşım en fazla ihtiyaç duyulan, daha da  geliştirilmesi gereken yanlar olmalıdır“ ana fikrinin çıktığı kurultay, Almanya özgülünde iki yıllık çalışma sürecini sevk ve idare edecek Ülke Kadın Komitesini de seçerek, 5 – 6 Mart ‚ta Frankfurt’ta yapılacak merkezi kongrede buluşmak üzere  sonlandırıldı.