Home , Dünya , Açlık Grevindeki Maoist Tutsaklarla Dayanışma Çağrısı!

Açlık Grevindeki Maoist Tutsaklarla Dayanışma Çağrısı!

maoiststudentssFAS | 29 – 03 – 2015 | Fas zindanlarında Faslı Maoist öğrenci tutsakların, hak ihlalleri ve fiziki saldırılara karşı başlattıkları açlık grevi direnişi için Devrimci Politik Tutsaklarla Dayanışma İçin Uluslararası Kızıl Kolektif bir açıklamada bulundu. Açıklamayı olduğu gibi yayınlıyoruz:

FASLI MAOİST ÖĞRENCİLERİN SÜRESİZ AÇLIK GREVİ TÜM BASKILARA RAĞMEN DEVAM EDİYOR !

Eğitimin özelleştirilmesine karşı üniversite öğrencileri, sendikal özgürlükler için işçiler ve genel anlamda siyasal özgürlüklerin sağlanması için tüm ilerici, devrimci güçler; genel olarak Fas halkının mücadelesi tüm baskılar ve tutuklamalara rağmen devam etmektedir. Bu mücadele sürecinde öğrenciler bir taraftan fiili saldırılara maruz kalırken diğer taraftan da tutuklamalarla sindirilmeye çalışıldılar. Öğrencilerden bir çoğu defalarca gözaltına alınırken bir kısmı da sahte belgeler düzenlenerek yıllara varan hükümlerle cezalandırıldılar. Fas devletinin  devrimci öğrencilere yönelik tutuklama terörü devam etmektedir. Yargılanan öğrenciler içerisinde Maoist öğrenciler  Elbour Aziz , Mohamed Elmounden, Hicam Almskini ve  Abdelhak Atalhaoui 3’er yıla mahkum edildiler.  Tutuklandıklarından bu zamana kadar Maoist öğrenciler birçok defa hapishanede yaşanan hak ihlalleri, fiziki saldırıları  protesto etmek için açlık grevleri yaptılar. Fas hapishanelerinde gerçekleştirilen açlık grevinde 1 Nisan 2014 tarihinde  Noureddin Abdelwahab , 13 Ağustos 2014 tarihinde de Musapha Meziani ölümsüzleştiler.

23 Mart 2015 tarihinden itibaren Maoist siyasi tutuklulardan Aziz Elbour ve Aziz Elkhalfawi hapishanede dayatılan hak ihlalleri ve fiziki saldırılara karşı yeniden açlık grevi başlattılar. Yoldaşlarımız daha önceden de defalarca açlık grevleri yaptıkları için sağlıklarından endişeliyiz. Faşist Fas devleti ve hapishane yetkilileri yoldaşlarımızın durumuna ilişkin bilgi vermemektedir. Dolayısıyla yoldaşlarımızın durumları ve hangi koşullar altında olduklarına ilişkin sağlıklı bilgi alamamaktayız. Yoldaşlarımızın açlık grevi eylemine diğer hapishanelerde kalan tutsakların da  destek  vermesiyle açlık grevleri  yaygınlaşmaktadır. Fas hapishanesinde tutuklu bulunan Maoist  tutsaklardan   Abdulwahap Alramadi ve Munir Ashibba süresiz açlık grevine başlarken , Sahraouis Marakeş’te 11 siyasi üniversite öğrencisi bir hafta destek açlık grevi yaptı. Yine  Mesnek hapishanesinde 5 tutuklu iki gün  açlık greviyle başlatılan direnişe destek verdiler. Yoldaşlarımızın başlattığı açlık grevi direnişinin  günden güne  daha fazla yayılarak büyüyeceğini biliyoruz.

Açlık grevindeki yoldaşlarımızın talepleri şunlardır;

  • Hapishanelerdeki tüm baskılara son verilsin , Siyasi kimliklerimiz tanınsın !
  • Sahte belgelerle tutuklamalara son verilsin !
  • Tutuklu öğrencilerin üniversiteye kayıt, mastır ve lisans hakları tanınmalıdır !
  • Aile ve yakınlarımızla ziyaret haklarımız sağlanmalıdır !
  • Beslenme, tedavi ve temizlik koşulları düzeltilmelidir !
  • Yeterli ve uygun koşullarda havalandırma hakkımız sağlanmalıdır !
  • Kitap ve dergilerin engellenmesine son verilmelidir !
  • Telefon kullanma hakkımız tanınmalıdır !
  • Paramiliter güçler üniversitelerden çekilsin ve üniversitelerin özelleştirilmesi durdurulsun !
  • Koşulsuz tüm siyasi tutsaklar serbest bırakılsın !

Faşist devlet yoldaşlarımız ve tüm tutsaklar üzerindeki baskılara son vermeli ve yoldaşlarımızın taleplerini kabul etmelidir.Yoldaşlarımızın olası ölümleri ve sakatlanmalarından Fas devleti sorumlu olacaktır.

Devrimci – demokratik kamuoyunun dikkatini Fas hapishanelerindeki yoldaşlarımızın açlık grevine çekiyor ve Fas devletinin uygulamalarına karşı mücadele etmeye çağırıyoruz.

AÇLIK GREVİNDEKİ YOLDAŞLARIMIZLA DAYANIŞMAYA GİR !
YAŞASIN FAS HALKININ DEVRİMCİ MÜCADELESİ !
YAŞASIN HALKLARIN DEVRİMCİ DAYANIŞMASI !
KAHROLSUN EMPERYALİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİK !

FAS HALKININ MÜCADELESİNİ DESTEKLEME KOMİTESİ !
DEVRİMCİ POLİTİK TUTSAKLARLA DAYANIŞMA İÇİN ULUSLARARASI KIZIL KOLEKTİF !

scroll to top