Anasayfa , Avrupa , ADHK: 'Musa Doğan serbest bırakılmalıdır'

ADHK: 'Musa Doğan serbest bırakılmalıdır'

adhklogoAVRUPA | 08 – 02 – 2009 | Avrupa Demokratik Haklar Federasyonu (ADHK) yayımladığı bir açıklamayla İsveçte İnterpol tarafından arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Musa Doğan’ın serbest bırakılmasını istedi. Türkiye iade edilmek istenen Musa Doğanın iadesi halinde ağırlaştırılmış müebbet cezasının geçerli olacağı belirtilen açıklamada ayrıca Musa Doğan şahsında yeniden ilericiler, devrimciler ve insan hakları savunucularına gözdağına verilmek istendiği belirtildi. 

Açıklamanın devamında şu sözlere yer verildi:

Türkiye’de yürüttüğü  siyasal faaliyetliklerinden dolayı tutuklanıp  TKP(ML) davasından yargılanmış olan Musa Doğan, tanınmış mülteci statüsünde yaşadığı İsveç’te “interpol tarafından arandığı” gerekçesiyle 28.01.2009 tarihinde gözaltına alınmıştır. Gözaltına alındığı dostları tarafından tesadüfen öğrenilen Musa Doğan’ın geldiği ülkeye geri gönderilmesi istenmektedir. Daha önce İsviçre’de, iltica talebi, siyasi bir sığınmacı olarak değil, insani (hümaniter) ve de İsviçre’ de herhangi bir olaya isminin karışması halinde Türkiye’ ye geri iade edilme riski taşıdığı ve can güvenliğini sağlamadığı için Musa Doğan, daha sonra İsveç’ te politik iltica talebinde bulumuş ve bu talep İsveç makamlarınca tanınmıştır. İsveç yetkilileri tarafından  Musa Doğan’ın daha önce bulundugu ülkeye yani isviçreye geri gönderilmesi olasılıklar arasındadir.  Bu durumda Türkiye’ye iade edilmesinin  “yasal” zemini olusturulmus olacağı gibi İsveç devleti sorumluluğu üstünden atmış olacaktır.  İsviçre yetkili makamları Musa Doğan’ ın bu ülkede daha önce iltica ettiği ve  „resmi olmayan” yollardan İsviçre’ yi terk ettiği gerekçesiyle  kendilerine karsi bir güvensizlik olarak değerlendirebilecek ve keza Musa Doğan’ ın İsviçre için tehlikeli bir kişi olabileceğini öne sürerek (ki bu bir çok benzer olayda yaşanılan bir durumdur) geri gönderme hapishanesinde  tutabileceklerdir. Türkiye’ ye iade edilmesi halinde İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafında onaylanmış ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Musa Dogan’ ı beklemektedir. 2001 yılında sağlık sorunlarından dolayı hapishaneden bırakılan Musa Doğan, yeniden aynı koşullara geri gönderilmek istenmektedir. Musa Dogan şahsında ortaya sürülen gerekçelerle, ilericiler, devrimciler, insan hakları savunucularına gözdağı verilmek istenmektedir. Her bir olayin kendisine özgü durumlari söz konusu olsada, saldırı konseptinin yönelimi, hedefi artık herkes tarafından bilinir durumdadır.

Burada bir kez daha İnsan Hakları Kurumları, Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere, sorumluluk duyan her kurumu ve  bireyi Musa Doğan’ın yaşamını tehlikeye sokan İsveç devletinin  bu tutumuna karşı aktif tutum almaya ve Musa Doğan’ı sahiplenmeye çağırıyoruz.

Göçmenler
Avrupa ülkelerinde yaşanılan ekonomik, siyasal ve sosyal sorunların parçası haline gelen bu saldırılar karşısında sessiz durmayalım.Kazanılmış iltica haklarının geri alınması, vatandaşlık başvurularında karşılaşılan geri gönderme tehditleri, dil bilmediğiniz için geri gönderme tehditleri, aile bileşiminde karşılaştığınız sorunlar, gençlerimizin eğitim süreçlerinde yaşadıkları sıkıntılar ve buna bağlı olarak sürüklendikleri kötü ortamlar vb vb.. sorunlar adeta günlük yaşamımızın ayrılmaz birer parçaları oldular. Buna karşı sessiz kalmak ve mevcut durum  bizlerin aleyhine işlemektedir. Aleyhimize işleyen bir süreç yarınlarımızın geleceğimizin daha da kötüleşmesi demektir. Musa Dogan’ı sahiplenmek yaşadığımız sorunlara karşı gösterdigimiz bir tepki olarak anlaşılmalıdır. Bu tepkilerimizi iyi bir şekilde örgütlemeyemezsek tek tek bireyler halinde sorunlara karşı gösterilen refleksler yeterli gelmediği gibi, sorunların giderilmesinde etkili bir rol oynayamayacaktır. Gücümüzü örgütlü bir şekilde göstermemiz halinde ancak caydırıcı olabiliriz. O halde Musa Doğan şahsında sesimizi, gücümüzü birleştirelim ve hepbirlikte yaşananlara karşı koyalım.

 Musa Doğan Derhal Serbest Bırakılmalıdır!
Musa Doğan’ın Can güvenliğinden İsveç Resmi Makamları Sorumludur!
Musa Dogan’ı Sahiplenelim, Ortak Sorunlarımıza Karşı Örgütlenelim!