Anasayfa , ATİK , 96. Yılında Ermeni Soykırımını Nefretle Kınıyoruz!

96. Yılında Ermeni Soykırımını Nefretle Kınıyoruz!

ATİK | 18 – 04 – 2011 | 1915’te Osmanlı İmparatorluğu tarafından -Alman emperyalizminin desteğiyle- gerçekleştirilen, dönemin İttihat ve Terraki hükümetince organize edilen, ‘Teşkilat-ı Mahsusa’ örgütlenmesi ve  ‘Hamidiye Alayları’ eliyle bizzat uygulanan zoraki tehcir, sürgün ve toplu katliamlar sonucu Ermeni, Asuri, Suryani, Helen halkına mensup  milyonlarca insan korkunç bir soykırıma maruz kaldılar. 20 Yüzyılın ilk büyük insanlık suçu olarak kanlı tarihe geçen ve toplam 2,5 milyon insanın yasam hakkını gasp eden bu soykırım,  1894’ten 1922′ye dek yaygın ve sistematik bir şekilde sürdürüldü.

Yakın zamana kadar kamuoyundan mahrem tutulan bu soykırım artık açığa çıkmıştır. Geçmiş yüzyılın başlarında gerçekleştirilen bu soykırım uzun bir dönem kitlelerden gizlenmiştir. Suça yatkın karakteriyle işlediği suçu gizleyen geri şahsın ruh hali misali, bir devlet de gerçekleştirilen bir soykırımı o ruh haliyle yakın döneme kadar hep gizemli tutmuştur. Hatta bu soykırım daha çok önceki devlet tarafından gerçekleştirilmiştir. Aynı minvaldeki TC devleti geçmişin tüm gericiliğine sahip çıkmıştır. Bu hattaki TC devleti, Ermeni jenosidini gerçekleştiren Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihine sahip çıkarken, aynı katliamı kendisi devam ettirmiştir.

Artık tabu altında tutulan soykırım açığa çıkmıştır. Ermeni toplumu, Osmanlı döneminde gerçekleştirilen soykırımla yok edilmiş, beraberinde yapılan tehcirle yaşadıkları topraklardan koparılmıştır. Kitlesel bir katliamla Ermeni toplumu adeta buharlaştırılmıştır. İttihat ve Terakki önderliğinde örgütlenen soykırım, dönemin batıdaki resmi ve askeri örgütü olan Kuvay-i Milliye Erzurum merkezine çekilerek,  planlanarak katliam gerçekleştirilmiştir. Ermenilerle beraber Rumlar ve Kıldaniler, Asuriler, Süryaniler de bu soykırımla hedef alınmışlardır. Sonraki kurtuluş savaşında,  İngiliz ve Fransız emperyalistleriyle aynı kulvarda hareket eden Kemalistler tarafından tamamlanmıştır.

Pazarlara tek başına sahip olma dürtüsüyle, Osmanlığı İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilen ve Kemalist hareket tarafından tamamlanan Ermeni, Rum ve Süryani jenosidi, artık emperyalistlerin tüm dünya pazarlarına girdiği bir çağa tekabül etmektedir. Dolayısıyla soykırımın olduğu tarihsel süreçte, ulusal sorun artık bir iç sorun olmaktan çıkmıştı. Artık ulusal sorunun, uluslararası sorun haline geldiği tarihi zaman diliminde gerçekleştirilen katliam ve soykırımlar, tüm dünya pazarlarını paylaşan ve kendilerine bağlayan emperyalist devletleri de sorumlu kılmıştır. Nitekim Ermeni soykırımı tam da emperyalistler arası I. paylaşım savaşının olduğu dönem yapılmıştır. Pazarların paylaşımı için birbirlerine giren emperyalistler, tam da bu atmosferde ezilen ulusların varlığına tahammül edememişlerdir. Nitekim Alman emperyalizminin onayı ve talimatıyla müttefiki Osmanlı İmparatorluğu tarafından Ermeniler, Süryaniler, Rumlar hedef alınmışlardır.

Soykırımın sorumlusu çeşitli milliyetlerden Türkiye emekçilerini sömüren ve baskı altında tutan TC devleti ile emperyalist efendileridir. Ayrıca Kürt ulusunu hedef alan ulusal baskı ile Alevileri hedef alan baskıdan nihai kurtuluş baskının kaynağını oluşturan sistemin alt edilmesiyle mümkündür.  ATİK olarak, tarihsel büyük haksızlığa maruz kalan Ermeni, Suryani, Rum’lar ve diğer azınlıkların yaşadıkları bu jenosidi ve tehciri kınayarak lanetliyoruz.

-ERMENİ, RUM, SÜRYANİ ve DİĞER AZINLIKLARIN MARUZ KALDIĞI
SOYKIRIMI LANETLİYORUZ!

-KAHROLSUN EMPERYALİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİK!