Anasayfa , Avrupa , Yeni Kadın 13. Kongresi, Birlik, Mücadele, Zafer şiarıyla sonlandı!

Yeni Kadın 13. Kongresi, Birlik, Mücadele, Zafer şiarıyla sonlandı!

 

DSC_0008|08 – 02 -2015 | Yeni Kadın 13. Kongresi çoşkuyla başladı.

“Emperyalist Saldırılara Karşı, Emekçi Kadınların İsyanını Örgütle” sloganıyla Avrupanın bir çok ülkesinde katılımcılarla saat. 14.00 de 60 yakın deleğe ve misafirle Yeni Kadın Merkezi 13. Kongresi Almanya’nın Frankfurt şehrinde başladı.

13.Kongrenin açılışını Nafiye Tohumcu ve Leyla çiçek birlikte gerçekleştirdiler. Nafiye Tohumcu ve Leyla Çiçek Kongreye katılan Delege ve Misafirleri selamlayarak, dünyadaki genel gelişmelşere kısa değiniler yaptılar. Akabinde ise tüm Katılımcıları Özgürlük-Demokrasi-Sosyalizm mücadelesinde şehit düşenler adına bir dakikalık saygı duruşuna davet etiler. Saygı duruşu ardında Divan seçimi yapıldı.

Kongre selamlama ve saygı duruşunun akbinde divanın seçilmesi sonrası 12. MYK adına kongre açılış konuşmasıyla devam etti.  MYK adına başkan Zeynep Şakar konuşmasında; “12. Faaliyet döneminin oldukça yogun olduğunu, Avrupa’da krizin sonuçlarının yansıması olarak sürekli büyüyen, işsizlik, yoksulluki ırkçılığın artması, Türkiye’de Gezi direnişi ve ardından Rojava ve Kobane direnişlerinin patlak verilmesiyle sokakları mesken eylediğimiz bir süreç oldu.” dedi. Kadınlara yönelik yüzyılların baskı, horlama, aşağılama, ötekileştirme gibi politikaların kadınların öfkesini acığa cıkardığını belirti.

Daha sonra MYK adına Elisabath Sahan ve Nafiye Tohumcu 13. Dönemin  Siyasi Perspektif Taslağını okudu. Taslağın okunmasınyla birlikte Görsel Taslakta Dia da gösterildi.

Taslağın okunmasından sonra katılımcılar ve delegeler Siyasi Taslağa yönelik düşünce, eleştiri ve önerilerini sundular.  Taslağa yönelik bazı bölgeler de yazılı raporlarını sunarak tartışmalar devam etmekte…

Kongre 2. Gün başladığı coşkuyla devam ediyor….

Birinci günün akşam geç saatlere kadar perspektif tartışmalar devam etti.

Tartışmaların bu bölümünde, Frankfurt Bölgesi yazmış olduğu yazılı Raporla Yeni kadının çalışma tarzına ve yönelimine önemli eleştiriler yapıldı. Yeni kadının somut politikalar da uzak bir yönelim olduğu, kadınların kendilerini bu taslakta bulamadıklarını belirti. Kadınların isyan örgütlüyor belirlemesi abartılıdır. Öfkemizi ne kadar örgütledik? Bunu siyasal ve faaliyet raporunda görmediklerini belirtiler.

Örgütlenme yönelimi, geniş kadın kitlelerine ulaşma, diğer kadın kurumlarıyla ortak payda da ne kadar buluştuk. Taslakta belirlenen politikalara yönelik somut politikalarımız gerçekliği nedir? Hangi politika, hangi kitleler, hangi örgütle?  gibi sorulara yanıt olmak gerekiyor vurgusu yapıldı. Kürtaj ve boşanma hakkıyla ilgili somut politikalar ve 8 Mart ve 25 Kasım gibi günlerin tatil edilmesi somut talepler gündeme taşınmalıdır.  Göçmen kadınların ortak sorunlarının örgütlenmesini nasıl ve hangi araçlarla örgütleyerek istatislik verilerin taslağa çok katkı yapmadığını bunların yorumlanması gerektiği ve sonuçların çıkarılması önemlidir dendi.

Diusburg bölgesi Kadın Komitesi de yapmış olduğu eleştirileri yazılı hale getirerek sundu.  İstatiklerin öne çıktığı ve bir anlam ifade etmediğini, geçmiş yazıların özetlenmiş halidir. Yazının genel tespitlerde ibaret olduğu, yazını hedefleri muğlak ve perspektifi yetersiz.

Köln bölgesi ise kazanılan haklar kadının kurtuluşu anlamına gelmez. Haklar mücadele ve devrimlerle kazanılmış. Genel doğrularla başlamış ve bununla bitirmiş. Taslağın başlığı gündeme uygun değil.  Taslağın başlığına Örgütlenelim ve örgütleyelim daha uygun düştüğünü belirtiler. Yine İslam karşıtlığının gelişmesine değinmemiş. Uzun süreli kampanyaların örgütü hantalaştırdığını ve kampanyaların beli süreçleri alması ve YDG li kadın arkadaşların Kadın üyeleri olması gerekiyor.

İsviçre’de taslağa yönelik önemli eleştiriler yaptı. Paylaşım savaşı vurgus, yeniden bir paylaşım savaş varmış gibi anlam ifade edildiği anlamını alacağından, yeniden dizayn ediliyor denilmesi daha doğru olacağı, yine birçok yerde strateji cümlesi geçiyor bunun yerine tek stratejinin somutlaşması gerekliliğini belirtiler.

Bölgelerin dışında tek tek delegelerin Taslağa yönelik bazı eleştiri ve öneriler sundu. MYK adına gelen öneri ve eleştirilere verilen cevaptan sonra delegeler tarafından taslak onaylanarak iki yıllık perspektif netleşmiş oldu.

Daha sonra Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Faaliyet Raporu Slayt şeklinde gösterimi yapıldı. Faaliyet Raporunun okunmasından sonra katılan delegeler faaliyet Raporuna yönelik düşünce ve önerilerini sundular. Bazı bölge komiteleri faaliyete yönelik yazılı Raporlarını okudu ve sundular. Özelikle yerel alanların kendilerini tartışmaları olumlu bir gelişme olarak ve kendi sorunlarımıza, örgütlenmemizin önemi üzerinde vurgusu öne çıktı.

İkinci gün, Pazar sabah kahvaltı sonrasında kongre 09.30 da tekrar faaliyet raporuna yönelik tartışmalar devam etmekte.

Faaliyet Raporunun oy birliğiyle onaylanmasından sonra, Mali Raporun okunmas ve onaylanması yapıldı. Akabinde Önergeler verildi. Önergeler üzerinden yapılan tartışmalardan sonra gündeme ilişkin çeşitli önergeler kabul edildi. Daha sonra ise Tüzük değişikliğiyle ilgili tartışmalar gerçekleştirildi. Tüzük değişikliği önümüzdeki dönemde MYK nın üzerinde yoğunlaşacağı ve değişmesi gereken Tüzük maddelerinin alt calışmasını yaparak Kongreye getireceği konusunda hemfikir olundu.

Daha sonrasında ise Yeni MYK ve Denetim kurulu seçimleri yapıldı. MYK ya gönüllü 7 aday cıktı.  Adaylardan Zeynep Şakar, Ümran Öcal, Nafiye Tohumcu, Elisabet Şahan, Derya Meral, Köln`den Ayten,  İsvicre`den Özlem, Nürnberg`ten Ayşe Aydın kendilerini gönüllü yeni MYK ‘ ya sundular ve oy birliğiyle yeni MYK seçildi.

Denetim kuruluna ise İsvicre`den Özlem, Selda Sarıcı, Meral Külekci gönülü adaylıklarını sunarak seçildiler. Sonrasında ise Temeni ve dilekler bölümünde bir çok arakadaş yeni seçilen MYK ve Denetime başarılar dileyerek daha fazla birlik, mücadele, zafer şiarıyla başarılar dilediler.

Kongre Birlik, mücadele, Zafer şiarıyla sonlandırıldı.

 

DSC_0018DSC_0016