Anasayfa , Avrupa , 6-7 Aralık: BvB Stadyumu ve Havaalanlarında Eylem günleri,THY ve AKP Hükümetinin Cilası Dökülecektir!

6-7 Aralık: BvB Stadyumu ve Havaalanlarında Eylem günleri,THY ve AKP Hükümetinin Cilası Dökülecektir!

thy-grev-var-150x150AHM |03-12-2013 | THY ve Hava-İş arasındaki TİS uyuşmaylığı nedeniyle 1 Haziran 2012 de 305 çalışan SMS bildirimi yoluyla
işten atılmıştı. 1 Haziranda THY Merkez binası önünde başlayan Direniş 18. ayını tamamladı. Türk Mahkemeleri
190 işe dönme davasını karara bağladı. Bunlardan 65`i yargitayca onaylandı. THY Genel Müdürlüğü
yasa dışı davranarak bu kararlarının hiçbirini uygulamadı. İşçiler, Aile ve çocukları ile dramatik mağduriyet
yaşadılar. Ve ikinci bir kışı daha Grev Çadırlarında geçirmeye mahkum edilmek isteniyorlar.
İşçilerin ve Sendikanın isteklerini red eden THY Avrupa’da Onmilyonlarca Euro harcayıp çeşitli anlaşmalar
imzalıyor. BvB Dortmund’la Ayrıcalıklı Sponsorluk ardından Werder Bremen Takımı ile görüşülüyor. ‘Avrupanın
En iyi Hava Yolu!’ parolası ile kampanya yapıyor. Gazetelere ilan veriyor. Genel Müdür Kotil, Gazetelere
‘2023’ü Şirketimize Hedef Koyduk’ diyor. Başbakanın Neo-Liberal hedeflerini dillendirip Ayrupa Kamoyunu
kandırırken, bu siyasi bağlantının gizli kalacağını zannediyor.
Uluslararası Normlar Uygulanmalı,
Sendika Düşmanlığı ve Grev Kırıcılığınına Son Verilmelidir!
Türkiye de Yürütme, sonuçlanan Mahkeme kararlarını THY ile birlikte engellemektedir. Hükümet Kollektif
Pazarlıklarda ‘Tarafsız/Teminat olmak’ görevini yapmadığı gibi Yasama’ya açıkça müdahalae etmektedir.
Avrupa sosyal standartları çiğnenmektedir. ILO sözleşmesinin Kollektif Pazarlık hakkıya ilgili tüm hükümleri,
Sozialcharta’nın Toplu Pazarlık kurumlarını koruyan maddeleri yok sayılmaktadır. Avrupayı Demokratikleşme
vaadleriyle oyalayan Hükümet ve Bakanlığn öteki yüzü Grev kırıcılığı ve Sendika düşmanlığıdır.
Bu AKP nin 2023 Projesi kapsamında ideolojık ve hedefli bir icraattıdır. Zira son iki yıldan beri sendikal harekete
açık bir ‘operasyon’ yapıyor. Sendikalar yasası, 1 Mayıslarda gösteri ve yürüyüş hakkının bir mahkeme
kararı dahi olmadan Vali tarafından yasaklattırılması, Çay-kur Grevi esnasında Tek Gıda İş’ e karşı grev Kırıcılığı,
DHL ‘de TÜMTİS’e karşı Çalışma Bakanlığının bölücü girişimi, KESK ve bağlı sendikalara karşı uygulanan
Kriminalizasyon ve devlet terörü buna kanıttır. İstanbul Sendikal Güçbirliğini parçalamak da bu hedefin içindedir.
Türkiye Emek hareket ezilip AKP çizgisinde yeni bir Devlet sendikacılığı yaratılmak isteniyor.
Geçmişte başka sendikalara karşı yapılan ‘operasyon’un Aktüel hedefi Hava-İş Sendikası ve THY Grevidir.
Cemaatçi yandaş bir grupla Grev bitirilmeye ve Sendikaya müdahale edilmeye çalışılıyor. Türk Hükümeti ve
Çalışma Bakanının büyük çıkmazı da budur. Onlar TİS gibi demokratik makenizmaların işletilip, Toplu
Pazarlık kurumlarını korumanın değil, engellenmesi ve yok edilmesinin aktörlüğünü üslenmiş durumdadır.
6-7 Aralık’ta Havaalanları ve BvB Dortmund Stadyumunda Dayanışmaya!
AKP ve THY’nın Temel hakları nasıl çiğnediklerini tüm Platformlarında anlatmak bir Dayanışma görevidir.
Göçmen kurumlarına, Emeğe, Demokrasiye saygı duyan sendikacı arkadaşlar ve işçi temsilcilerine, ilericilere
ve Parlamenter Arkadaşlarımıza duyarlılık öneriyoruz!
THY ve Hükümetin sendikalara müdahalesine karşı çıkmaya, Sponsorluğunu yaptığı BvB Maçında Stadyumda,
diğer şehirlerde Havaalanlarında dayanışma eylemleri düzenlemeye davet ediyoruz. Eylemleri Almanya
ve uluslararası Emek örgütleri ile koordinasyon içinde, Hava İş sendikası ve işçilerin taleplerinin kabul edilmesine
kadar sürdürmeye çağırıyoruz!
Paranın Gücü ve Yalan kampanyası’na emek örgütleri ve işçilerin Dayanışması!
Almanya-Türkiye Sendikal Dayanışma ve Diyalog Grubu
Bilgi ve İlişki: Rukiye Namoğlu, Ruhrallee 6a, 44139 Dortmund, sel.yil@web.de, 0049 177 39 4 39 39

THY Bildiri